Публикации Статии
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.04.2024 г., продължителност: 1:19:10) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- Куртоазия“ (22.04.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
академик проф. д-р Й. Фаденхехт (публ. в „Юридическа мисъл“, 1949, № 2-3, с. 143-159)1 С новия закон (за наследството), обн., ДВ, бр. 22 от 29.I.1949, приет от Великото народно събрание в 21-то заседание от 3.I.1949 г., се внесоха основни и коренни...
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.04.2023 г., продължителност: 01:17:59) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „КОСМОС и… козметика“ (22.04.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(доклад, представен на Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023) на тема „ЧОВЕК И ПРИРОДА“) автор: гл. ас. д-р Гергана Мирчева, ИФС – БАН Статията може да бъде свалена и прочетена в pdf формат тук. Докладът ще представи някои критики...
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.04.2024 г., продължителност: 1:16:30) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Тимей “ (22.04.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
(Можете да прочетете статията и pdf вариант тук.)   Имануел Кант (1724-1804) прекарал живота си в Кьонигсберг (Прусия), днешен Калининград (Русия); както се знае, без да го напуска. Всеки ден излизал на разходка – точно в 17 часа и минавал по...
ПОДКАСТ (дата на записа: 10.04.2024 г., продължителност: 1:32:22) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „РАЦИОТО: детективи и копелета“ (10.04.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва...