Завет на поземлен сервитут

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2007, № 3, с. 33–48; допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено...

Корабът като особена движима вещ

  (публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, № 4, 2006, с. 55–69)   В зависимост от начина им на свързване със земната повърхност и възможността...

Отново за „мораториума“ върху давността за придобиване на държавни и общински имоти

(сигнал № 12 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Автори: Стоян Ставру,  Делян Недев (статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2018, № 2, а преди...

По повод тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГК на ВКС (спирането на придобивната...

Тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГК на ВКС е образувано по следния материалноправен въпрос: „Дали с разпоредбата на § 1 от ЗР на...

Към една невъзможна микрофизика на правото (на собственост)

(предговор към книгата на д-р Делян Недев „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“) „Всеки е чувал пляскане с две ръце. А...

Стопанисване и управление

Странно четиво са законите, че и други нормативни актове. Почти случайно попадам на Закон за събиране на държавните вземания. Последният е обнародван на 26...

По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика

(статията за пръв път е публикувана в сп. "Собственост и право", 2016, № 7, с. 5-15)   Съгласно чл. 70, ал. 1 ЗС добросъвестен владелец е...