Дебат 9 “Болното тяло”

 

Дата: 21 Октомври 2013 г. (понеделник) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата:  част първа и част втора.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Болестта е събитие, което често съпътства, а понякога разтърсва из основи човешкия живот. Като част от ежедневието ни, болестта винаги е привличала погледите на различни специалисти, сред които освен лекари, можем да посочим и философи, етици, юристи, а напоследък – и инженери, програмисти, футуролози. Макар и в голямата се част болестта да е свързана с безспорни обективни проявления, не са редки случаите, при които диагнозата е въпрос на постигането на експертен и/или социален консенсус относно типологията на съответното заболяване. Динамиката на "списъка с различните видове заболявания" свидетелства, че понятието за болест се променя, като върху неговия обем оказват влияние редица социални, политически, религиозни, културни и етични фактори. Целта на дебата "Болното тяло" е да дискутира различните социални и юридически измерения на болестта и тяхното въздействие върху културното понятие за болест.

Ето и част от конкретните въпроси:

Какви са социалните измерения на болестта и как те се съотнасят към нейната юридическа дефиниция? Къде са границите на болестта? Кой и въз основа на какви критерии разпознава (диагностицира) болестта като социален и юридически феномен и какви са правните последици от това "разпознаване"? Кога се "ражда" и кога "умира" болестта? Съществува ли дистанция и близост в болестта? Има ли смисъл болестта? Кога лечението трябва да отстъпи пред смирението? Носим ли отговорност за здравето си и за стигмата на болестта? Кой определя лечението и кой има монопол върху неговото осъществяване? Съществуват ли (вторични) "ползи" от болестта и как правото реагира на тях? 

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

професор д. ф. н. Калин Янакиев – преподавател във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в учебните курсове по средновековна култура, християнска философия, антропология и етика; главен редактор на списание "Християнство и култура"; автор на множество книги, сред които: "Философски опити върху самотата и надеждата" (1995, 2008), "Три езкзистенциални-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението" (2005), "Метафизика на християнството" (2009), "Res vitae. Res publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива" (2012).

 

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: предстои.

Свързано интервю: тук.