Четвърта национална конференция по Биоетика и Биоправо 2016Фондация за равитие на правосъдието
 и www.ChallengingTheLaw.com

 

Ви канят за участие в

 

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

БИОЕТИКА И БИОПРАВО – МОДЕРНИ ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ НА БЪДЕЩЕТО

 

ПРОГРАМА

РЕЗЮМЕТА

21 – 22 Октомври 2016 г.

гр. София,

Нов български университет,

[ж. к. Овча купел, ул. Монтевидео № 21]

I-ви корпус, 409 ауд.

 

 

Представяне на конференцията:

 

Конференцията има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси на биотехнологиите и на тяхното приложение в медицината, в спорта и в ежедневието на хората.

 

Конкретните теми, върху които се съсредоточава Четвъртата национална годишна конференция по биоетика и биоправо "Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето", са:

– модерни трансформации в отношението "лекар-пациент", правата на пациента и новите практики за неговата идентификация;

– модерни практики в областта на асистираната репродукция;

– модерни разрешения в областта на донорството и трансплантацията;

– актуални политики в пренаталната медицина;

– новите технологични въведения в медицината и тяхното социално значение;

– правни и етични аспекти на генетичните изследвания и генетичните модификации.;

– модерни практики на телесни модификации;

– етични и правни проблеми на лекарствената политика;

– нови аспекти на лекарските (медицинските) грешки: юридическа отговорност на медицинските специалисти (гражданска, дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна);

– етични кодекси.

 

Конференцията е предназначена за всички, които стават свидетели на засилващото се социално значение на технологиите и тяхното отражение върху модерните биополитики, провеждани от правителствата на европейските държави. До къде следва да стигнем, въоръжени с постиженията на науките, при разрешаването на множащите се в ежедневието ни биоетични и биоправни проблеми? Какви са актуалните полетики в областта на здравеопазването, които предвещават проблеми във бъдещето? Започват ли да се реализират биоутопии, представляващи някога единствено сюжети на фантастични книги и филми и каква е ролята на етиката и правото при овладяването на страховете от бъдещето?

 

Заповядайте в една нова общност, ангажирана с въпроса за биологичния живот в контекста на етичната същност и правния статус на човешката личност.

 

Конференцията се организира с подкрепата на магистърска програма "Интегративна биоетика" във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Представяне на уникалната по рода си магистърска програма "Интегративна биоетика" може да видите тук (pdf).

 

Документи за конференцията:

 

Обява на конференцията – тук  (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие – тук (doc).

 

Важни срокове:

 

до 30 септември 2016 г.: подаване на Заявление за участие по образец (вж. документите по-горе);

до 10 октомври 2016 г.: предаване по имейл на научния доклад.

 

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com.