Още веднъж за възнагражденията за процесуално представителство по данъчни дела

(някои критични бележки по формиращата се напоследък съдебна практика) „Ако неправдата напредва, то показва, че онези, които са били длъжни да защитават правото и закона, не ги...
Платец на доходи

Относно понятието „платец на дохода” за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

Чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) гласи, че предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на...

Укриване на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред (чл. 122,...

  І. Възникване и морално-етични възгледи за укриването на данъци. Естественото право и правният позитивизъм   1. Възникване Укриването на данъци1 може би съществува като явление и проблем...