Публикации Статии
Димитър Раев, адвокат – Велико Търново (статията е публикувана за първи път в Юридически преглед, г. XXIII, август 1922 г., кн. 5, с. 219–221) С-кия мирови съдия извършил нотариален акт за дарение на недвижим имот и в него вписал следното условие: „Надареният...
1. Увод Разглежданите в статията два въпроса: за родителското отчуждение и за личните отношения на бабите и дядовците с техните внуци, не са получили нужното внимание в правната доктрина. Това прави необходимостта от преглед на съдебната практика, в която тези...
ПОДКАСТ (дата на записа: 17.09.2020 г., продължителност: 1:24:01) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Трябва ли да се превеждат чуждестранни книги на български език? - Какво прави един език „добър“, „успешен“ и желан? - Може ли да избираме езика си? --- „Умира ли българският...
Съгласно Конституцията (КРБ) три обстоятелства: (а) положение на война, (б) военно положение и (в) друго извънредно положение могат да послужат за приемането на закон, с който да се позволи най-високата степен, но на временно ограничаване на основни права. Ясно...
ПОДКАСТ (дата на записа: 12.09.2020 г., продължителност: 1:25:35) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представлява собствеността и как се „раждат“ вещите? - Притежава ли човек тялото си и може ли да се разпорежда със… своите екскременти? - Има ли разлика...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 7, с. 5–20) Правото на собственост върху постройката по правило се свързва с учреденото за изграждането й право на строеж (чл. 63, ал. 1 ЗС). Това е и причината...
ПОДКАСТ (дата на записа: 19.01.2021 г., продължителност: 1:54:44) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Има ли разлика в свободата на „дигиталното“ слово? - Защо социалните мрежи „отвлякоха“ словото и какво „правят“ с него? - Кои трябва да реши дали един профил...