Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността (чл. 30, ал. 2 ЗС в...

  (публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 11, с. 5–19)   1. Значение на дела в съсобствеността При съсобствеността правото на...

Да притежаваш труп

ПОДКАСТ (дата на записа: 12.09.2020 г., продължителност: 1:25:35) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Собственост върху постройка без право на строеж

(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 7, с. 5–20)   Правото на собственост върху постройката по правило се свързва с учреденото...

Кражбата на електричество

(проф. Хайнрих Дернбург) (в превод на Стефан Тихолов) * Dernburg, Heinrich, Diebstahl an Elektrizitaet, Deutsche Juristen-Zeitung 1 (1896), S. 473. ** Съществува и друг превод...

Етажна собственост преди въвеждане на сградата в експлоатация

(публикувана за пръв път в сборника „Правна наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,...

Аграрният рефлукс: социалистическата собственост и земеделските земи в НРБ

(публикувана за пръв път В: Колева, А., В. Калинов, Ст. Ставру (съст.) Истории и разказвачи. Философия, право, литература. Специално издание за юбилея...

Противопоставимост на договора за аренда

(публикувана за пръв път в приложение към сп. „Собственост и право“, 2012, № 8, с. I-XX)   Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗАЗ договорът...