Публикации Статии
ПОДКАСТ (дата на записа: 30.03.2023 г., продължителност: 1:09:24) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Диалогът“ (30.03.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(сигнал № 34 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на ВКС под вх. № В-967/23.05.2023 г. от „Предизвикай правото!“ чрез Тихомир Р. Рачев, председателят на ВКС и ръководителите на Гражданска и на Търговска колегия са уведомени за...
ПОДКАСТ (дата на записа: 30.03.2023 г., продължителност: 1:26:31) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Лакомия“ (30.03.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(доклад, представен в рамките на ученическия панел на десетата национална конференция по биоетика и биоправо „Живот и/или технологии“ (2022)) Автор: Никол Цанова, 11.Б клас, СПГЕ „Джон Атанасов“ В наши дни – благодарение на технологиите – хората с репродуктивни проблеми могат да...
ПОДКАСТ (дата на записа: 20.04.2023 г., продължителност: 1:31:52) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Изкуствен НЕ!интелект“ (20.04.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
(доклад, представен на десетата национална конференция по биоетика и биоправо „Живот и/или технологии“ (2022)) Автор: Констанс Хесапчиева, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“   Въведение Централни проблеми на биоетиката, събуждащи нестихващ интерес и понякога нерешими дилеми, са тези, свързани с началото на човешкия живот,...
ПОДКАСТ (дата на записа: 11.05.2023 г., продължителност: 1:15:38) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Изкуствени хора“ (11.05.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...