Публикации Статии Страница 2
  1. За автора и приноса му в правната наука Приех предизвикателството да говоря днес тук пред Вас за големия български учен и неговите безценни за правната и историческата наука „Спомени“ не без притеснение – в крайна сметка аз...
(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2008, № 2, с. 40–56) 1. Правото на строеж   1.1. Правото на строеж като средство Правото на строеж представлява ограничено вещно право върху чужд недвижим имот, по силата на което притежаващото го...
  Професионален сайт „Предизвикай правото!“ Ви кани да участвате в ПЪРВИЯ ФОТОКОНКУРС на инициативата „Предизвикай: Съдебната практика!“ на тема „ФОТОизвикай: съдебната практика!“ Повече информация за срока, условията и наградата – тук.
(статията е писана през 2017 г., като в съкратен вариант е публикувана в сп. „Собственост и право“, 2017, № 6, с. 35–46, със заглавието „Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС по отношение на договора за продажба на...
  (третият годишник „Облигационно и търговско право: 2018“, който е обособен в 2 тома – том I „Облигационно право“ и том II „Трудово и търговско право“, съдържа общо 128 съдебни акта на Върховния касационен съд) Решение № 8/14.05.2019 г. по...
  (сигнал № 21 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 8360/15.05.2019 г., Звеното за анализи и тълкувателна дейност е информирано за съществено различие в тълкуването и прилагането на преходна...
(доклад, изнесен на шестата национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и права“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“, провела се на 24 ноември 2018 г. в Софийски университет „Св. Климент...