Начална невъзможност на предмета – проблеми и перспективи

(актуализиран и допълнен вариант на разработката*, която е отличена с първо място на Националния конкурс за студентски научни съчинения, организиран съвместно от...

Вид на презумпцията за последователност при едновременна смърт на две или повече лица (чл....

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 12, с. 60-72)   1. Поставяне на въпроса В една обща публикация с д-р...

Принципът „срещу онзи, който не може да действа, давност не тече“ (част I)

  Напоследък в българска съдебна практика все по-често се поставя въпросът дали последиците на давността намират приложение, когато са налице обективни причини за бездействието на...
Dobrite-nravi-filosofia-na-granicata

Добрите нрави в договорното право – идеология на границата

(текстът е част от книгата Ставру, Ст. Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора. Мутации при човешката репродукция. Карнавална смърт - правни аспекти....

Съдебното разрешение за разпореждане с имот на ненавършило пълнолетие лице се издава в полза...

  1. Кому дава разрешение районният съд по чл. 130, ал. 3 СК и чл. 130, ал. 4, изр. 2 СК?   Режимът на сделките на ненавършилите...
религиозни _общности_ЮЛ

За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в Бъгария и в...

  I. Увод Религиозните общности по света и у нас са самостоятелно обособени правни субекти, които присъстват активно в публичното пространство и осъществяват отделни функции, подчинени...

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2...

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС...