Доклади

 

Участия в конференции, семинари и публични лекции

 

155. Владението на Йосиф Фаденхехт” – лектор при представяне на книга, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и издателство “Петко Венедиков”, място на провеждане: гр. София, „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (04 юли 2024): покана;

154. Новите промени в Закона за управление на етажната собственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Русе, място на провеждане: гр. Русе, ул. „Александровска“ 71, зала на АК Русе (28 юни 2024): програма;

153. Етажната собственост и ЗУТ. Вещноправни аспекти” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Враца, място на провеждане: гр. Враца, зала на Регионален инспекторат по образованието, гр. Враца (16 юни 2024): програма;

152. Погасителната давност. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Сливен, място на провеждане: гр. Созопол, хотел Вила лист, зала “Аполония” (08 юни 2024): програма;

151. Защита на владението. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (23 май 2024): програма;

150. Негативната собственост и проприетарната екология” – доклад в крагла маса “Актуални проблеми на опазването на околната среда”, организирана във връзка със Световния ден на околната среда – 5 юни, Организитор: катедра „Международно право и право на ЕС“ – УНСС 22 май 2024 г., Малка конферентно зала в УНСС – София (22 май 2024): обява;

149. Притежанието като работа върху себе си” – пленарна лекция, организатор: Философско-исторически факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, място на провеждане: гр. Пловдив, Ректорат, Зала “Компас”, 15-17 май 2024 г. (16 май 2024): обява;

148. Климатът: новите юридически измерения на причината и вината” – лектор в публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков”, СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, Нова коферетна зала, трета лекция от поредицата “Право и бъдеще”, организирана от Клуб на юриста “Теодор Пиперков” (14 май 2024): обява;

147. Павловият иск. Преглед на практиката на Върховния касационен съд” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Хасково, място на провеждане: с. Белащица, зала на Хотел Alchemist Residence (11 май 2024): програма;

146. Брачният договор и съпружеската имуществена общност” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Силистра, място на провеждане: гр. Силистра, ул. “Капитан Мамарчев” № 10, зала на Хотел Дръстър (20 април 2024): програма;

145. Раждането: големият взрив в правото” – лектор в публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков”, СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, Нова коферетна зала, втора лекция от поредицата “Право и бъдеще”, организирана от Клуб на юриста “Теодор Пиперков” (15 март 2024): обява;

144. Определяне на размера на неимуществените вреди по справедливост в актуалната практика на Върховния касационен съд” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (18 април 2024): програма;

143. Правото във “Венецианския търговец” – лектор в лекционен семинар, организатори: Асоциация “Българско психоаналитично пространство” и СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, Нова коферетна зала (28 март 2024): програма;

142. Съдията AI” – лектор в публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков”, СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, Нова коферетна зала, първа лекция от поредицата “Право и бъдеще”, организирана от Клуб на юриста “Теодор Пиперков” (15 март 2024): програма;

141. Наследяване по завещание. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (14 март 2024): програма;

140. Новите промени в Закона за управление на етажната собственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Перник, място на провеждане: гр. Перник, ул. „Търговска“ 46, ет. 3, зала на АК Перник (01 март 2024): програма;

139. Въпроси на правната помощ. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (27 февруари 2024): програма;

138. Време и право” – публична лекция с дискусия в рамките събитието “Време“, организатор: Рацио Бг и Предизвикай правото!, място на провеждане: гр. София, Национален дворец на културата, SOFIA LIVE CLUB (27 февруари 2024): програма;

137. Новите промени в Закона за управление на етажната собственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Велико Търново, място на провеждане: гр. Велико Търново, Институт Конфуций, Корпус 5 към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” (17 февруари 2024): програма;

136. Новите промените в Закона за управление на етажната собственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (06 февруари 2024): програма;

135. Новите промени в Закона за управление на етажната собственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, Адвокатска колегия Варна, място на провеждане: гр. Варна, бул. Цар Освободител № 90, Комплекс Кампус 90, Конферетна зала № 2 (20 януари 2024): програма;

134. Цъфтежът и икономиката: между ин и ян собствеността” – научен доклад в Юбилейна научна конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Философия в Пловдивския университет “Граници на човешкото: уязвимост и усилване” (01-02 декември 2023), организатор: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет, Катедра “Философия”, място на провеждане: гр. Пловдив, Ректорат, зала “Компас” и 13-а аудитория (02 декември 2023): програма;

133. Приращение и растеж: изследване на потенциала на идеята за инклузивната собственост” – научен доклад в Юбилейна научна конференция „150 години от рождението на проф. Йосиф Фаденхехт“, организатор: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Катедра по гражданскоправни науки, място на провеждане: гр. София, Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала (30 ноември 2023): програма;

132. Обекти и субекти на авторското право” – публична лекция с дискусия в рамките събитието “Другият разказвач: AI и авторство“, организатор: Рацио Бг и Предизвикай правото!, място на провеждане: гр. София, Национален дворец на културата, City Stage (29 ноември 2023): програма;

131. Съпружеската имуществена общност като особена съсобственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, Адвокатска колегия Монтана, място на провеждане: гр. Монтана, Фестивален и конгресен център, зала „Пресцентър“ (18 ноември 2023): програма;

