Публикации Статии Страница 2
  (може да разгледате ТУК оригиналния текст на рецензията в pdf формат)   Бележка: Рецензията е публикувана в сп. Правна мисъл. С., 2020, № 2, с. 86-91. Библиографична справка: Пенчев, Г. Интересно изследване относно собствеността и отговорността за вреди от вещи...
Остарялото и не дотолкова практично разбиране в теорията и практиката за обезщетението на неимуществените вреди налага изследването на проблема. Дълги години на въпросите, свързани с обезщетяването на тези вреди, са давани уклончиви отговори и умело се е...
ПОДКАСТ (дата на записа: 13.06.2020 г., продължителност: 1:23:43) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Изчезват ли експертите, тъй като „ние си знаем всичко“? - По-малко свободни ли ставаме, когато делегираме свои способности към специалисти? - Какви са последиците от...
(сигнал № 27 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-707/04.06.2020 г., председателят на Върховния касационен съд, председателят на...
(научното съчинение е класирано на пето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“,...
(Gustav Radbruch, Fuenf Minuten Rechtsphilosophie, в: Rhein-Neckar-Zeitung vom 12.9.1945. Превод: Теофана Евгениева, д-р Васил Петров)   За автора и работата: Густав Радбрух (1878-1949) е германски политик, юрист и теоретик на правото, считан за един от най-влиятелните теоретици на правото през...
ПОДКАСТ (дата на записа: 13.06.2020 г., продължителност: 1:14:32) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Коя е Сандра и защо има име? - Притежават ли интелигентност животните и каква е разликата между интелигентност и самосъзнание? - „Аисторични“ ли са животните...