Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о...

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал....

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 50 ЗС чл. 53 ЗС чл. 109, ал. 1 ЗС чл....

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 116, б. „а“ ЗЗД Давността се прекъсва: с...

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о...

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 36, ал. 2 ЗЗД чл. 75, ал. 1 и...

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК,...

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК чл. 40...

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 147, ал. 1 ЗЗД Поръчителят остава задължен и...

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 73 ЗГР чл. 128 НК чл. 9, ал. 1 ЗБДС чл....