130. Метафизика на боклука: онтологичното насилие върху онова, което отпада” – научен доклад в Деветнадесета национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество” (16-17 ноември 2023), организатор: Секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология при БАН, място на провеждане: гр. София, ул. „15 ноември“ №1, Голям салон на БАН (16 ноември 2023): програма;

129. Собствеността и остатъкът: между приобщаващо докосване и завладяващото хващане” – научен доклад в Национална научна конференция, посветена на Деня на народите будители и световния ден на философията, организатор: Секция „Философски науки“ към Съюза на учените в България, място на провеждане: гр. София, ул. „15 ноември“ №1, Голям салон на БАН (03 ноември 2023): програма;

128. Промените в Закона за управление на етажната собственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (02 ноември 2023): програма;

127.Опаковане на частното: светообразуването, боклукът и безгрижният живот” – научен доклад в научна конференция “Критика, рефлексивност и грижа: трансформация на аналитичните практики” 27-28 октомври 2023), организатори: Катедра “Социология и науки за човека” и Институт по социоанализа, място на провеждане: гр. Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” № 128, хотел “Пълдин КООП”, Конферентна зала (28 октомври 2023): програма;

126. Къде да се приземим?/Къде съм?” – лектор при премиерата на книгите на Бруно Латур, водещ: Антоанета Колева, директор на ИК КХ – Критика и Хуманизъм, организатори: Катедра “Социология и науки за човека” и Институт по социоанализа, място на провеждане: гр. Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” № 128, хотел “Пълдин КООП”, Конферентна зала (27 октомври 2023): програма;

125. Съдебна делба. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Ямбол, място на провеждане: гр. Ямбол, зала на АК Ямбол (20 октомври 2023): програма;

124. Адвокатското възнаграждение. Преглед на актуалната практика на ВКС” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 (18 октомври 2023): програма;

123. Медицинска грешка. Действие, бездействие. Юридическа отговорност на медицинските специалисти” – гост-лектор в тематичен курс (09-13 октомври 2023), организатор: Военномедицинска академия, място на провеждане: гр. София, ВМА, зала 10 (09 октомври 2023): удостоверение;

122. Вписвания на актове за вещни права. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Видин, място на провеждане: гр. Видин, пл. Бдинци, Съдебна палата, Конферентна зала (07 октомври 2023): програма;

121. Брачният договор и съпружеската имуществена общност” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Пловдив, място на провеждане: к.к. Слънчев бряг (30 септември 2023): програма;

120. Етическа рамка на отношенията интервюиращ-интервюиран” – лектор в методико-изследователски семинар “Трансформация на аналитичните практики”, организатори: катедра “Социология и науки за човека”, ПУ “Паисий Хилендарски”, 11-12-13 юли 2023 г. място на провеждане: гр. Пловдив, Зала „Компас“, ПУ „Паисий Хилендарски“ (13 юли 2023): програма;

119.Вписвания на актове за вещни права” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, Адвокатска колегия Видин, място на провеждане: гр. Варна, Фестивален и конгресен център, зала „Пресцентър“ (03 юни 2023): програма;

118.Другият сън” – участник в дискусия върху романа на Владимир Полеганов, организатори: Съпромат и Космотехника, място на провеждане: гр. София, ул. “Александър Стамболийски” № 20б, Avrtikl Bookshop (17 май 2023): програма;

117. Съпружеската имуществена общност като особена съсобственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Варна, място на провеждане: гр. Варна, Фестивален и конгресен център, зала „Пресцентър“ (13 май 2023): програма;

116. Съпружеската имуществена общност като особена съсобственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4 (02 май 2023): програма;

115. Игра на дронове” – лектор в презентационен семинар и дискусия, организатор: Рацио, място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска” № 8, K.U.P.E. (27 април 2023): програма (линк);

114.Етажната собственост. Глава IV ЗС и ЗУЕС. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, Адвокатска колегия Смолян и Адвокатски колегия Хасково, място на провеждане: гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 40, Заседателна зала на Хотел “Александровите къщи” (22 април 2023): програма;

113.Право на строеж и приращения” – лектор в целодневен лекционен семинар “Актуални въпроси на вещното и наследственото право”, организатор: Национален консултантски център “Решение”, място на провеждане: гр. София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия” (21 април 2023): програма (представяне);

112. Биоетичните предизвикателства на изкуствения интелект” – научен доклад в конференция-дискусия, организатор: Френският институт в България, в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Френския институт в България, площад „Славейков“ № 3, София (20 април 2023): програма (представяне и аудио);

111. Ние не можем да пътуваме в чужбина, но поне органите ни могат”: износът на хипофизни жлези от България през 80-те години” – доклад, организатор: Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките, временно структурно звено „Медицинска антропология“, място на провеждане: гр. София, ул. “Московска” № 6А, зала 204 (30 март 2023): програма;

110. Съпружеската имуществена общност като особена съсобственост” – лектор в лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Благоевград, място на провеждане: гр. Благоевград, ул. “Полк. Димов” № 1, Зала на АК Благоевград (17 март 2023): програма;

109.Етажната собственост: общи части и защита срещу незаконосъобразни решения на Общото събрание на собствениците” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4 (27 януари 2023): програма;

108.Етажната собственост: приложимост и форми на управление ” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4 (26 януари 2023): програма;

107.Етически перспективи към будната съвест: между „добрия“ отпадък и „чистото“ месо” – лектор в целодневен лекционен семинар по проект “Етика и бъдеще”, организатори: секция “Етически изследвания” на Института по философия и социология към Българската академия на науките, място на провеждане: гр. София, ул. “Сердика” № 4, Заседателна зала (25 януари 2023): обява;

106. Брачният договор” – публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна (огледална) зала (19 декември 2022): обява;

105. Споделеният живот: климат, бъдеще и дифузна биокрация” – научен доклад в Десета национална конференция по биоетика и биоправо “Живот и/или технологии”, организатори: Фондация за развитие на правосъдието, Предизвикай правото!, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и Магистърска програма “Интегративна биоетика” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна (огледална) зала (15 декември 2022): програма и видео;

104. Разговор с продължение: От грешка и грях към грешките в правото” – лектор в лекционен семинар, организатори: Студентски философски семинар при Философско-историческия факултет и Клубът на цивилиста при Юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, място на провеждане: гр. Пловдив, Ректорат, зала „Компас“ (02 декември 2022): програма и запис (аудио);

103. Етажната собственост. Глава IV ЗС и ЗУЕС. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Видин, място на провеждане: гр. Троян, Парк Хотел Троян (26 ноември 2022): програма;

102. Интернет на нравите: неща, мрежи и убеждения“ – научен доклад в 18 Национална конференция по етика “Вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности”, 10-11 ноември 2022 г., организатор: Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Секция “Етически изследвания”, място на провеждане: платформа Jitsi (10 ноември 2022): програма;

101. Асистираната репродукция – липсващи хоризонти и невидими граници” – научен доклад, Национална конференция с международно участие “Църква, идеология, трансхуманизъм”, организатори: Центърът по систематическо богословие на Православния богословски факултет във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и фондация “Покров Богородичен” организират научна конференция с международно участие на тема “Църква, идеология, трансхуманизъм” (6-7 октомври 2022), място на провеждане: Zoom (07 октомври 2022): обява и програма.

100. Интернет на нещата: „усилени“ вещи и „отслабени“ нрави” – научен доклад, Национална конференция “Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие”, организатор: Институт по философия и социология-БАН и Секция „Социологически науки“ при Съюза на учените в България“, място на провеждане: Zoom (19 май 2022): обява;

99. Права на природата” – публична лекция, организатор: Магистърска програма “Защита на основните права”, СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: Zoom (15 март 2022), модератор: доц. д-р Мартин Белов: обява и видео;

98.Етажната собственост. Глава IV ЗС и ЗУЕС. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Варна, място на провеждане: гр. Варна, ФКЦ, зала “Пресцентър” (11-12 април 2022): програма;

97. Мозъчната смърт: етически и правни предизвикателства” – научен доклад,  колегиума “Мозъчна смърт – право и деонтология”, организатор: Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, място на провеждане: гр. София, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, рапортна зала – травматология (20 януари 2022);

96.Кризата на пола: Радини вълнения!” – научен доклад, Девета национална конференция по биоетика и биоправо “Живот и кризи”, организатори: Фондация за развитие на правосъдието, Предизвикай правото!, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и Магистърска програма “Интегративна биоетика” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, платформа Zoom (2 декември 2021): програма, доклад (видео);

95. Бъдещето на етиката и краят на огъня“ – научен доклад в 17 Национална конференция по етика “Етиката: свобода и дълг”, 11-12 ноември 2021 г., организатор: Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Секция “Етически изследвания”, място на провеждане: платформа ZOOM (11 ноември 2021): програма;

94. Водата – свободната вещ!” – лекция и дискусия, организатор: катедра “Социология и науки за човека”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, част от програмата на Научна сесия “Водата като капитал: права, достъп, неравенства, социална уязвимост”, реализирана в рамките на Лятна практика “Неравенства и социални страдания” (Пловдив, 28-30 юни, 2021 г.), място на провеждане: чрез видеоконферентна връзка (29 юни 2021);

93. Какво е медицински стандарт?” – лекция, организатор: Национален център за юридическо обучение, част от двудневно обучение “Правен режим на медицинските дейности, 27-28 април 2021 г., място на провеждане: elearn.nit.bg (27 април 2021);

92. Биоправото и юридическата власт върху живота: от заличаването на вирусите до управлението на генома” – публична лекция, организатор: Магистърска програма “Защита на основните права”, СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: Zoom (23 март 2021), модератор: доц. д-р Мартин Белов: обява и видео;

91. Сервитутните права. Хензел в света на сервитутите: по следите на една липса” – публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: Zoom (14 януари 2021): обява и видео;

90. Домашните любимци и патоцентричната собственост” – научен доклад, Осма национална конференция по биоетика и биоправо “Живот и регулации”, организатори: Фондация за развитие на правосъдието, Предизвикай правото!, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и Магистърска програма “Интегративна биоетика” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, платформа Zoom (19 декември 2020): програма, доклад (видео);

