Absoliutnata-pogasitelna-davnost

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?

  1. Уводни думи Времето е феномен с широка многозначност. Безспорен е фактът, че то влияе на човека във физически, психологически и социален аспект. Неговото социално значение...

Противоречи ли уредбата в Закона за енергетиката относно сградна инсталация на основни положения в...

1. Проблем Топлинната енергия за отопление на сграда - етажна собственост, се разделя на топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, топлинна енергия за отопление на...

Следи ли съдът за неравноправни и нищожни клаузи в заповедното производство

(практика по приложението на чл. 411, ал. 2, т. 2 ГПК)     ЧАСТ I   Първи въпрос: Длъжен ли е съдът служебно да се произнася относно неравноправност на клауза...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 78 от Наредба № 16-334...

(сигнал № 7 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) С настоящото предложение за допълване на образуваното на 03.05.2017 г. тълкувателно дело № 2/2017 г. по описа на...

Неравноправни ли са клаузи от потребителски договор за кредит, с които всички вреди от...

  За да се отговори правилно на поставения въпрос, ще изхождам от следните конкретно формулирани договорни клаузи:   Примерна клауза 1: Погасяването на кредита се извършва...

Теоретични и практически въпроси, свързани с развалянето на договорите по реда на чл. 87...

Иван Любенов Колев и Никола Мирославов Маринов   I. ВМЕСТО УВОД Изпълнението на двустранните сделки (договорите)1 е нормалното и целено от страните и закона развитие на тези...
Договор за издръжка и гледане. Съчетания

Договор за издръжка и гледане за минало време. Съчетания

Автор: НИКОЛАЙ ПАВЛЕВЧЕВ Софийски университет "Св. Климент Охридски"   Човешките потребности разкриват необозримо разнообразие от хипотези. Това обосновава предвиждането на договорната свобода, чието основно проявление е възможността за...