Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, кн. 7/2016 г.) На 22.06.2015 год. беше постановено Тълкувателно решение № 5/2015...

За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците

(коментар на новите законодателни положения и практиката на длъжностните лица по регистрацията; статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“,...

Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6...

(сигнал № 4 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) С настоящия сигнал, депозиран на 9, 12 и 15 август 2016 г., омбудсманът на Република България, членовете на...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 172, ал. 1,...

(сигнал № 11 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) С настоящия сигнал, депозиран на 22 декември 2017 г., председателят на Върховния административен съд бе...

Нужна ли е промяна в концепцията за прилагане на давността за данъчни задължения?

  1. По въпроса за това, как се прилага давността за данъчните задължения – служебно или с възражение – доктрината и съдебната практика са смущаващо...

Компетентността за издаване на ревизионни актове след и преди Тълкувателно решение № 5 от...

Тази статия – както сочи и заглавието – е написана хронологично в обратен ред. Надявам се, след прочита й, читателят ще разбере защо. Тя...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 12, ал. 1...

(сигнал № 16 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) С настоящия сигнал, депозиран на 7 август 2018 г., председателят на Върховния административен съд и...