Публикации Автори Статии от Радослава Янкулова

Радослава Янкулова

3 Публикации 0 Коментари
Радослава Янкулова е доктор по право и главен асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Участвала е в конференции, обучения и специализации в България, Австрия, Германия, Ирландия и Швейцария. Автор е и на публикации в периодичния правен печат.