Отказ от субективно право

Отказ от субективно право

(статията е публикувана в сп. „Търговско право”, 2005, кн. 4, с. 49-79)   1. Понятията В правната наука съществуват различни определения на понятието за субективно право, всяко едно...

Rights of nature – is there a place for them in the legal theory...

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата - насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p....
Преупълномощаването

Преупълномощаването

  (Публикувана в: сп. „Съвременно право”, кн. 6, 2005, стр. 27-47)   Представителството е отклонение от принципa, че всяко правно действие поражда юридическите си последици за извършилия...
Алеаторността на договорите

Обхват на алеаторността

  (началото на книгата Алеаторността на договорите в българското гражданско право. С., ИК Фенея, 2013, 340 сс., с автори: Стоян Ставру, Делян Недев и Мирослав...

Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Социологически проблеми, 2016, № 1-2, с. 146-166)   С нарастването на екологичните проблеми и най-вече с увеличаването на...

Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили

(статия, представена в Национален конкурс за студентски научни съчинения 2015 г.) I. Въведение   Законът за задълженията и договорите с множество изменения и допълнения действа и до...
Dobrite-nravi-filosofia-na-granicata

Добрите нрави в договорното право – идеология на границата

  Съгласно чл. 26, ал. 1, предл. 3 ЗЗД нищожни са всички сделки, които накърняват добрите нрави. Тези сделки, макар и да отговарят на волята...