89. Участието на съсобствениците в ползите от общата вещ при “трансформиране” на естествени в граждански плодове (чл. 30, ал. 3 и практиката на ВКС)“ – научен доклад в Научни четения в памет на Кристиан Таков “Предизвикателства към правото”, 14 ноември 2020 г., организатор: Нов български университет, място на провеждане: платформа ZOOM (14 ноември 2020): програма, доклад (аудиозапис);

88. „Да дресираш облак или как „облачето бяло“ се превърна в ураган „Катрина“ – научен доклад в 16 Национална конференция по етика “Етика и ограничения”, 11-12 ноември 2020 г., организатор: Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Секция “Етически изследвания”, място на провеждане: платформа ZOOM (12 ноември 2020): програма, доклад (аудиозапис);

87. Климатичен деликт”: duex ex machina или опит за пареативна екология?” – научен доклад в национална конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“, 25 октомври 2020 г., организатор: Предизвикай правото! и Съюзът на съдиите в България, място на провеждане: гр. София, през платформата на Zoom (25 октомври 2020): програмавидеои дискусия;

86. Възходът на социалистическата собственост и спасяването на гражданското право в България” – научен доклад в он лайн семинар, съставляващ част от националнен научен проект „Форми на притежание: собственост в комунистическа България“, организиран от център за академични изследвания, София (ЦАИ) (23 октомври 2020): покана и видео ;

85. Обещанието 2020 (закони и хора с увреждания)” – лекция пред студенти  по социология, 4-ти курс, Философския факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, в учебния курс „Невидимото малцинство: хората с увреждания“, изнесена по покана на гл. ас. д-р Боряна Бунджулова (21 октомври 2020);

84. С напредването на възрастта: вектори между грижата и автономността” – научен доклад в Национална конференция “Измерения на грижата: между личното преживяно, социалните ругилации и здравия активизъм”, 26-29 септември 2020, организатори: Су “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ИФС при БАН, НБУ, място на провеждане: гр. Банкя, бел. “Варна” № 70, хотел “Банкя Палас” (29 септември 2020): програма;

83. Времена на вируси: екологични измерения на паниката” – доклад в лекционен семинар COVID-19 etc., организатор: Институт за критически теории на свръхмодерността, Академична ризома, място на провеждане: зала Джеймс Баучер, бул. Джеймс Баучер 23, София (06 юни 2020): резюме, плакат и видео (видео 2);

82. Правото на строеж и приращението. Актуална съдебна практика” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: он лайн страницата на ЦОА (07 май 2020): програма;

81. Негаторните искове и етажната собственост. Актуална съдебна практика” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатор: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: он лайн страницата на ЦОА (15 април 2020): програма;

80. Защита на правото на собственост. Глава IX от Закона за собствеността. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Пловдив, място на провеждане: гр. Пловдив (07 февруари 2020): програма (pdf);

79. Етични оправдания на публичната собственост – нови измерения на екологичното” – научен доклад, Седма национална конференция с международно участие по биоетика и биоправо “Норми и предизвикателства”, организатори: Фондация за развитие на правосъдието, Предизвикай правото!, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и Магистърска програма “Интегративна биоетика” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна (огледална) зала (14 декември 2019): програма, доклад (аудио и видео) и отговори след дискусията (аудио и видео);

78. Да притежаваш ент! Време и собственост” – научен доклад, девета от серия конференции, посветени на културната история на съвременността “Бързай бавно: режими на времето”, 06-09 декември 2019, София-Априлци, организатор: Културен център на СУ “Св. Климент Охридски, място на провеждане: София (6 декември 2019): програма и доклад (аудио);

77. Вещи в природно състояние – биологични граници на правото на собственост” – научен доклад в Национална конференция по философия “75 години Съюз на учените в България”, 21-22 ноември 2019 г., организатор: Съюз на учените в България, Секция “Философски науки”, място на провеждане: гр. София, ул. “15-и ноември” № 1 (22 ноември 2019): програма, доклад (аудиозапис)

76.Думи срещу неутрони” – научен доклад в 15 Национална конференция по етика “Етика и технологичен риск”, 11-13 ноември 2019 г., организатори: СУ “Св. Климент Охридски” и Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Секция “Етически изследвания”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, Конферентна зала (13 ноември 2019): програма, доклад (аудиозапис) и отговори (аудиозапис);

75. Обезщетение за неимуществени вреди в България (исторически преглед)” – доклад в конференция „Проект на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди при ПТП“, 30 октомври 2019 г., организатор: Асоциация на българските застрахователи, място на провеждане: гр. София, Национален дворец на културата, Вход А4, Зала № 9 (30 октомври 2019);

74.Вписване на договора за наем” – научен доклад в национална конференция „Предизвикай: Вписванията“, 25 октомври 2019 г., организатор: Предизвикай правото! и Съюзът на съдиите в България, място на провеждане: гр. София, Съдебна палата, Тържествена зала № 15 (25 октомври 2019): програма;

73. Собственически и владелчески искове. Преглед и анализ на актуалната съдебна практика” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Ловеч, място на провеждане: гр. Велинград (04 октомври 2019, 14:00-16:30, и 05 октомври 2019, 10:00-16:30): програма (pdf);

