За Екипа

Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ има за цел да обединява юристи, които ценят различието и обичат да споделят знанията и ентусиазма си. Екипът включва утвърдени автори в сайта, които осъществяват редакторски функции, организират инициативи и подпомагат всеки, който е решил да се развива в областта на правото.

Казано е за философията, но според мен следва да важи с пълна степен и за правото:

Филисофията не е дълга и спокойна река, в която всеки идва да лови своята истина. Тя е море, където хиляди вълни се блъскат и хиляди течения се срещат, противопоставят се, понякога сe смесват, разделят се, наново се преоткриват и пак влизат в конфликт.

(Най-хубавата причина, за да бъдеш част от плуването, е)

… удоволствието да разсъждаваш в компания, един с друг и един срещу друг, защото това е философията – винаги конфликтна, винаги несигурна и която, понеже всеки търси в нея истината, трябва винаги да бъде открита и дружеска.

Андре Конт-Спонвил и Люк Фери

(Модерността на модерните. Десет въпроса за нашето време – книга, написана на два гласа)

Текстът изразява една от основните идеи на ChallengingTheLaw.com (Предизвикай правото!) – сайт, който вече близо 8 години приютява едно разрастващо се море от дружелюбно срещащи се вълни, чиято несигурност създава общо чуство за споделено удоволствие.

Поздрави на всички, с които заедно – един с друг и един срещу друг, плуваме заради самото удоволствие!

Стоян Ставру