Правно естество на домашното насилие

1. Увод Чл. 2, ал. 1 ЗЗДН обявява за домашно насилие всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както...

Казусът със заснетия клип в Съдебната палата, или как да изгоним търговците от Храма

(№ 8 от рубриката „Щури хрумки“)   Статията пресъздава позицията на автора относно правните последици на публично достъпната фактическа обстановка по казуса със заснетия...

Окончателно класиране в деветия Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019)

  Уважаеми колеги, Деветият по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент...

Начална невъзможност на предмета – проблеми и перспективи

(актуализиран и допълнен вариант на разработката*, която е отличена с първо място на Националния конкурс за студентски научни съчинения, организиран съвместно от...

Naturalis obligatio и признаването на вземане, погасено по давност

(преработен и допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. № 10/2015 г.)   „По-точно том 93 от Коментарите. Самите Наредби...

Спорни въпроси на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ)

(сигнал № 25 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (Константин Кунчев, д-р Делян Недев)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело,...

Липсата на съгласие като основание за нищожност на договорите

  1. Кратки исторически бележки Липсата на съгласие като основание за нищожност в смисъла, който сега влагаме в това понятие, не е съществувала в...