Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 ЗЗД и...

(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 10, с. 5–20) 1. Кратко сравнение на исковете Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД...

Дарението mortis causa

Димитър Раев, адвокат – Велико Търново (статията е публикувана за първи път в Юридически преглед, г. XXIII, август 1922 г., кн. 5, с. 219–221) С-кия мирови...

Отговорност за вреди, причинени от трето лице

(доклад, представен на шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!) В учението за юридическа отговорност преобладава разбирането, че тя може да се реализира само като...

Някои проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 10/2019 г.)   I. Въведение Практическата приложимост на гражданското дружество като...

Важно съобщение във връзка с шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“ (2020)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ПРАВОТО!“ (2020 г.) Относно: провеждане през ZOOM, излъчване във Facebook, промяна на датата   Във връзка с епидемичната...

Някои проблеми на обезщетяването на неимуществени вреди при юридически лица

Остарялото и не дотолкова практично разбиране в теорията и практиката за обезщетението на неимуществените вреди налага изследването на проблема. Дълги години на...

Павлов иск

(научното съчинение е класирано на девето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...