Публикации Статии Страница 2
(Тюркер Моллахасан, Стефан Тихолов)   (сигнал № 23 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 16024/01.10.2019 г., председателят на ВАС, Звеното за анализи и тълкувателна дейност и докладчиците по тълк. д....
  (Тълковникът „Предизвикай: Вещното право! (1961–2019)“ съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за собствеността)   (В тематичника „Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ са представени 90 съдебни акта, постановени по...
(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2012, № 3, с. 22–39)   Настоящото изложение има за цел да отговори на един поставен от практиката въпрос относно възможността на лица, които са притежавали ограничено вещно право върху чужд...
  Издателство „Сиела“ и Професионален сайт „Предизвикай правото!“ Ви канят на официалната премиера на изданието „Предизвикай: Вещното право!“, която ще се проведе от 18:30 ч. на 8 октомври 2019 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент...
I. Въведение Въпросите, свързани с вземането за лихва, преплитат в себе си разнообразни по характер проблеми, които са от интерес не само за правната наука, но имат ключово място и в областта на финансите, икономиката, философията, етиката и...
(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 3/2019 г.)   1. Ред за събиране на публичните вземания Редът за събиране на публичните вземания е уреден в чл. 163 ДОПК. Те се събират по реда на...
  1. Въведение В юридическата наука има въпроси (дискусии), които са вечни. За тях е характерно, че колкото и да се коментират, те не могат да бъдат изчерпани, нито при тях може да достигне до краен, точен и окончателен...