Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II...

  Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: Който е получил нещо без основание или с...

Последици от прехвърляне на наетия имот

Същност и правна характеристика Предоставяне на ползването на наетия имот по смисъла на чл. 228 ЗЗД не води до прехвърляне на собствеността, а само дава...

Относно някои спорни и дискусионни моменти около действието и вещнотранслативния режим на договор в...

(доклад, изнесен на Научна конференция „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при...

Обявяване на относителна недействителност на договор за покупко-продажба на недвижими имоти

(научното съчинение е класирано на осмо място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...
Prehvarliane-na-arbitrajna-klauza-pri-cesia-na-vzemaneto

Прехвърляне на арбитражната клауза при договор за цесия

Автор: МАРИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1. Въведение Предмет на настоящото е в рамките на кратко изложение да бъдат разгледани проблемите, които биха...

Към въпроса за правната уредба на представителното водене на чужда работа без възлагане в...

  (статията е публикувана за пръв път в сп. „Юридически свят“, 2017, № 2, 90-122, както и в gramada.org (22 януари 2018 г.)*   I. Въведение   1. Встъпителни...

Отговорност за вреди, причинени от трето лице

(доклад, представен на шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!)   В учението за юридическа отговорност преобладава разбирането, че тя може да се реализира само като...