За владението по предварителен договор и придобивната давност

(статията за пръв път е публикувана в сп. „Собственост и право“, 2021, № 5)   1. В Решение № 83 от 01.02.2021 г. по гр. д....

Вещното право и стоящата на корен дървесина: еко-ресусцитация на „Един институт от областта на...

Публикуваната през 1901 г. статия със заглавие „Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя)“ на (тогава) студента Никола...

Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя)

АВТОР: Никола Христов Попов, студент   През трите летни ваканции, които имах като студент, направих няколко екскурзии по Варненска околия с цел да събирам разни обичаи, песни...

Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността (чл. 30, ал. 2 ЗС в...

  (публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 11, с. 5–19)   1. Значение на дела в съсобствеността При съсобствеността правото на...

Да притежаваш труп

ПОДКАСТ (дата на записа: 12.09.2020 г., продължителност: 1:25:35) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Собственост върху постройка без право на строеж

(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 7, с. 5–20)   Правото на собственост върху постройката по правило се свързва с учреденото...

Кражбата на електричество

(проф. Хайнрих Дернбург) (в превод на Стефан Тихолов) * Dernburg, Heinrich, Diebstahl an Elektrizitaet, Deutsche Juristen-Zeitung 1 (1896), S. 473. ** Съществува и друг превод...