Дебат 5 “Репродукция и евгеника”

 

Дата: 9 Април 2013 г. (вторник) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: предстои.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Науката предлага все по-прецизни способи за извършване на генетичен скрининг преди и след зачеването. Това позволява правото на аборт да се използва като средство за коригиране на един нежелан от родителите резултат (“негативна евгеника”). От друга страна, желанието на родителите да имат дете, което в максимална степен да отговаря на техните очаквания, е в основата на опитите на генетиката да предложи контролиран подбор на качества (“позитивна евгеника”). Така родителите, чрез науката, ще участват в “създаването” на своите деца, въздействайки върху хода на еволюцията.

В дискусията ще бъдат поставени за разглеждане следните въпроси: позволена ли е пренаталната евтаназия и има ли тя алтернатива в лицето на пренаталните палиативни грижи? До къде е оправдана намесата на държавата и съществува ли опасност от въвеждането на т. нар. генетично гражданство: минимален генетичен праг (ценз), който трябва да бъде “покрит” от всеки заченат, за да бъде той “допуснат до раждане”, за да бъде признат за гражданин на държавата? Трябва ли да бъдат поставени граници на желанието за генетично усъвършенстване и какви са възможните последици от свободното манипулиране на зачеването и на заченатия? Как евгениката се отразява върху идеята за равенството между хората в контекста на генетичната дискриминация и генетичния егалитаризъм?

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на д-р Ина Димитрова (доктор по философия, главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието, БАН, преподавател по “Социални и етически проблеми на биотехнологиите” в магистърска програма “Интегративна биоетика”, СУ) и на Людмила Филипова (автор на романа “Стъклени съдби”, носител на наградата “Жена на годината” в категория “Изкуство” за 2011 г., автор на романи, удостоени с редица български и международни награди).

 

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.