Публикации Статии
(становище по тълк. д. № 2/2023 г. на ВКС, ОСГК, депозирано в деловодството на ВКС под вх. № 504478/21.11.2023 г. от „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров) 1. Този въпрос е поставен за разглеждане по тълкувателно дело № 2/2023 г....

Симулации

ПОДКАСТ (дата на записа: 31.10.2023 г., продължителност: 01:20:43) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Симулации“ (31.10.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Социологически проблеми“, 2013, № 3-4, с. 249-270)   Мъртвото човешко тяло е предмет на интерес от страна на различни науки – биология, медицина, философия, етика, социология и пр. и пр. В настоящата статия...
ПОДКАСТ (дата на записа: 29.10.2023 г., продължителност: 1:18:26) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Каква е разликата между замърсяваме и освобождаване въглероден двуокис? - Защо „природният“ газ трябва...
  В края на месец октомври 2023 г. стана известно, че Висшият съдебен съвет е отказал да накаже съдията от Софийски районен съд д-р Васил Петров заради негов пост във Фейсбук във връзка със закриването на специализираните съдилища. Фактически става...

Гордост

ПОДКАСТ (дата на записа: 09.10.2023 г., продължителност: 01:34:22) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Гордост“ (09.10.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
Безгрижен живот Животът, както посочва и Хайдегер, е живот към смъртта, който изисква полагането на непрекъсната грижа за нашето съществуване. Необходимостта на човека да интерпретира и да интегрира смъртта във всеки момент от съществуването си, за да може да съществува...