Космически номади

ПОДКАСТ (дата на записа: 24.05.2022 г., продължителност: 1:37:22) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Неравенства в Дупката

ПОДКАСТ (дата на записа: 15.05.2022 г., продължителност: 1:09:21) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Частното като проекция на извънредното: кризата като възможност

  (доклад, представен на деветата национална конференция по биоетика и биоправо „Живот и кризи“ (2021), проведена на 2 декември 2021 г.)   Via et veritas et vita...

Офисни утопии [SEVERANCE]

ПОДКАСТ (дата на записа: 06.05.2022 г., продължителност: 1:11:21) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Иновации: малки и големи

ПОДКАСТ (дата на записа: 05.05.2022 г., продължителност: 1:18:30) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Траш хуманизъм

ПОДКАСТ (дата на записа: 08.01.2022 г., продължителност: 1:11:12) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Земя и кръв

ПОДКАСТ (дата на записа: 03.04.2022 г., продължителност: 1:17:08) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...