Публикации Статии
Юридически архив Списание за правна наука и съдебна практика Библиография От година I (1929/1930) до година VI (1934/1935) (съст. Мартин Пенчев, д-р Васил Петров, ред. д-р Васил Петров) I. Статии и студии Философия на правото Биндер, Юлиус. Реализмът и идеализмът като философски становища, г. VI, 3-23. Ганев, Венелин. Извори...
(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии“, организирана от Фондация за равитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“) I. Сурогатно (заместващо)...
I. Увод С развитието на пазарите на финансови услуги се предлагат все повече и по-разнообразни възможности за инвестиране, нараства участието на тези пазари на инвеститорите на дребно, които не са професионалисти. Като алтернатива на инвестирането във финансови инструменти и други...
                     (публикувана за първи път в сп. „Норма“, 2018, № 7)   1. Теоретичният въпрос и практическите му измерения   Въпросът за обхвата (пределите) на косвения контрол за законосъобразност на нормативните административни актове е несъмнено важен от теоретична гледна точка. Това е така,...
. Утре, 24 декември 2018 г., каузата „Предизвикай правото!“ навършва 8 години. Изправената спирала на безкрайността, развиваща се в цифрата, „свива“ в себе си времето. Поне описателно – за другояче, отвъд символизма, претенции няма. Време, което е изплъзващо се и неуловимо....
(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2018, № 3, с. 14-30)   Увод Тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГТК на ВКС постави на обсъждане въпроса за момента, от който се дължи обезщетение за забава при начална липса на...
(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии“, организирана от Фондация за равитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“)   Настоящата статия има...