Книги

Автор:

 

20.  Incapacity to act of natural persons. Contemporary challenges, Sofia, Nova Zvezda, 2016, p. 126 (A4 fromat), ISBN 978-619-198-048-2 (21.10.2016 г.);

19.  Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи, София, Сиела, 2016, стр. 352, ISBN 978-954-28-2124-3 (14.10.2016 г.);

18.  Промените във вещта. Някои въпроси на приращението и преработването, София, Сиела, 2016, стр. 208, ISBN 978-954-28-2122 -9 (30.09.2016 г.);

17.  Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства, София, Нова звезда, 2016, стр. 238, ISBN 978-619-198-046-8 (30.09.2016 г.);

16.  Правото в нови територии. Правни и етични предизвикателства в ерата на свръхтехнологиите. Разговори с Ирина Недева, София, Нова звезда, 2016, стр. 116, ISBN 978-619-19-8033-8 (19.02.2016 г.);

15.  Лекарската грешка. Гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, Гражданска колегия, София, Сиела, 2015, стр. 288, ISBN 978-954-28-1737-6 (15.10.2015 г.);

14.  Владението. Юридически фрагменти, София, Сиела, 2015, стр. 370, ISBN 978-954-28-1736-9 (15.10.2015 г.);

12.  Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора. Мутации при човешката репродукция. Карнавална смърт – правни аспекти, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532, ISBN 978-619-163-041-7 (02.01.2014 г.);

12.  Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа. Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността, София, ИК Фенея, 2014, стр. 548, ISBN 978-619-163-040-0 (06.01.2014 г.);

11.  Дискусии в българското наследствено право, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422, в съавторство с Васил Петров ISBN 978-619-163-033-2 (07.10.2013 г.);

10. Алеаторността на договорите в българското гражданско право, София, ИК Фенея, 2013, стр. 340, в съавторство с Делян Недев и Мирослав Димитров, ISBN 978-619-163-009-7 (февруари 2013 г.);

9. „Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008 – 2011), София, ИК Фенея, 2012, стр. 524, ISBN 978-954-9499-84-1 (юни 2012 г.);

8. „В какво вярва НЛП?, София, ИК Фенея, 2011, стр. 212, ISBN 978-954-9499-64-3 (юни 2011 г.);

7. Съсобственост. Правни аспекти, София, ИК Сиби, 2010, стр. 344, ISBN ISBN 978-954-730-644-8 (26.03.2010 г.);

6. Въпроси на етажната собственост, София, ИК Сиби, 2009, стр. 282, ISBN 978-954-730-580-9 (08.05.2009 г.);

5. Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението, София, ИК Сиби, 2008, стр. 328, ISBN 978-954-730-522-9 (септември 2008 г.);

4. Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти, София, ИК Фенея, 2008, стр. 292, ISBN 978-954-9499-20-9 (май 2008 г.);

3. Въпроси на българското вещно право a) второ издание (преработено и допълнено): София, ИК Фенея, 2010, стр. 896. ISBN ISBN 978-954-9499-14-8. (7 януари 2010) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2008, стр. 1040. ISBN 978-954-9499-14-8 (март 2008 г.);

2. Човешкото тяло като предмет на вещни права, София, ИК Сиби, 2008, стр. 216. ISBN 978-954-730-474-1 (март 2008 г.);

1Публични вещни права. Конституционноправни и вещноправни аспекти: a) второ издание (допълнено и преработено): София, ИК Фенея, 2009, стр. 128, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3. (юни 2009) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2007, стр. 126, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3 (септември 2007).

 

Съставител:

 

4Предизвикай: Давността!, Сборник, съставителство заедно с Делян Недев, София, Сиела, 2016, стр. 520, ISBN 978-954-28-2354-4(26.06.2017 г.);

3Сборник доклади от IV Национална конференция “Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”, 21-22 Октомври 2016, г., София, Сборник, съставителство заедно с Маргарита Станкова и Полина Михова, София, НБУ, 2017, стр. 133 (А4 формат), ISBN 978-954-535-960-6 (21.02.2017 г.);

2Предизвикай: Изпълнителния процес!, Сборник, съставителство заедно с Васил Петров, София, Сиела, 2015, стр. 372, ISBN 978-954-28-1995-0 (28.05.2016 г.);

1Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, Сборник, съставителство заедно с Валентина Кънева, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2015, стр. 184, ISBN 978-954-07-4025-6 (10.04.2015 г.).