Публикации Статии
ПОДКАСТ (дата на записа: 08.07.2020 г., продължителност: 1:36:16) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Какво е екологичното значение на фекалните облаци? - Как враговете еволюират заедно? - Кой е най-дългият правен субект?   „Права на природата“ (08.07.2020)   Най-новата минисерия на Ratio Podcast...
ПОДКАСТ (дата на записа: 05.07.2020 г., продължителност: 1:21:50) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Какви са границите на мирните форми на протест? - Каква е разликата между събрание, митинг и манифестация? - Каква е била ролята на църковната власт...
(актуална към 29 април 2020 г.)   Велчев, Борис. Престъплението по чл. 144а НК. // Съвременно право, 2019, № 2. Викторова, Десислава. Домашното насилие като криминогенен фактор при битовите престъпления. // Общество и право, 2019, № 5. Вълкова, Галя, Мария Дончева....
ПОДКАСТ (дата на записа: 29.06.2020 г., продължителност: 1:03:21) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Как морското чудовище Левиатан е свързано с концепцията за държавата? - Има ли граница, отвъд която държавата не може да упражнява насилие спрямо хората? -...
  (научното съчинение е класирано на десето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“,...
Преобладаващото схващане, застъпено в практиката на Конституционния съд (КС) по тълкуването и прилагането на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) приема, че „в тази разпоредба са съединени обективно две различни по характер конституционни...
ПОДКАСТ (дата на записа: 21.06.2020 г., продължителност: 1:29:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Каква е философията на кинцуги (японското изкуство за поправяне) и концепцията за идентичност? - Какво представлява парадоксът на Кораба „Тезей“? - Какво се крие зад...