Производството по замяна и вдигане на запрещението

  (дoклад, представен на седмата национална годишна конференция „Предизвикай: Особените искови производства!“ (6 ноември 2021 г.), организирана съвместно от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза...

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2...

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС...

Липсата на съгласие като основание за нищожност на договорите

  1. Кратки исторически бележки Липсата на съгласие като основание за нищожност в смисъла, който сега влагаме в това понятие, не е съществувала в...

Начална невъзможност на предмета – проблеми и перспективи

(актуализиран и допълнен вариант на разработката*, която е отличена с първо място на Националния конкурс за студентски научни съчинения, организиран съвместно от...
causa_consideration

Causa и consideration – исторически и сравнителноправни догадки

Автор: ИВАЙЛО ДИМИТРОВ УНСС „Юристът въобще винаги трябва да знае правото като цяло, независмо в коя държава практикува, тъй като правните норми имат една и съща цел...

Още веднъж за контрола в Столичния градски транспорт (равносметката (повече) от 3 години по-късно)

§ 1. Уводни бележки На 20 септември 2015 г. Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ публикува статията ми „Правни проблеми, възникващи при осъществяването на...

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите,...

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов) ГЛАВА IV ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРИТЕ Раздел 1 Действие на договорите между страните Подраздел 1 Обвързваща сила на договорите Чл. 1193. Договорите могат да бъдат...