Публикации Статии Страница 2

Срам

ПОДКАСТ (дата на записа: 25.12.2020 г., продължителност: 1:18:12) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представлява срамът? - Има ли срамът степени подобно на вината? - Как културите на срама се свързани с въпросите за честта? ---  „Срам“ (25.12.2020) свързан епизод: ЕР155 “Вина” (25.12.2020)   Минисерията...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 10, с. 5–20) 1. Кратко сравнение на исковете Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е конститутивен иск с вещноправно действие, с който планираната между страните прехвърлителна сделка се обявява...
ПОДКАСТ (дата на записа: 20.03.2021 г., продължителност: 1:43:32) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представлява полът и защо е толкова важен за нас? - Кой е Томас Бийти и може ли един мъж… да роди три деца? - Какво се...
(доклад, представен на осмата национална конференция по биоетика и биоправо (2020) „Живот и регулации“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“ съвместно със секция „Етически изследвания“ към ИФС при БАН и магистърска програма „Интегративна...

Вина

ПОДКАСТ (дата на записа: 05.11.2020 г., продължителност: 1:10:35) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представлява вината? - Има ли еволюционна стойност вината? - Защо чувството за вина е „най-ужасната болест, която бушува в човека“ (Фридрих Ницше)? --- „Вина“ (25.12.2020) свързан епизод: ЕР155 “Срам” (25.12.2020)   Серията на...
(заглавие, превод и коментар проф. дфн Стилиян Йотов) Философът, макар и добре да живее сред мисли, току-вземе, че се сблъска челно с живота. Звездните мигове на философията нерядко изгряват сред кризи или след кризи. Първата световна война може да е...
ПОДКАСТ (дата на записа: 05.11.2020 г., продължителност: 1:49:00) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Действително ли животът без музика би бил една грешка? - Защо музиката „води“ до пиянство ;) ? - Каква е разликата между Аполон и Дионис и защо...