Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2015, № 2) Уводни думи В литературата1 се отчита силната връзка, която съществува между човешките права...

Избирателни права и за хората с интелектуални увреждания и психично-здравни проблеми?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2016, № 2)   Въведение Определяща характеристика на съвременното избирателно право, постигната вследствие на продължителни борби и еволюция, е...

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

  Няколко предварителни бележки   Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги. Оказионализмите се...

Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за...

(публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. 3, 2008 г.)   1. Общи бележки Тази статия разглежда въпроса за конституционността и целесъобразността на отменителното основание...

Приватизиране на обвинението? За монопола на прокуратурата да преследва престъпления от общ характер

Казусът   Съществува широко разпространено убеждение, че в редица случаи, в които органите на прокуратурата би трябвало да образуват досъдебни производства, да разследват и обвиняват лица...

Право и справедливост. Юридическа и философска трактовка в българската доктрина

    В настоящото изложение са разгледани подробно проблемите, свързани със справедливостта, видовете справедливост, релацията справедливост- право и други въпроси, близки до материята. Като основа, върху...

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...