Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о...

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 36, ал. 2 ЗЗД чл. 75, ал. 1 и...

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК,...

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК чл. 40...

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 147, ал. 1 ЗЗД Поръчителят остава задължен и...

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 73 ЗГР чл. 128 НК чл. 9, ал. 1 ЗБДС чл....

Решение № 25/03.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 25/03.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 43 ЗЧСИ чл. 42, ал. 2 ГПК чл. 50 ЗННД чл....

Определение № 131/13.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК,...

Определение № 131/13.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 517, ал. 4 ГПК чл. 229, ал. 1,...

Определение № 122/14.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК,...

Определение № 122/14.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 171 ЗЗД чл. 4, б. „л“ ПВ чл. 16,...