Запрещение и идентичност: философия по време на право

  (статията е публикувана за пръв път в  сп. Социологически проблеми, 2016, № 3-4, с. 200-218)   Настоящата статия е провокирана от Законопроекта за физическите лица и мерките за...

Космополитизъм и правата на другите

  (текстът е представен като доклад на конференцията "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", 22-23.11.2013 г. ВТУ)   Издигна се огромен месец снощи,  като свиня нощта се...

Развитие в моралната доктрина

Джон Т. Нунан син Институт за академични изследвания, Принстън   Публ. в Theological Studies 54 (1993)   Превод: Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров Редакция и биографска справка: Васил Петров   Джон...

Митари и фарисеи

(София, 19.06.2014 г.)          В Евангелие от Лука (18:9-14) е разказана прекрасна притча – За фарисея и митаря. …двама човека влязоха в...

Ферма за лица в света на съвършените тела

(интервю на Стоян Ставру със Стефан Кръстев) 21 май 2017 г.   1. Вие сте автор на книгата “Ферма за лица. Репортажи от Платония”, която излезе на...

Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност

(доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо: 21.10.2016) (текстът е публикуван за пръв път в Ставру, Ст. М. Станкова, П. Михова (съст.)...

Еврофобията и постмодерната аисторичност

или казано по друг начин: “Исках, ама нямах желание!” (текстът (без подзаглавието) е написан през първата половина на 2016 г.)   Това, което ме вълнува в настоящите няколко...