72. Живот с увреждане в “трудовата утопия” – участие в представяне на книга (с едноименното заглавие) на доц. д-р Ина Димитрова, организатори: KOI Books и Национален студентски дом, място на провеждане: гр. София, пл. “Народно събрание” № 10 (25 септември 2019): изказване(текст) ;

71. Актуални проблеми при прилагането на ЗУЕС. Преглед на актуалната съдебната практика” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. “Цар Калоян” № 8, ет. 4 (11 юни 2019, 9:30-16:45): програма (pdf);

70. Литература за съдии: митът за Херкулес и истината за Адам” – научен доклад в Международна научна конференция “От слово към действие: разкази и репрезентации”, 2-4 май 2019, организатор: Факултет по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна зала (2 май 2019): обява (pdf), както и аудиозапис (доклад);

69. Краят на институциите – нов регулационен хоризонт пред хората с увреждания и лицата в невъзможност за самообслужване” – научен доклад в теоретичен семинар с международно участие “Грижата като понятие, опит и политики”, 16-18 април 2019, организатор: СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. Иван Асен 24, зала „Компас“ (17 април 2019): обява (pdf), както и аудиозапис (доклад и дискусия);

68. Представяне на книгата “Спомени” на проф. Петко Венедиков” – модериране на представяне-дискусия, организатор: Културния център на СУ “Св. Климент Охридски” и издателство “Петко Венедиков”, място на провеждане: СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна зала (8 април 2019): обява (pdf и jpg), както и видео;

67. Излишните” хора. Грижата за тежко болните” – публична лекция от поредицата “Университет за всички”, организатор:  СУ “Св. Климент Охридски”, НБУ и ИИОЗ при БАН, място на провеждане: СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна зала (2 април 2019): обява (pdf и png), както и аудио;

66. Къде зимува правото – литературни форми на оцеляване на идеите в правото” – научен доклад, научна конференция “Теодор Пиперков и Кристиан Таков”, организатор:  Клуб на юриста “Теодор Пиперков”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна зала (23 март 2019): обява (pdf);

65. Личността – дигитални вариации” – филмов семинар, организатор:  Факултетен студентски съвет, специалност “Философия”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, Кампус “Изток”, 4-ти блок, зала 200, втори етаж (13 март 2019): обява (pdf);

64. Жизнеспособността на правото в началото на човешкия живот” – публична лекция в ПУ “Паисий Хилендарски”, организатор: Фиософски семинар – ПУ, място на провеждане: гр. Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски”, ул. “Костаки Пеев” № 21, 17 ауд. (14 декември 2018): обява;

63. Желанията като механизъм за зачитане на свободата (Интерференции на недееспособността в мотивите към едно съдебно решение)” – научен доклад научна конференция “Универсалност и приложимост на човешките права”, Научна философска конференция по повод седемдесет години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, организатор: Специалност “Философия” на СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, 63 ауд. (11 декември 2018): програма (pdf);

62. Заменимостта в човешкото тяло и адитивните биотехнологии” – научен доклад в Шестата национална конференция по биоетика и биоправо “Тяло и права”, организатори: Фондация за развитие на правосъдието, Предизвикай правото!, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и Магистърска програма “Интегративна биоетика” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна (огледална) зала (24 ноември 2018): програма и видео;

61.Етично завещание –  нови измерения на волята с оглед на смърт” – научен доклад в 14 Национална конференция по етика “Етиката в България – традиции и хоризонти”, 15-16 октомври 2018 г., организатори: Съюз на учените в България, Секция “Философски науки” и Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Секция “Етически изследвания”, място на провеждане: гр. София,ул. “15-и ноември” № 1 (15 октомври 2018): програма;

60. Правни въпроси на репродуктивната медицина. Сурогатно майчинство. Трансплантации. Телесни модификации. Правна регулация на пола” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. “Цар Калоян” № 8, ет. 4 (1 ноември 2018, 9:30-16:30): програма (pdf);

59. Юридически измерения на началото и края на човешкия живот. Кома. Евтаназия” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, място на провеждане: гр. София, ул. “Цар Калоян” № 8, ет. 4 (30 октомври 2018, 9:30-12:30): програма (pdf);

58.Подобряване на наследство – претенцията по чл. 12, ал. 2 ЗН и правото на делба” – научен доклад в национална конференция „Предизвикай: Неоснователното обогатяване“, 19 октомври 2018 г., организатор: Предизвикай правото! и Съюзът на съдиите в България, място на провеждане: гр. София, Съдебна палата, Тържествена зала № 15 (19 октомври 2018): програма;

57.Платон в света на 3D чудесата – правни, етични и морални страни на 3D технологиите в медицината” – научен доклад в международна конференция „Balkan 3D printing conference“, 3-6 октомври 2018 г., организатор: Additive days 2018, място на провеждане: гр. София, София Тех парк (05 октомври 2018): програма;

