Седма национална конференция „Предизвикай правото!“ (2021)

Професионален сайт „Предизвикай правото!“

и

Съюзът на съдиите в България

Ви канят за участие в

СЕДМА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Предизвикай: ПРАВОТО!

на тема

Предизвикай: ОСОБЕНИТЕ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА!

ПРОГРАМА

NB! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Представяне на конференцията:

Конференцията има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на особените искови производства по ГПК.

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията на Професионален сайт „Предизвикай правото!“ (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България на тема Предизвикай: Особените искови производства!“, са процесуалните и материалноправните проблеми, свързани с:

– бързото производство;

брачни дела;

дела за гражданско състояние;

– поставяне под запрещение;

– съдебна делба;

защита и възстановяване на нарушено владение;

– производство по сключване на окончателен договор;

– производство по търговски спорове;

– колективни искове.

Конференцията е предназначена за всички юристи и студенти по право, както и всички останали, които се интересуват от разнообразната проблематика на особените искови производства.

Заповядайте и участвайте в седмата съвместна национална конференция на Професионален сайтПредизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

Документи за конференцията:

Обява на конференцията – тук (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие – тук (doc).

Важни срокове:

до 15 октомври 2021 г.: подаване на Заявление за участие по образец и резюме (вж. документите по-горе);

до 25 декември 2021 г.: изпращане по имейл на научния доклад.

За контакти:

confchallengingthelawssb@gmail.com