Вещното право и стоящата на корен дървесина: еко-ресусцитация на „Един институт от областта на...

Публикуваната през 1901 г. статия със заглавие „Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя)“ на (тогава) студента Никола...

Идва ли краят на конституциите?

ПОДКАСТ (дата на записа: 22.04.2021 г., продължителност: 1:20:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Как се раждат конституциите? - Има ли място в конституцията за...

ВСИЧКО: за продан!

ПОДКАСТ (дата на записа: 16.04.2021 г., продължителност: 1:33:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво (не) могат да купят парите? - Как пазарите изтласкват морала...

Шмит, Бенямин и Агамбен за извънредното положение

(текстът е в основата на доклад в рамките на магистърска програма към Софийски университет „Защита на човешките права“, изнесен на 06.04.2021 г.)   I. Карл Шмит...

Рап и кривоговор

ПОДКАСТ (дата на записа: 01.04.2021 г., продължителност: 1:35:40) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представлява рапът и за какъв точно „разговор“ иде реч(итатив)? -...

Критика на диетическия разум

ПОДКАСТ (дата на записа: 30.03.2021 г., продължителност: 1:36:34) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Каква е връзката между готвенето и времето и защо всеки...

Eдин е Бог и той е от спагети!

ПОДКАСТ (дата на записа: 27.03.2021 г., продължителност: 1:49:27) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представлява Църквата на Летящото Спагетено Чудовище (ЛСЧ) и защо...