Публикации Статии
Медицинският прогрес през последните десетилетия ни доведе до една сложна ситуация. От една страна, благодарение на съвременните медицински възможности сме способни да излекуваме болести, които преди няколко години са били считани за нелечими, от друга страна, използването на всички...
(допълнен вариант на статията, публикувана първоначално в сп. „Търговско и облигационно право“, кн. 1/2018 г.)   Изключването е основание за прекратяване на членството в ООД, което има санкционен и до известна степен принудителен елемент, тъй като се осъществява извън волята на...
                                                    Иван Илич (4.09.1926 – 2.12.2002)     С радост приех да участвам на този форум, посветен на Науката и Човека. Предложената тема: „Общество, управлявано от Компютри“, буди тревога. Предполагате, че машините, които човек е внедрил във всички сфери на своя живот...
I. Мило мое право, самодостатъчно ли си ти? Настоящите размишления не претендират за окончателна истинност просто защото истината е в зависимост от познанието, до което всеки индивидуално е достигнал. Те са покана за справедлив дебат. Защото качеството на правото се повишава,...
  1. Увод Целта на възстановеното с глава тридесет и седма от ГПК заповедно производство е да спести исков процес относно безспорни кредиторови вземания. Целта на производството е, на първо място, да провери дали кредиторовото вземане е спорно. Заповедният съд не...
  ПРОГРАМА за конференцията   Решение № 33/03.04.2017 г. на ВКС по т. д. № 61211/2016 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани правни разпоредби: Който поради грешка е изпълнил чуждо задължение, може да иска връщане от кредитора, освен ако последният се е лишил добросъвестно...
(статията е написана в рамките на изследване, финансирано от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „П. Хилендарски“, като ФП 17 ЮФ 003.) Социалното подпомагане, като философска идея и като действаща правноорганизирана система, е неразривно свързано със състоянието на бедност, което се...