56.Пластинация и истина – биоетични и биоправни въпроси” – научен доклад (съвместно с Пламен Сивов) в международна научна конференция на тема „Биоетика – съвременни предизвикателства“, организатори: Фондация „Покров Богородичен“ и фондация „Дякония и мисия”, място на провеждане: гр. Велико Търново, Лясковец (02 юни 2018): програма;

55.Симулирай това!” – презентация в дискусионен семинар по проекта “Vox Nihil”, организатор: Рацио БГ и Предизвикай правото!, място на провеждане: гр. София, ул. Леге № 10 (15 май 2018): представяне и видео;

54.Актуални проблеми при прилагането на Закона за управление на етажната собственост” – лектор в целодневен лекционен семинар, организатори: Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия Бургас, място на провеждане: гр. Бургас, Съдебна палата, зала 2 (20-21 април 2018): програма;

53.Волеизявленията сигурно са полудели! Технологични мутации на формата в правото” – научен доклад, Научна конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. Кристиян Таков с участието на техните ученици, 30-31 март 2018, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, Аула (30 март 2018): програма;

52.Невроетика и невроправо – нови хоризонти пред хората с увреждания?” – научен доклад, Международна научна конференция “Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”, 23-25 март 2018, организатор: Нов български университет, Департамент “Здравеопазване и социална работа” и Департамент “Телекомуникации”, място на провеждане: гр. София, НБУ, Корпус 1, Аула (24 март 2018): програма;

51.Твоето по-добро копие” – презентация в дискусионен семинар по проекта “Vox Nihil”, организатор: Рацио БГ и Предизвикай правото!, място на провеждане: гр. София, ул. Ангел Кънчев № 1 (23 март 2018): представяне и видео;

50.Изкуствен интелект” – публична лекция-дискусия (“Кинофорум за мислители”), организатор: Факултетен студентски съвет при Философски факултет, място на провеждане: гр. София, кампус “Изток” на 4-ти блок, зала 500 (28 февруари 2018);

49.Краят на индивидуалността” – презентация в дискусионен семинар по проекта “Vox Nihil”, организатор: Рацио БГ и Предизвикай правото!, място на провеждане: гр. София, ул. Ангел Кънчев № 1 (19 януари 2018): видео;

48. “Алгоритми, утопии на децентрализацията и… новите неравенства на математиката” – научен доклад, XIII-а Национална конференция по етика (с международно участие) “Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество”, организатор: Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН, място на провеждане: гр. София, РКИЦ, ул. „Шипка“ № 34 (15 декември 2017): програма;

47. “Sophia и бъдещето на изкуствения интелект” – публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, 255 ауд. (26 ноември 2017): аудио (част от края на дискусията);

46.Гамети и сувенири – граници на послесмъртната репродукция” – научен доклад на Петата национална конференция по биоетика и биоправо “Моделиране на живота – биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии”, организатор: Фондация за развитие на правосъдието, Предизвикай правото! и Нов български университет, място на провеждане: гр. София, ул. Монтевидео № 21 (17 ноември 2017): видео;

45.Критика на чистия свръхразум” – презентация в дискусионен семинар по проекта “Vox Nihil”, организатор: Рацио БГ и Предизвикай правото!, място на провеждане: гр. София, ул. Ангел Кънчев № 1 (27 октомври 2017): представяне и видео;

44.Наследяване на несъстоятелност” – научен доклад, Трета национална конференция “Предизвикай правото” на тема “Предизвикай: Несъстоятелността!”, организатори: Професионален сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България, място на провеждане: Съдебна палата, Конферентна зала на ВКС, София (27 октомври 2016): програма;

43.Медицинска принуда. Закрила на психичното здраве. Предварителни указания за лечение, здравни пълномощници, завещания „приживе“. Запрещение и мерки за подкрепа.” – лекция-семинар, организатор: Национален център за юридическо обучение, място на провеждане: гр. София, парк хотел “Витоша” (20 октомври 2017);

42.Бременност, раждане и асистирана репродукция. Репродуктивно донорство. Заместващо майчинство. Правни въпроси свързани с дефиницията за смъртта и състояния, близки до смъртта” – лекция-семинар, организатор: Национален център за юридическо обучение, място на провеждане: гр. София, парк хотел “Витоша” (20 октомври 2017);

41. “Медицинската помощ – правни граници и етични хоризонти” – доклад на Кръгла маса по повод Глобалния ден на етиката, организатор: Медицински университет Плевен и Секция “Етически изследвания”, ИИОЗ към БАН, място на провеждане: гр. Плевен, ул. “Климент Охридски” № 1 (18 октомври 2017): програма;

40. “Раждането: право и медицина. Актуални проблеми на съдебната практика като предизвикателства към българското законодателство” – публична лекция-семинар, организатор: Център за обучение на адвокати, място на провеждане: гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4 (5 октомври 2017);

39. “След края на образованието?” – доклад в семинар EDU17/Висше образование, организатор: Лидери за европейско образование, място на провеждане: гр. София, Витоша парк хотел (26 септември 2017);

38. “Престъпления на ума” – презентация в дискусионен семинар по проекта “Vox Nihil”, организатор: Рацио БГ и Предизвикай правото!, място на провеждане: гр. София, ул. Будапеща № 6 (9 август 2017): представяне и видео;

