За нас

„Предизвикай правото!“ е научно електронно издание (ISSN 1314-7854) от 2013 година, фокусирано върху „трудните“ въпроси в правото – въпросите без верен отговор и въпросите с няколко верни отговора. То е предназначено за професионалистите юристи и за всеки, който притежава смелостта да задава трудните въпроси. 

Изданието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (ID 3299), на чиято основа публикациите и цитатите са приведени към публикации и цитати в реферирани и индексирани издания. Всички статии и студии, публикувани за пръв път в списанието, преминават през двойно сляпо рецензиране.

 

Редакционна колегия:

Главен редактор:

д.н. Стоян Ставру

Отговорен редактор:

Румен Неков

Редактори:

д-р Делян Недев

д-р Васил Петров

д-р Димитър Топузов

Стефан Тихолов

 

Адрес на редакцията:

гр. София, п. к. 1421,

ул. „Добър юнак“ № 11, вх. А, ет. 1, ап. 1

predizvikaipravoto (at) gmail (dot) com

+359888280888

 

Към авторите:

Авторските материали следва да бъдат изпратени на посочения по-горе електронен адрес на редакцията. Правилата за тяхното форматиране и библиографското описание можете да откриете тук.

 

Предизвикай правото!“ е и отворена общност, търсеща пресечните точки на професионалното трудолюбие, желанието за знание и приятелството. Това е и причината да организираме множество разнообразни събития и проекти, които прехвърлят границите на строго юридическото научно поле в името на по-пълноценното осмисляне на въпросите, с които сме заставени да се справяме в съвременния свят.

 

Рожденият ден на „Предизвикай правото!“ като професионален правен сайт е 24 Декември 2010 г., когато е публикувана първата статия: Интелигентните агенти – нов правен субект или алгоритъм за генериране на волеизявления.

 

 

 

Когато един охлюв реши да изкачи Фуджи, той ще го направи!

Човек придобива опит за нещо единствено като се приближава към него. Който стига прекалено бързо някъде, не се намира никъде. Старите жители на Австралия казвали, че след като дълго време са вървели пеш, преди да достигнат мястото, за където са тръгнали, трябва да поседнат за няколко часа, за да има време душата им да ги настигне. Някога пътуването е било опит и тогава човек е пристигал на дадено място променен… който пристига на дадено място винаги същият, то и местата, на които пристига, ще заприличат едно на друго.

(Рюдигер Сафрански, Колко глобализация може да понесе човекът? С., 2006, с. 87)

 

Настоящият проект има за цел да бъде част от едно пътуване, в което никой не остава същият…

 

Пътуване, при което си задаваме въпроси, приближаващи ни до жизнения извор на правото – там, където рутината отстъпва място на удивлението, а зададеният с любопитство въпрос е по-силен от отговора. И нека когато прочетем следващата публикация, желанието ни е да спрем за няколко минути, „за да има време душата ни да ни настигне“…

 

И тъй като всяко пътуване започва с първата крачка:

Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude!

„Който е започнал, той е наполовина свършил: осмели се да знаеш!“.

(призивът е отправен от Хораций към човека, който чакал водата да изтече, за да премине на другия бряг на потока. Излишно е да се каже колко дълго би чакал този човек…)

 

Защо „Предизвикай правото!“?

Има въпроси, задаването на които крие неизбежен риск. Има мнения, които се защитават по-трудно и изискват смелост, за да застанеш зад тях. Има мнения, които изискват да преминеш установената граница, за да експериментираш с различен поглед и с ново възможно решение.

Именно тези мнения превръщат рутината в предизвикателство, а монолога – в дискусия.

За нас е удоволствие, че участваме в подобни дискусии.

Надяваме се, че те ще са полезни за читателя.

Sapere aude!

 

Какво се публикува в „Предизвикай правото!“?

В „Предизвикай правото!“ се публикуват два основни вида материали:

– дискусионни юридически въпроси от ежедневната практика – въпроси, които предизвикват правото на „микрониво“, и

по-екзотични юридически теми, свързани с развитието на правото – въпроси, които изискват генерирането на нови законодателни разрешения на „макрониво“.

Ще споделим с Вас статии и изследвания във всяка една от посочените области.

С радост ще посрещнем Вашите коментари и предложения за решения!

 

С какво „Предизвикай правото!“ би могъл да бъде полезен за своите читатели?

Основната идея на „Предизвикай правото!“ е споделената гледна точка на автора да провокира дискусия.

