Публикации Статии
Публикуваната през 1901 г. статия със заглавие „Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя)“ на (тогава) студента Никола Христо Попов още при излизането си е имала за цел да обърне (последно) внимание на...
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.04.2021 г., продължителност: 1:20:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Как се раждат конституциите? - Има ли място в конституцията за правата на природата? - Защо парната машина е „локомотивът“ на конституционализма? --- „Идва ли краят на конституциите?“ (22.04.2021)   Серията...
(публикувана за пръв път в сп. „Общество и право“, бр. № 10/2007 г.) От 01.03.2008 г. ще влезе в сила новият Граждански процесуален кодекс (ГПК). В голямата си част той съхрани повечето положения, съдържащи се в стария (т.е. действащия към...
ПОДКАСТ (дата на записа: 16.04.2021 г., продължителност: 1:33:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво (не) могат да купят парите? - Как пазарите изтласкват морала като регулатор на човешкото поведение? - Има ли по-силен мотиватор от парите и защо (няма)? --- „Рап и...
(текстът е в основата на доклад в рамките на магистърска програма към Софийски университет „Защита на човешките права“, изнесен на 06.04.2021 г.)   I. Карл Шмит (1888-1985) 1900-1907 г. – хуманитарна гимназия, 1907-1910 – право, докторат. 1916 г. (по време на войната)...
ПОДКАСТ (дата на записа: 01.04.2021 г., продължителност: 1:35:40) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представлява рапът и за какъв точно „разговор“ иде реч(итатив)? - Какво представлява пРАПоведта и защо Еминем и „нискочестотен“? - Трябва ли да си сърдит екстровертен логопед,...
Въведение Пекулиумът е специфичен за римското право инструмент, чрез който господарят или pater familias е предоставял дадено имущество на своя роб или подвластен. Той е служил не просто за отделяне и обособяване на имуществото, но и е ограничавал отговорността на...