Правно основание за възстановяване на незаконосъобразно събрана такса по чл. 35а ЗЕВИ (становище по...

(становище по тълк. д. № 1/2022 г. на ВКС, ОСГТК, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 508169/11.10.2022 г. от Професионален...

Съставянето на Закона за задълженията и договорите от 1951 г.

(публикувана за пръв път в сп. „Търговско право“, бр. № 3/2021 г.)*, **   България има граждански закон, който по блестящия си език не отстъпва на...

Неоснователно обогатяване на член на съвета на директорите с получено възнаграждение при начална липса...

                                    (Стефан Тихолов, Румен Неков) (публикувана за пръв...

Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД...

  Не може тазгодишният преглед на практиката на ВКС, постановена по Павловите искове, да не получи името „Ковид практика по чл. 135 ЗЗД“. Това е...

Кой може да бъде господар на работата при воденето на чужда работа без възлагане...

(статията е била публикувана за първи път в сп. „Търговско и облигационно право“, № 10, 2020 г.)   1. Предмет и ход на изложението. — Настоящата...

Към въпроса за гражданскоправната защита от противоправни деяния, осъществяващи се продължително във времето

(доклад, представен на юбилейната конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите...

Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 ЗЗД и...

(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 10, с. 5–20)   1. Кратко сравнение на исковете Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД...