Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД...

  Не може тазгодишният преглед на практиката на ВКС, постановена по Павловите искове, да не получи името „Ковид практика по чл. 135 ЗЗД“. Това е...

Кой може да бъде господар на работата при воденето на чужда работа без възлагане...

(статията е била публикувана за първи път в сп. „Търговско и облигационно право“, № 10, 2020 г.)   1. Предмет и ход на изложението. — Настоящата...

Към въпроса за гражданскоправната защита от противоправни деяния, осъществяващи се продължително във времето

(доклад, представен на юбилейната конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите...

Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 ЗЗД и...

(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 10, с. 5–20)   1. Кратко сравнение на исковете Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД...

Дарението mortis causa

Димитър Раев, адвокат – Велико Търново (статията е публикувана за първи път в Юридически преглед, г. XXIII, август 1922 г., кн. 5, с. 219–221)   С-кия мирови...

Отговорност за вреди, причинени от трето лице

(доклад, представен на шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!)   В учението за юридическа отговорност преобладава разбирането, че тя може да се реализира само като...

Някои проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 10/2019 г.)   I. Въведение Практическата приложимост на гражданското дружество като...