Дебат 4 “Граници на желанието да нямаме дете”

Дата: 13 Март 2013 г. (сряда) от 18.30 часа.

Видеозапис на дебата: тук.

Представяне:

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

Докато едни хора правят всичко възможно, за да имат свое дете, други полагат усилия да предотвратят или да прекъснат нежелана от тях бременност. Причините за подобно нежелание могат да бъдат разрични: “биографични” (ненавременност на бременността с оглед личния жизнен план), икономически (неспособност за поемане на разходите по отглеждане на дете), генетични (констатиране на генетични увреждания на плода или на риск от настъпването на такива… Негативно формулираната репродуктивна свобода поставя няколко важни въпроса. До къде може да стигне правото, защитавайки свободата на едно лице да не бъде родител на генетично свързано с него дете? Може ли нежеланият човешки живот да се третира като вреда, изискваща обезщетение? Как следва да бъде разрешен конфликтът между телесната неприкосновеност на бременната жена и “биологичния интерес” на заченатия от продължаването на бременността? Защо абортът днес не е престъпление, макар и преди само няколко десетилетия той да е третиран от правото като криминално посегателство спрямо човешкия живот?

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на доц. д-р Костадин Нушев (доцент в Богословския факултет, СУ “Св. Климент Охридски” и преподавател по “Християнство и биоетика” в магистърска програма “Интегративна биоетика” в Софийския университет).

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.