Шеста национална конференция по Биоетика и Биоправо 2018

Фондация за равитие на правосъдието и

Професионален сайт “Предизвикай правото!”

 

Ви канят за участие в

 

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

 

ТЯЛО И ПРАВА”

 

ПРОГРАМА

24 Ноември 2018 г.

гр. София,

СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат,

Нова конферентна зала

[бул. “Цар Освободител” 15]

 

 

Представяне на конференцията:

 

Конференцията има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на експерти и професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси, възникващи при регулирането на човешкото тяло, включително чрез инструментариума на човешките права.

 

Конкретните теми, върху които се фокусира Шестата национална годишна конференция по биоетика и биоправо “Тяло и права“, са:

 

А. как признаването на различни категории и групи права променя правния статус на човешките тела:

– правото на личен и семеен живот: тялото между частния и публичния интерес;

– отношението “лекар-пациент” и новите измерения в правата на пациента;

– телесните модификации: основания и граници;

– пол и тяло: значение на пола като нидивидуализиращ белег, смяна на пола при трансексуалност и интерсексуалност;

донорството и трансплантацията: традиционни проблеми и въпроси от бъдещето;

нови права на границата между живота и смъртта: лица в безсъзнание или в трайно вегетативно състояние, последни пълномощни, медицински завещания и др.;

 

Б. правни и етични аспекти на биотехнологиите в ерата на обявения постхуманизъм:

гени и права: генетични модификации, ГМО, генна терапия, генетична собственост и пр.;

лекарствени продукти, медицински изделия и права: технологиите в границите и отвъд медицината;

изкуствен интелект и медицина: могат ли роботите да диагностицират, лекуват  и рехабилитират човешки същества;

роботи и права: нуждаят ли се роботите от права и трябва ли да получат такива;

 

Извън фокуса на конференцията, ще се приемат и доклади по други въпроси (Varia) на биоетиката и биоправото, включително:

– правни и етични проблеми на психичното здраве;

– негативна и позитивна евгеника;

клониране;

– актуални политики в пренаталната медицина;

– етични и правни проблеми на лекарствената политика;

– нови аспекти на лекарските (медицинските) грешки: юридическа отговорност на медицинските специалисти (гражданска, дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна);

– етични кодекси

– и други.

 

Конференцията е предназначена за всички, които се вълнуват от въпросите на биоетиката и биоправото и търсят техните възможни решения в български контекст. 

Заповядайте в една утвърдена общност, ангажирана с въпросите на биоетиката и биоправото в български контекст.

 

Конференцията се организира съвместно с секция “Етически изследвания” към ИИОЗ при БАН и магистърска програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Документи за конференцията:

 

Обява на конференцията – тук  (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие – тук (doc).

 

Важни срокове:

 

до 5 ноември 2018 г.: подаване на Заявление за участие по образец (вж. документите по-горе);

до 15 ноември 2018 г.: предаване по имейл на проект на научния доклад.

 

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com.