Отговорност за вреди, причинени от трето лице

(доклад, представен на шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!) В учението за юридическа отговорност преобладава разбирането, че тя може да се реализира само като...

Някои проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 10/2019 г.)   I. Въведение Практическата приложимост на гражданското дружество като...

Важно съобщение във връзка с шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“ (2020)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ПРАВОТО!“ (2020 г.) Относно: провеждане през ZOOM, излъчване във Facebook, промяна на датата   Във връзка с епидемичната...

Някои проблеми на обезщетяването на неимуществени вреди при юридически лица

Остарялото и не дотолкова практично разбиране в теорията и практиката за обезщетението на неимуществените вреди налага изследването на проблема. Дълги години на...

Павлов иск

(научното съчинение е класирано на девето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Обявяване на относителна недействителност на договор за покупко-продажба на недвижими имоти

(научното съчинение е класирано на осмо място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Противопоставимост на договора за аренда

(публикувана за пръв път в приложение към сп. „Собственост и право“, 2012, № 8, с. I-XX)   Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗАЗ договорът...