Въпроси на активната солидарност

Активната солидарност може да се дефинира като възможността една и съща престация да се дължи на двама или повече кредитори, като всеки един от...

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 78 от Наредба № 16-334...

  С настоящото предложение за допълване на образуваното на 03.05.2017 г. тълкувателно дело № 2/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия,, депозирано на 28...

Относно отметнината

1. Кратки исторически бележки   Отметнината1, известна още като пишманлък2, е съществувала още в римското право3. Тя не е нов момент в търговското ни законодателство4. Тя...

Потребителска продажба

(Георг Шиков, Тюркер Моллахасан)   Въведение Къде от любопитство, къде поради честолюбие, сред юристите нерядко се спори кой е най-прилаганият правен институт. Ние, (авторите, бел. Г. Ш....

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите,...

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов) Параграф 2 – Представителство Чл. 1153. Представителят, овластен от закона, съдебен акт или договор, може да действа само в...

Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка?

              1. Казусът Непосредствен повод за настоящите кратки бележки е един казус в съдебната практика, при който е обсъждано приложението на чл. 11а, ал. 9...