Публикации Статии
Световната икономическа криза неминуемо доведе до масово неизпълнение на задължения между субектите, като незаконосъобразното развитие на материалните правоотношения надскочи договорите за банкови кредити и засегна нормалния граждански и търговски оборот. Нормалният ход на събитията и присъщото човешко желание за...
С настоящия сигнал, депозиран на 1 септември 2017 г., председателят на Върховния касационен съд и заместник-председателят и ръководител на Гражданска колегия бяха сигнализирани за съществуването на противоречива съдебна практика на окръжни съдилища, създадена в производства по чл. 122 ГПК...
  Решение № 247/02.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 1873/2016 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: (1) Когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и...
I. Въведение Целта нa настоящия преглед е да разгледа дали е възможно виртуалната валута „биткойн“ да е платежно средство според Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Това е от съществено практическо значение за идентифициране на субектите и съответните...
(Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) С настоящия сигнал, депозиран на 22 декември 2017 г., председателят на Върховния административен съд бе сигнализиран за съществуването на противоречива съдебна практика на Върховния административен съд, както и на първоинстанционните административни съдилища, по тълкуването и прилагането...
  (Теофана Евгениева, Румен Неков)   (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 1/2018 г.)   Във връзка със сигнал за противоречива съдебна практика и становище на заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска и...
(доклад, изнесен на Научна конференция „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 30.11.2017 г. в гр. София) 1. Въведение Обект на анализ в настоящия доклад е...