Компютрите правят същото с общуването, каквото оградите са направили с пасищата, а машините с...

                                                    Иван Илич (4.09.1926 – 2.12.2002) С радост приех да участвам на този форум, посветен на Науката и Човека. Предложената тема: „Общество, управлявано от Компютри“,...

“I have a drone!” Война на дронове

(статията е публикувана за пръв път в сп. Критика и хуманизъм. Мишел Фуко: начини на употреба. Том I: Подчинение и критика, 2015, № 1...

“Предизвикай правото!” на 7 години

Днес каузата “Предизвикай правото!” навърши 7 години.   Започнала като личен блог, тя претърпя сериозно развитие и се разгърна не само като професионален правен сайт, но...

Към една невъзможна микрофизика на правото (на собственост)

(предговор към книгата на д-р Делян Недев „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“) „Всеки е чувал пляскане с две ръце. А...

Стопанисване и управление

Странно четиво са законите, че и други нормативни актове. Почти случайно попадам на Закон за събиране на държавните вземания. Последният е обнародван на 26...

Фантазията в правото

Сказка, държана на 21 март 1894 г. във Виенското юридическо дружество от професор д-р Хайнрих Дернбург превод д-р Петър Данчов   Когато ми дойде почетната покана на вашия...

Запрещение и идентичност: философия по време на право

  (статията е публикувана за пръв път в  сп. Социологически проблеми, 2016, № 3-4, с. 200-218)   Настоящата статия е провокирана от Законопроекта за физическите лица и мерките за...