Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор

                     (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право”, 2015, No 5)   I. ВЪВЕДЕНИЕ Правните проблеми, свързани с надзора върху банковата дейност и...

Към въпроса за правната уредба на представителното водене на чужда работа без възлагане в...

  (статията е публикувана за пръв път в сп. „Юридически свят“, 2017, № 2, 90-122, както и в gramada.org (22 януари 2018 г.)*   I. Въведение   1. Встъпителни...

Платежно средство ли е виртуалната валута биткойн според Закона за платежните услуги и платежните...

  I. Въведение Целта нa настоящия преглед е да разгледа дали е възможно виртуалната валута „биткойн“ да е платежно средство според Закона за платежните услуги и...

Поемане на дълг, чл. 101, 102 ЗЗД

800x600 Автор: ДИМИТЪР АТАНАСОВ Софийски университет „Св. Климент Охридски”     § 1. Обща характеристика и историческо развитие 1. Предварителни бележки Доколкото проблемът за поемането на дълг, особено в романската...
Neosnovatelno-obogatiavane-i-nravstven-dalg

Неоснователното обогатяване по чл. 55 ЗЗД и проблемът за нравственият дълг

Автори: БОРИСЛАВА ПЪРВАНОВА и ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1. Въведение Институтът на неоснователното обогатяване е една утвърдена традиция както за българското, така и за облигационното право...

Спорни въпроси на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ)

(сигнал № 25 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (Константин Кунчев, д-р Делян Недев)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело,...
VKS_Pregled_obligacii_veshtno

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК постановени от гражданските отделения на ВКС през...

                Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното и вещното право   (Прегледът не претендира за...