Публикации Статии Страница 2
(публикувана за пръв път в сп. „Търговско право“, бр. № 4/2021 г. от април 2022 г.; доклад, представен на 16.09.2021 г. в рамките на Юбилейна научна конференция в чест на 110 години от рождението на академик Любен Василев „Актуални...

Завист

ПОДКАСТ (дата на записа: 31.05.2023 г., продължителност: 1:26:14) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Завист“ (31.05.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(доклад, представен на научна конференция в чест на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. Кристиан Таков, организирана от клуб на юриста „Теодор Пиперков“ през 2022 г.) I. Въведение 1. Уредбата на имуществените отношения между съпрузите при приложение на законовия режим на...
ПОДКАСТ (дата на записа: 19.05.2023 г., продължителност: 1:15:46) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Скорост “ (19.05.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
(за пръв път публикувана в сп. „Собственост и право“, 2023, № 5)   1. Двете становища в практиката на ВКС Според едното становище в практиката на ВКС, обективирано в Определение № 60092 от 30.06.2021 г. по ч.гр.д. № 1507/2021 г., I г.о.,...
ПОДКАСТ (дата на записа: 11.05.2023 г., продължителност: 1:22:51) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Алчност“ (11.05.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(доклад от научна конференция, състояла се на 22.06.2022 г. в УНСС, на тема: „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност“) 1. Разпоредба енигма Съгласно чл. 123 ГПК когато по правилата на тази глава  не може да бъде определен...