Дебат 8 “Безсмъртното тяло”

 

Дата: 4 Юли 2013 г. (четвъртък) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: тук.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Темата за безсмъртието може да си съперничи по своята популярност единствено с темата за смъртта. Желанието на човека да си осигури безсмъртие е характерно за всички етапи от неговото историческо развитие и е причината за воденето на множество битки между тялото и душата. С развитието на технологиите науката и медицината предлагат нови средства за удължаване на живота (за "лечение" на смъртта като вид заболяване), които носят в себе си и обещанието за безсмъртие. Може ли обаче нашият свят да оцелее без смъртта? Смъртта е "структуроопределяща" за нашето общество такова, каквото го познаваме днес, и представлява основна причина за възприемането на редица правни регулации (достатъчно е да дадем пример наследственото и пенсионното право). Дисквалифицирането и като биологична необходимост би довело до съществени промени в юридическия статут на "безсмъртния" правен субект.

Ето и част от конкретните въпроси:

Какви са последиците от нарастващата възраст на хората? Как застаряването на Западните цивилизации се отразява върху динамиката на обществените процеси и върху отношенията между поколенията? Може ли да съхраним тялото си живо "за вечни времена" и какви ще бъдат евентуалните последици от това? Ще бъдат ли открити способи за трансплантация на човешки мозък или за клониране на човешка психика (съзнание), които ще освободят личността от "захвата на тялото"? Какви ще бъдат последиците от възможността за непрекъсната реконструкция (обновяване) или за последователна замяна (миграция) на теля, изпълняващи ролята единствено на носител на човешкото съзнание и личност? Как безсмъртието ще промени правото? 

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

д-р Таню Колев – физик и доктор по философия към СУ "Св- Климент Охридски", ръководител на проекта "Системно-информационен модел на психичното и непосредствено носещите го невродинамични процеси" в Националната програма за изследване на човека и неговия мозък. Автор е на книгата "Лично безсмъртие без мистика и религия" (2013), която изследва възможностите за прехвърляне на психиката от един носител в друг на основата на информационния подход и Общата теория на системите.

 

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: предстои.

Свързано интервю: предстои.