37. “Другият като интерес или като воля – правни и етични измерения на (не)дееспособността на лицата с психични увреждания” – публична лекция-семинар по проекта “Другостта като морално предизвикателство”, организатор: Секция “Етически изследвания”, ИИОЗ, БАН, място на провеждане: гр. София, ул. Московска 13А (27 юни 2017): обявяване и представяне;

36. “(Раз)умните договори – нови роли на потребителите в децентрализираните системи за изграждане на доверие” – доклад на кръгла маса “Правата на потребителите в дигиталната сфера”, организатор: катедра “Частноправни науки” на Юридическия факултет на УНСС и Международния правен център (ILAC), място на провеждане: гр. София, Голяма конферентна зала на УНСС (9 юни 2017): програма;

35. “Близките на хората с увреждания като правен ресурс” – методологичен семинар с международно участие “Поколенчески модели на справяне с житейски кризи”, организатор: СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, блок I, 28-29 май 2017 (28 май 2017): програма;

34. “Здравни християнски практики като културен феномен” – заедно с проф. Живка Винарова, уебинар, организатор: Департамент “Здравеопазване и социална работа”, НБУ, място на провеждане: гр. София (23 май 2017): видео (49.20-61.20);

33. “Електронните лица – нови “употреби” на правосубектността” – научен доклад, Научна конференция на тема “Правни норми и правни принципи”, организатор: ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, Конферентна зала (15 май 2017): програма;

32. “Добрите нрави и самоуправляващите се автомобили” – публична лекция, организатор: Професионален сайт “Предизвикай правото!” и Sofia Legal Hackers, пространство за споделено мислене Coshare HIVE, място на провеждане: гр. София, бул. Симеоновски шосе № 104 (22 март 2017): видео и дискусия;

31. “Делото “Нуволи”, хората с увреждания и правото на евтаназия” – публична лекция, организатор: Департамент “Здравеопазване и социална работа”, НБУ, място на провеждане: гр. София, Корпус II, зала 304 (26 януари 2017): обявяване;

30. “Правоспособността и юридическото начало на човешкия живот” – публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков” към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, Ректорат, 225 ауд. (7 януари 2017): видео;

29. “Самоуправляващите се автомобили – новият контекст на етичните дилеми, или как технологиите ще променят правото?” – научен доклад, Шеста международна интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността “Контекст и контекстуализации”, 6-10 декември 2016, София-Априлци, организатор: Културен център на СУ “Св. Климент Охридски, място на провеждане: Априлци (8 декември 2016): програма;

28. “Съвместно общо събрание на няколко етажни собствености” – научен доклад, Научна конференция “Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба”, организатор: УНСС, място на провеждане: гр. София (24 ноември 2016): програма;

27. “Моралът, добрите нрави и справедливостта в българското законодателство” – научен доклад, XII-а Национална конференция по етика “Морал и етика на справедливостта в сървременото българско общество”, организатор: Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН, място на провеждане: гр. София, РКИЦ, ул. “Шипка” № 34 (18 ноември 2016): програма;

26. “Етични и правни въпроси на допълващите и алтернативните способи за комуникация като технологии за социална интеграция” – научен доклад, Научна конференция с международно участие “Интердисциплинарни логопедични практики”, 4-6 ноември 2016, организатор: Департамент “Здравеопазване и социална работа”, място на провеждане: гр. София, НБУ, Аула, I корпус (5 ноември 2016): програма;

25. “Спиране на придобивната давност” – научен доклад, Втора национална конференция “Предизвикай правото” на тема “Предизвикай: Давността!”, организатори: Професионален сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България, Съдебна палата, Конферентна зала на ВКС, София (28 октомври 2016): програма;

24. “Права на роботите – илюзии или реалност” – научен доклад, Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо “Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”, 21-22 октомври 2016, организатори: Фондация за развитие на правосъдието, Професионален сайт “Предизвикай правото” и Департамент “Здравеопазване и социална работа”, място на провеждане: гр. София, НБУ, Корпус I, ст. 409 (21 октомври 2016): програма и видео;

23. “Правото и празните човешки тела” – научен доклад, Тридневен разнодисциплинарен семинар на тема “Тялото: вариации, спекулации, доктрини”, 14-16 октомври 2016, организатори: СУ “Св. Климент Охридски” и ПУ “Паисий Хилендарски”, място на провеждане: гр. Пловдив (15 октомври 2016);

22. “За морала, правото и изкуствения интелект – антропоморфизми и дигитализации” – научен доклад, Международна конференция “Дигитализация и социални последици в глобализирания свят”, 29-31 септември 2016, организатори: ЮЗУ “Неофит Рилски”, място на провеждане: гр. Благоевград, ЮЗУ, Корпус I, зала 342 (29 септември 2016): програма;

21. “Човекът и запрещението в контекста на актуални законодателни инициативи” – научен доклад, Трета национална конференция по биоетика и биоправо “Човекът в биоетичните и биоправните регулации”, 11-12 декември 2015, организатори: Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт “Предизвикай правото”, място на провеждане: гр. София, Национален институт на правосъдието, ул. “Екзарх Йосиф” № 14 (11 декември 2015): програма и видео;

