Библиография на български юридически публикации по въпросите на домашното насилие

(актуална към 29 април 2020 г.)   Велчев, Борис. Престъплението по чл. 144а НК. // Съвременно право, 2019, № 2. Викторова, Десислава. Домашното насилие като...

Когато правото на локално (преференциално) паркиране загърби същността на гражданската незаменимост

  Стояне, в чест на твоето „акме“…   За мен 10.11.1989 г. донесе и лична радост. На този ден научих, че съдия Румен Янков е...

Правно естество на домашното насилие

1. Увод Чл. 2, ал. 1 ЗЗДН обявява за домашно насилие всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както...

Казусът със заснетия клип в Съдебната палата, или как да изгоним търговците от Храма

(№ 8 от рубриката „Щури хрумки“)   Статията пресъздава позицията на автора относно правните последици на публично достъпната фактическа обстановка по казуса със заснетия...

Окончателно класиране в деветия Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019)

  Уважаеми колеги, Деветият по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент...

Начална невъзможност на предмета – проблеми и перспективи

(актуализиран и допълнен вариант на разработката*, която е отличена с първо място на Националния конкурс за студентски научни съчинения, организиран съвместно от...

Naturalis obligatio и признаването на вземане, погасено по давност

(преработен и допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. № 10/2015 г.)   „По-точно том 93 от Коментарите. Самите Наредби...