Публикации Статии
(за пръв път публикувано в Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С., 2014, с. 367-376) Теодор Пиперков беше вдъхновен човек и вдъхновяващ преподавател. Достъпен за всеки и готов да откликне с усмивка на всяко необичайно разсъждение, той...
ПОДКАСТ (дата на записа: 28.02.2024 г., продължителност: 1:14:13) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Романтизъм“ (28.02.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
Статията може да бъде прочетена и pdf формат тук. Общи бележки През изминалите почти две години светът преминава през нов, непознат, труден и изпълнен с не малко предизвикателства етап. Това е пандемията от COVID-191. В тази специфична обстановка се наложи...
ПОДКАСТ (дата на записа: 28.02.2024 г., продължителност: 1:19:54) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „За ПРИМЕР“ (28.02.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат. Правната защита на атмосферния въздух от замърсяване е един от значимите екологични проблеми на нашата съвременност. Европейският съюз (ЕС) обръща...
ПОДКАСТ (дата на записа: 12.02.2024 г., продължителност: 1:19:54) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Деконструкция и правораздаване“ (12.02.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(публ. в сп. „Правна мисъл“, г. I (1935), № 4)1 Йосиф Фаденхехт Мотиви Апелативният съд, за да приеме направения от касаторите с писмената им декларация, нотариално заверена от 3.II.1930 г., отказ от уговореното право на изкупуване недвижимия имот, продаден от тях...