Съществува ли „относително“ право на собственост?

(научното съчинение е класирано на трето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Добросъвестността във вещното право – сравнителноправни бележки

(доклад, изнесен на конференцията „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ...

Програма за пета национална годишна конференция „Предизвикай: Вписванията!“ (25 октомври 2019 г.)

  ПРОГРАМА НА ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!“ 25 октомври 2019 г. гр. София, Съдебна палата, Зала № 15 (Тържествена зала)     РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ                        8:45 –...

Особената хипотеза на възстановяване на прекратено поради сливане ограничено вещно право (чл. 176 ЗЗД)

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2012, № 3, с. 22–39)   Настоящото изложение има за цел да отговори на един поставен...

Правото на строеж и правото на собственост върху постройката

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2008, № 2, с. 40–56) 1. Правото на строеж   1.1. Правото на строеж като средство Правото на...

Завет на поземлен сервитут

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2007, № 3, с. 33–48; допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено...

Корабът като особена движима вещ

вж. pdf (публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, № 4, 2006, с. 55–69) В зависимост от начина им на свързване със земната повърхност и...