Публикации Статии
ПОДКАСТ (дата на записа: 05.07.2020 г., продължителност: 1:25:02) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Каква е целта на симулацията „Кобаяши Мару“ в „Стар Трек“? - Какво представлява „късметът“ и защо не трябва да си го пожелаваме по Великден? -...
Разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката гласи: „Комисията утвърждава цените по ал. 1 като пределни цени на всеки лицензиант с решение, което е индивидуален административен акт“. Конституционният съд (КС) е сезиран от омбудсмана...
(публикувана за пръв път в сборника „Правна наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 30 септември – 1 октомври 2011 г. (организирана от Юридически факултет)“, Мръчков, В., Д....
  (рецензия на монографията Ставру, Ст. Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите. София, Сиела, 2020)   През 2009 г. дъщеря ми започна да посещава гръко-немска детска градина в Германия и...
ПОДКАСТ (дата на записа: 13.09.2020 г., продължителност: 1:26:56) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Каква е ролята на преводача, особено когато става въпрос за превод от китайски на български? - Къде са границите на авторство между автора, читателя...
Онлайн дискусия търси отговор на въпроса: Кой носи отговорност за климатичните промени? ВИДЕО Прессъобщение 29-и септември 2020 г.   Информационната платформа за климатични промени „Климатека“, заедно с правното издание „Предизвикай правото!“, организират онлайн дискусия по темата „Климатични промени и отговорност“. Тя ще се...
1. Процесуалните разпоредби и различното им тълкуване Съгласно чл. 17, ал. 1 ГПК гражданският съд взема становище по всички въпроси, които имат значение за решаването на делото, освен по въпроса дали е извършено престъпление. Гражданското дело подлежи на...