Относно някои спорни и дискусионни моменти около действието и вещнотранслативния режим на договор в...

(доклад, изнесен на Научна конференция „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при...

Актуални въпроси във връзка със съдебната практика на СЕС и ВКС по договорите за...

Решение на съда (втори състав) от 20.09. 2017 г. по дело C?186/16 на Съда на Европейския съюз с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267...

Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната...

Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми...

Въпроси на активната солидарност

Активната солидарност може да се дефинира като възможността една и съща престация да се дължи на двама или повече кредитори, като всеки един от...

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 78 от Наредба № 16-334...

  С настоящото предложение за допълване на образуваното на 03.05.2017 г. тълкувателно дело № 2/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия,, депозирано на 28...

Относно отметнината

1. Кратки исторически бележки   Отметнината1, известна още като пишманлък2, е съществувала още в римското право3. Тя не е нов момент в търговското ни законодателство4. Тя...