Публикации Статии
ПОДКАСТ (дата на записа: 25.01.2021 г., продължителност: 1:47:52) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Съществува ли трансцедентното? - Съществуват ли неща, които не могат да бъдат доказани? - Защо Ницше ненавижда християнството? --- „Отвъд физиката“ (25.01.2021)   Серията на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва...
(извадка от Hans Blumenberg, Begriffe in Geschichten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, с. 93–95; превод на проф. дфн Стилиян Йотов) Понятието инфекция задава посоката на интереса ни към нея. Заразеният (инфицираният) е накърнен в своя интегритет, който трябва да...
ПОДКАСТ (дата на записа: 16.01.2021 г., продължителност: 1:56:16) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представляват личните данни и дали те са наша „собственост“? - Защо личните ни данни са ценни и как те са свързани с т.нар. „икономиката на...
(доклад, представен на юбилейната конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, провела се на 12 ноември 2020 г.) 1. Понякога противоправното поведение, причиняващо вреди,...
ПОДКАСТ (дата на записа: 10.01.2021 г., продължителност: 1:46:16) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Как САЩ забавиха ядрената програма на Иран? - Какво представлява киберпространството? - Кой носи отговорност, ако някой ви хакне теслата и й спре двигателя, докато я карате...
ПОДКАСТ (дата на записа: 03.04.2021 г., продължителност: 1:42:52) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Защо SARS-CoV-2 не е грип? - Имахме ли късмет с това, че пандемията е от SARS-CoV-2 или вирусът тепърва ще показва „зъби“? - Може ли SARS-CoV-2 да...
(заглавие, превод и коментар на проф. дфн Стилиян Йотов) През 1831 г. датското правителство взема мерки, които създават впечатление, че са успешни, защото холерата подминава страната. По това време Сьорен Киркегор е студент от една година. И преди да завърши следването...