Разговори

Разговорът е път към другите, по който срещаме себе си.

 

Настоящата инициатива, която ChallengingTheLaw започва от началото на 2014-а година, има за цел да представи различни идеи, проекти и книги, които екипът на сайта вярва, че трябва да бъдат чути. Това е място за споделяне и провокация, за въображение и критика, за вдъхновение и завист, за приближаване и отричане, за осъзнаване и носталгия. Всеки, който е готов да приеме, че способността да греши е част от причината да разбира опита, споделен от другите, ще може в тази поредица да се наслади на различието.

 

Разговорите:

 

1. Разговор на Стоян Ставру с Петър Горанов за книгата "Нищо особено. Етически предели и микроидеологии" (2013) – 25-и януари 2014 г.