Публикации Статии Страница 2
  (д-р Антония Григорова, организационен психолог, МП „Интегративна биоетика“, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н., декан на ФОЗ – МУ Плевен; доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота:...
                                                        (д-р Васил Петров, Филип Савов) С настоящия сигнал, депозиран на 6 ноември 2018 г., председателят...
Юридически архив Списание за правна наука и съдебна практика Библиография От година I (1929/1930) до година VI (1934/1935) (съст. Мартин Пенчев, д-р Васил Петров, ред. д-р Васил Петров) I. Статии и студии Философия на правото Биндер, Юлиус. Реализмът и идеализмът като философски становища, г. VI, 3-23. Ганев, Венелин. Извори...
(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии“, организирана от Фондация за равитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“) I. Сурогатно (заместващо)...
I. Увод С развитието на пазарите на финансови услуги се предлагат все повече и по-разнообразни възможности за инвестиране, нараства участието на тези пазари на инвеститорите на дребно, които не са професионалисти. Като алтернатива на инвестирането във финансови инструменти и други...
                     (публикувана за първи път в сп. „Норма“, 2018, № 7)   1. Теоретичният въпрос и практическите му измерения   Въпросът за обхвата (пределите) на косвения контрол за законосъобразност на нормативните административни актове е несъмнено важен от теоретична гледна точка. Това е така,...
. Утре, 24 декември 2018 г., каузата „Предизвикай правото!“ навършва 8 години. Изправената спирала на безкрайността, развиваща се в цифрата, „свива“ в себе си времето. Поне описателно – за другояче, отвъд символизма, претенции няма. Време, което е изплъзващо се и неуловимо....