Стажант-предизвикатели

 

Стажант-предизвикателят е (стажант-)юрист, който:

– има интерес от развитието на правото и споделя идеите и ценностите на „Предизвикай правото!“;

– подпомага редакционната колегия в нейната работа;

– участва в инициативите на сайта.

 

Стажант-предизвикателят получава възможност да бъде част от екипа на „Предизвикай правото!“ и да участва в работата на редакционната му колегия, както и подкрепа в развитието си като юрист и автор. Стажът не е платен.

Като творец и търсач на интелектуални предизвикателства, „трудните“ въпроси ще опознава и представя стажант-предизвикателят Стоянка Манова.