Публикации Статии
                                   (публ. за пръв път в сп. „Съвременно право“, № 2/2018) Статията представлява редактиран вариант на доклад със заглавие „Недействителността по чл. 76 ЗН като особена непротивопоставимост в колективен...
  Юридически архив Списание за правна наука и съдебна практика   Библиография От година VII (1935/1936) до година XI (1939/1940)   I. Статии и студии Правна политика Драганов, Досю. Една много належаща реформа , г. VIII, 665-670. Златарски, Никола. Наложително ли е и как трябва да се реформира българското...
  (д-р Антония Григорова, организационен психолог, МП „Интегративна биоетика“, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н., декан на ФОЗ – МУ Плевен; доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота:...
                                                        (д-р Васил Петров, Филип Савов) С настоящия сигнал, депозиран на 6 ноември 2018 г., председателят...
Юридически архив Списание за правна наука и съдебна практика Библиография От година I (1929/1930) до година VI (1934/1935) (съст. Мартин Пенчев, д-р Васил Петров, ред. д-р Васил Петров) I. Статии и студии Философия на правото Биндер, Юлиус. Реализмът и идеализмът като философски становища, г. VI, 3-23. Ганев, Венелин. Извори...
(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии“, организирана от Фондация за равитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“) I. Сурогатно (заместващо)...
I. Увод С развитието на пазарите на финансови услуги се предлагат все повече и по-разнообразни възможности за инвестиране, нараства участието на тези пазари на инвеститорите на дребно, които не са професионалисти. Като алтернатива на инвестирането във финансови инструменти и други...