Публикации Статии Страница 2
  I. В светлините на прожекторите Съдебното решение по гражданско дело е постановено, след като съдът е предоставил на страните срок за представяне на писмени защити по реда на чл. 149, ал. 3 ГПК, но преди той да е изтекъл. Страда...
(Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан)   С настоящия сигнал, депозиран на 7 август 2018 г., председателят на Върховния административен съд и заместник-председателите и ръководители на Първа и на Втора колегия на Върховния административен съд бяха сигнализирани за съществуването на противоречива съдебна практика...
Медицинският прогрес през последните десетилетия ни доведе до една сложна ситуация. От една страна, благодарение на съвременните медицински възможности сме способни да излекуваме болести, които преди няколко години са били считани за нелечими, от друга страна, използването на всички...
(допълнен вариант на статията, публикувана първоначално в сп. „Търговско и облигационно право“, кн. 1/2018 г.)   Изключването е основание за прекратяване на членството в ООД, което има санкционен и до известна степен принудителен елемент, тъй като се осъществява извън волята на...
                                                    Иван Илич (4.09.1926 – 2.12.2002) С радост приех да участвам на този форум, посветен на Науката и Човека. Предложената тема: „Общество, управлявано от Компютри“, буди тревога. Предполагате, че машините, които човек е внедрил във всички сфери на своя живот...
  I. Мило мое право, самодостатъчно ли си ти? Настоящите размишления не претендират за окончателна истинност просто защото истината е в зависимост от познанието, до което всеки индивидуално е достигнал. Те са покана за справедлив дебат. Защото качеството на правото се повишава,...
  1. Увод Целта на възстановеното с глава тридесет и седма от ГПК заповедно производство е да спести исков процес относно безспорни кредиторови вземания. Целта на производството е, на първо място, да провери дали кредиторовото вземане е спорно. Заповедният съд не...