Публикации Статии
    (доклад, представен на шестата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „Тяло и права“, провела се на 24.11.2018 г.)   (заповядайте да участвате в седмата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „НОРМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ (14 декември...
  (Георг Шиков, Теофана Евгениева) (сигнал № 24 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1824/19.11.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Георг Шиков и Теофана Евгениева, председателят на ВКС...
               corruptissima re publica plurimae leges   1. Въведение Развитието на съвременните обществени отношения предполага добре планирани и целенасочени действия от страна на законодателя. Тъкмо върху него пада тежестта да уреди онези обществени отношения,...
(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2019 г., статията е писана преди промените на ДОПК с ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 13.08.2019 г.)   Чрез правилата за местната подсъдност...
  (Двудневното обучение „Вписванията в Имотния регистър. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС“ ще се проведе 26–27 ноември 2019 г. Повече информация: тук)   (В тематичника „Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290...
  Първото издание на новата инициатива на „Предизвикай правото!“ – „Обговори правото!“ – ще се проведе на 18-ти ноември, от 18:00 часа, в Конферентната (Огледалната) зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.   Четирима дискутанти ще обсъждат помежду си...
(допълнен вариант на публикувания в „Правна мисъл“, бр. № 1/2019 г.) (настоящата библиография е актуална към 20.11.2019 г.; същата се актуализира периодично – бел. отг. ред.)   Учебници и помагала, коментари, сборници с казуси, прегледи на съдебната практика, прегледи на...