Публикации Статии
(сигнал № 35 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) Със сигнал, депозиран в деловодството на ВАС под вх. № 50-177/24.06.2024 г. от „Предизвикай правото!“ чрез Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан, Звеното за анализи и тълкувателна дейност във Върховен административен съд...
ПОДКАСТ (дата на записа: 13.05.2024 г., продължителност: 01:38:34) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Деяния“ (13.05.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат. Правната защита на водите е един от най-значимите екологични проблеми на нашата съвременност, особено в контекста на изменението на климата....
ПОДКАСТ (дата на записа: 29.04.2024 г., продължителност: 2:04:33) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Орестия “ (29.04.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
Статията може да бъде свалена и прочетена в pdf формат тук.   Описание на хипотезата. Проблеми, свързани с хипотезата В областта на гражданския процес проф. Ж. Сталев говори за разпростиране на силата на пресъдено нещо спрямо лицата1. Става дума за случаите,...
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.04.2024 г., продължителност: 1:19:10) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- Куртоазия“ (22.04.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
академик проф. д-р Й. Фаденхехт (публ. в „Юридическа мисъл“, 1949, № 2-3, с. 143-159)1 С новия закон (за наследството), обн., ДВ, бр. 22 от 29.I.1949, приет от Великото народно събрание в 21-то заседание от 3.I.1949 г., се внесоха основни и коренни...