Публикации Статии
1. Тази статия е провокирана от един отдавнашен спор, който водим с колегите и приятелите доц. дфн Стоян Ставру и д-р Васил Петров. Тяхното настояване, подкрепено и в практиката на ВКС, на това, че чл. 10а ЗН установява оборима...
ПОДКАСТ (дата на записа: 16.11.2022 г., продължителност: 1:17:52) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Лицемерието на стените“ (16.11.2022)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(Радослав Ангелов*, Александър Кирков** * младшия съдия в ОС – Ловеч, ИОМТ „акад. Йордан Малиновски“, Българска академия на науките; ** УНИБИТ, Лаборатория по киберсигурност) Абстракт Статията представлява синтез между познанията в областта на информационното право и възможностите на информационните технологии за изпращане на...
  Опазването на природните богатства и биологичното разнообразие е една от основните задачи на всяка съвременна и модерна държава*. Важно е правната уредба в сферата да бъде безупречна, изчерпателна и безкомпромисна. Целта е да се гарантира запазване цeлостта на флората...
ПОДКАСТ (дата на записа: 14.11.2022 г., продължителност: 1:41:34) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Кои са хуманитарните науки и по какво се различава от социалните науки? - Превъзхождат...
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 2/2022 г.) I. Въведение С разпореждане от 09.06.2021 г. на председателя на ВКС бе образувано тълк. д. № 2/2021 г. по описа на ОСГТК на ВКС, чийто...
ПОДКАСТ (дата на записа: 12.11.2022 г., продължителност: 1:26:47) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Обществената баня“ (12.11.2022)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...