20. “Най-дългият правен субект” – научен доклад, Пета международна интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността “Нечовешкото”, 6-9 Декември 2015, София-Априлци, организатор: Културен център на СУ “Св. Климент Охридски, място на провеждане: Априлци (6 декември 2015): програма;

19. “Владението – юридически фрагменти” – лекция и дискусия, организатор: студентски кръжок по гражданско и търговско право към УНСС, място на провеждане: гр. София, УНСС (5 декември 2015);

18. “Солидарност и граници на правата – възможни ли са права на природата?” – научен доклад, XI-та Национална конференция по етика “Морал и етика на солидарността в съвременното общество”, организатор: Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН, място на провеждане: гр. София, РКИЦ, ул. “Шипка” № 34 (21 ноември 2015): резюме на конференцията;

17. “Правосубектността между волята, интереса и паметта” – научен доклад, Научна конференция на тема “Право и права. В памет на проф. Росен Ташев (1953-2014)”, организатор: Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна зала (3 ноември 2015);

16. “Проблеми при промени в недвижими имоти във връзка с принудителното изпълнение по ГПК” – научно-практически доклад, семинар, организатор: Сдружения “Инициатива за развитие на принудителното изпълнение”, място на провеждане: гр. Пловдив (1 ноември 2015);

15. “Брачният договор като основание за установяване на добросъвестно владение” – научен доклад, Национална научна конференция “Актуални въпроси на семейното и наследственото право. В памет на проф. д. ю. н. Лиляна Ненова (1921-1995)”, организатор: Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски, място на провеждане: гр. София (22 октомври 2015);

14. “Изпълнение върху вещи в съпружеска общност” – научен доклад, Национална научна конференция “Предизвикай: Изпълнителния процес!”, организатори: Професионален правен сайт “Предизвикай правото” и Съюз на съдиите в България, място на провеждане: гр. София, Съдебна палата, бул. “Витоша” № 2 (16 октомври 2015);

13. “Аскеза на търговските пространства” – представяне и защитаване на теза, семинар “Телесни кодове и социални пространства”, организатори: Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН, и Лаборатория “Нови медии и култури”, СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, ул. “Сердика” № 4 (27 май 2015);

12. “Етиката в предверието на правото” – научен доклад, семинар “Етика на развитието”, организатор: Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН, място на провеждане: гр. София, ул. “Московска” № 13А (20 май 2015);

11. “I Have a Drone! Война на дронове – автентичност и репрезентации” – научен доклад, 32-ра Национална научна конференция в Гюлечица на тема “Автентичност и репрезентации”, организатор: Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: Гюлечица (15 май 2015);

10. “Митология на правата и животните” – публична лекция, организатор: Семинар за хуманитаристи към СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: гр. София, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна зала (27 април 2015) – лекция (видео) и дискусия (видео);

9. “Болестта Алцхаймер – (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността” – доклад, конференция “Изкуство и памет (XX-XXI век)”, организатор: Културен център на СУ “Св. Климент Охридски”, място на провеждане: Априлци (9 юни 2014);

8. “Асистираната репродукция и някои хибридни форми на човешки (?) живот” – презентация, Конференция “Две гърмящи дула в репродуктивната медицина: да поговорим за психология и биоетика”, MSD, място на провеждане: гр. София (25 септември 2014);

7. “Трябва ли да преодолеем телата си?” – презентация, конференция “Модерен абсурд”, ТЕДхБГ, място на провеждане: гр. София (18 май 2014) – статия (текст) и представяне (видео);

6. “Усилената репродукция – историята на една усилна раздяла” – доклад, конференция “Усиленият човек”, Френски институт, институт за критически социални изследвания, Катедра “Социология и науки за човека”, ФИФ, ПУ, място на провеждане: гр. София, Френски културен институт, ул. “Петко Р. Славейков” № 3 (10 юни 2014) – статия (текст) и представяне (видео);

5. “Болното лице – тяло, което не се търпи” – доклад, конференция “Тялото през социализма”, Център за академични изследвания, място на провеждане: гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 7 (21 февруари 2014) – презентация (текст) и представяне (видео);

4. “Пътят на Пандора – от епруветката до кошера” – участие в конференцията “Дървото на живота”, организирано от сп. Грация, сп. Форбс и МБАЛ “Надежда”,  място на провеждане: гр. София, Хотел Балкан (Шератон) (12 януари 2014) – програма и видео;

3. “Представлението на органите” – доклад, конференция “Перформативното тяло”, Френски институт, институт за критически социални изследвания, Катедра “Социология и науки за човека”, ФИФ, ПУ, място на провеждане: гр. Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски” (20 ноември 2013) – статия (текст) и видео;

2. “Атипичните сделки в биоправото и каузата на договорите” – доклад, конференция “Тяло и достойнство”, Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт “Предизвикай правото!”, място на провеждане: гр. София, Национален институт на правосъдието, ул. “Екзарх Йосиф” № 14 (19 октомври 2013) – статия (текст) и видео;

1. “Здравно представителство” – доклад, конференция “Правата на човека като пациент”, Фондация за развитие на правосъдието,място на провеждане: гр. София (10 октомври 2012) – видео;