Коментирайте статиите, независимо от датата на публикуването им. Публикациите са посветени на въпроси, които запазват своята актуалност, което позволява сайтът да се използва в неговата цялост. За да подпомогнем това, съдържанието на сайта е обособено като отделна страница.

Фокусът при разглеждането на въпросите е върху действащото българско право, без обаче да се изпуска световният контекст, в който то функционира.

За нас ще бъде удоволствие, ако като автор ни изпратите по e-mail правен въпрос (и Вашите предложения за отговор – разбира се), който Ви е накарал да се замислите и чиито възможни решения бихте искали да обсъдим заедно. Част от най-интересните въпроси ще се опитаме да поставим на обсъждане в рамките на настоящия сайт.

Става въпрос за дискусии, а не за правни консултации. 🙂

 

С какво „Предизвикай правото!“ може да бъде полезен за авторите?

Ще се радваме всеки, който смята, че познанството и общуването с нас може да му бъде полезно, да се свърже с нас на следния e-mail: predizvikaipravoto (at) gmail (dot) com.

Всички автори могат да разчитат на нашата подкрепа и конструктивно мнение. „Предизвикай правото!“ може да публикува техни статии и публикации, ако те желаят да бъдат част от него.

NB: „Предизвикай правото!“ притежава собствен ISSN (International Standard Serial Number): ISSN 1314-7854. ISSN е международен идентификационен номер, аналогичен на ISBN-а при книгите, който осигурява на всички статии в сайта качеството на публикации в официално периодично издание.

NB2: Електронно издание „Предизвикай правото!“ е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация. В Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране се вписват издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера. На основата на този списък се отчитат публикации и цитати в издания с научно рецензиране, които не са реферирани и индексирани, като публикациите и цитатите са приведени към публикации и цитати в реферирани и индексирани издания чрез съответни числови стойности на съответствие.

С какво приятелите на „Предизвикай правото!“ могат да подпомогнат идеята?

Ако смятате, че инициативата „Предизвикай правото!“ заслужава подкрепа и че Вие бихте могли да й помогнете – с идеи, участие, редактиране, предлагане на текстове, теми и каквото друго прецените, с радост ще очакваме Вашите предложения на следния e-mail адрес: predizvikaipravoto (at) gmail (dot) com.

 

Какви са правилата?

За да бъде по-ефективна и по-приятна дискусията, бихме искали да Ви предложим няколко основни правила за взаимодействие в рамките на виртуалното пространство на настоящия сайт. Те са следните:

1. Да уважаваме другите – да се опитаме да разберем техните аргументи и съображения преди да им „наложим“ 🙂 своето мнение

NB: всички нецензурни или груби коментари ще бъдат изтривани;

2. Да уважаваме различията – различното мнение, различното отношение, различния опит. Когато всички мислим еднакво, никой не мисли достатъчно 😉 ;

3. Да бъдем смели – да задаваме интересуващите ни въпроси, освободени от притеснението „Дали няма да зададем глупав въпрос?“ (Глупав е единствено незададеният въпрос);

4. Да мислим творчески – да правим аналогиите и сравненията, които естествено свързваме със съответния въпрос;

5. Да даваме („блОгодарност“) – да коментираме и да споделяме мислите си, защото това ще обогати най-вече нас самите. Оставените коментари са най-добрата награда за усилията на автора;

6. Да бъдем открити – да запазим съзнанието си чисто и отворено за идеите на другите; и разбира се:

7. Да се забавляваме!

Ще положим максимални усилия, за да изпълним посочените правила.

Ще очакваме същото и от Вас.

 

Екипът на „Предизвикай правото!“

 

Още за сайта:

Интервю за целите, които си поставя „Предизвикай правото!“ 😉 , направено за списание .Net Септември 2011 г., може да прочетете тук.

 

Адрес и контакти:

гр. София, п. к. 1421,

ул. „Добър юнак“ № 11, вх. А, ет. 1, ап. 1

predizvikaipravoto (at) gmail (dot) com

stoyan.stavru (at) gmail (dot) com

+359888280888

Местоположение на картата:

 

 

Авторски права

NB: Всички публикации и коментари могат да бъдат цитирани в други сайтове или в статии в печата с отбелязване на авторството, датата на публикуването им и източника (ISSN-а на сайта и URL адреса на съответната публикация). Например: Тенев, Д. Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори // Предизвикай правото!, 2016, ISSN 1314-7854, достъпна на следния адрес: https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/forurdni-i-fucharsni-sdelki/

Същото важи и за всички снимки в сайта, при използването на които като източник следва да се посочи с видим шрифт: „Електронно издание „Предизвикай правото!“, достъпно на https//challengingthelaw.com“.