Публикации Статии Страница 2
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.01.2024 г., продължителност: 01:23:19) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Плоскоземците“ (22.01.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(за пръв път публикувана в: Койчева, Р., Д. Маринова, П. Марков (съст.). Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том I. Частно право....
ПОДКАСТ (дата на записа: 20.12.2023 г., продължителност: 01:26:54) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Брак и девство“ (20.12.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
Измина повече от година от последния преглед на практиката по Павловите искове, което е по-дълъг срок спрямо традиционното ежегодно представяне на съдебните решения на ВКС. Това е така по няколко причини, но никоя от тях не е изгубването на...

Четенето

ПОДКАСТ (дата на записа: 13.12.2023 г., продължителност: 01:43:57) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Четенето“ (13.12.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
  (публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 10/2023 г.)   I. Въведение С разпореждане от 09.03.2023 г. на председателя на ВКС бе образувано тълк. д. № 2/2023 г. по описа на ОСГТК на ВКС, чийто предмет...
ПОДКАСТ (дата на записа: 13.12.2023 г., продължителност: 01:32:26) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Вълшебникът от Оз“ (13.12.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...