Публикации Статии
Настоящото съчинение представлява критичен коментар на конкретен случай от съдебната практика, в който съдът е допуснал обезпечение на бъдещи кумулативно обективно съединени осъдителни искове с правно основание чл. 240а и чл. 240б от Търговския закон (ТЗ) чрез...
ПОДКАСТ (дата на записа: 27.03.2020 г., продължителност: 1:17:27) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Какво се случва с етиката по време на извънредно положение? - Как да разпределим недостатъчните медицински ресурси между няколко умиращи пациенти? - Какво дължим на...
ПОДКАСТ (дата на записа: 24.03.2020, продължителност: 1:18:11)     България е в извънредно положение. Но какво е „извънредното положение“, в което се намираме? Какво точно значи „извънредно положение“? Може би един от най-важните въпроси е този за дефинициите. И тъй като...
(№ 7 от рубриката „Щури хрумки“)     1. Вземането по ПИКЕЕ (отм.), (не)възможното обезщетение за вреди от нормативен административен акт и неупражненият косвен контрол Кражбите на ток в страната са ендемични. Потребителите на електрическа енергия – битови и промишлени –...
ПОДКАСТ (дата на записа: 24.03.2020, продължителност: 1:18:11) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Какви са юридическите измерения на извънредното положение и как влияят върху правата на личността? Как изглеждат сроковете и режима на нашето ежедневие днес? Каква е ролята на...
(преработен и допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. № 10/2015 г.)   „По-точно том 93 от Коментарите. Самите Наредби са подбрани в други 1440 тома. Тоест само Първа част от тях.“   I. PROLEGOMENA 1. Казано е, че...
(сигнал № 26 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, Румен Неков)   С Разпореждане от 20.01.2020 г. на председателя на ВКС е образувано тълк. д. № 2/2020 г. на ВКС, ОСГТК, по следните правни въпроси: 1. При произнасяне на съда (с...