От кой вид е нормата на чл. 10а ЗН?

  1. Тази статия е провокирана от един отдавнашен спор, който водим с колегите и приятелите доц. дфн Стоян Ставру и д-р Васил Петров. Тяхното...

Производството по замяна и вдигане на запрещението

  (дoклад, представен на седмата национална годишна конференция „Предизвикай: Особените искови производства!“ (6 ноември 2021 г.), организирана съвместно от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза...

Принципът „срещу онзи, който не може да действа, давност не тече“ (част II)

* Тук можете да се запознаете с част I на настоящата студия.   11. Същност и функции на давността. Давността е правен институт, който намира приложение...

Принципът „срещу онзи, който не може да действа, давност не тече“ (част I)

  Напоследък в българска съдебна практика все по-често се поставя въпросът дали последиците на давността намират приложение, когато са налице обективни причини за бездействието на...

Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на сделките – предмет на...

(допълнен и преработен вариант на статия, публикувана първоначално в сп. „Общество и право“, 2021, № 2)   Поставя се както в теорията, така и в съдебната...

Пекулиумът като средство за ограничаване на отговорността на господаря в Древен Рим. Съпоставка с...

  Въведение Пекулиумът е специфичен за римското право инструмент, чрез който господарят или pater familias е предоставял дадено имущество на своя роб или подвластен. Той е...

Кражбата на електричество

(проф. Хайнрих Дернбург) (в превод на Стефан Тихолов) * Dernburg, Heinrich, Diebstahl an Elektrizitaet, Deutsche Juristen-Zeitung 1 (1896), S. 473. ** Съществува и друг превод...