Евтаназията – производно право на достойна смърт?

                    Българската Конституция не урежда изрично правото на достойна смърт.1 Всъщност в сравнителноконституционен план не съществува конституция, която да урежда изрично такова право. Когато...

Юридически бележки върху студентската окупация

§ 1. Протест, гражданско неподчинение, окупация Имам намерение в следващите редове да изложа разсъжденията си върху правните проблеми, които поставя феноменът студентска окупация. Това...

Независимост и ефективност на съдебната власт – принципи, проблеми, решения

   Съдиите трябва да бъдат по-скоро почтени, отколкото такива, които искат да бъдат хвалени, по-скоро предпазливи, отколкото самоуверени. Това, което те притежават като нещо отличително свое и което е...

Право и справедливост. Юридическа и философска трактовка в българската доктрина

    В настоящото изложение са разгледани подробно проблемите, свързани със справедливостта, видовете справедливост, релацията справедливост- право и други въпроси, близки до материята. Като основа, върху...

Може ли кметът на община да въвежда вечерен час?

(преработен и допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в lovechmedia (dot) com на 26.03.2020 г.)   Положението е извънредно, правовата държава не...

Ще сбъдне ли ХХІ век мечтата на лорд Беверидж – да няма бедност и...

(статията е написана в рамките на изследване, финансирано от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „П. Хилендарски“, като ФП 17 ЮФ 003.)   Социалното подпомагане, като философска...

Приватизиране на обвинението? За монопола на прокуратурата да преследва престъпления от общ характер

Казусът   Съществува широко разпространено убеждение, че в редица случаи, в които органите на прокуратурата би трябвало да образуват досъдебни производства, да разследват и обвиняват лица...