Публикации Статии Страница 2
Активната солидарност може да се дефинира като възможността една и съща престация да се дължи на двама или повече кредитори, като всеки един от тях може да иска цялостно изпълнение, а изпълнението към един от тях погасява задължението към...
Сказка, държана на 21 март 1894 г. във Виенското юридическо дружество от професор д-р Хайнрих Дернбург превод д-р Петър Данчов   Когато ми дойде почетната покана на вашия председател да държа сказка сред вас - между Коледа и Нова година, намери ме задълбочен...
  (статията е публикувана за пръв път в  сп. Социологически проблеми, 2016, № 3-4, с. 200-218)   Настоящата статия е провокирана от Законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа, който в първия си вариант беше публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството...
С настоящото предложение за допълване на образуваното на 24.01.2017 г. тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ВКС, Търговска колегия,, депозирано на 2 юни 2017 г., председателят на Върховния касационен съд, заместник-председателят и ръководител на Търговската колегия, както...
Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 62, ал. 2 ГПК чл. 694, ал. 4 ТЗ Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Той...
Определение № 96/30.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 425/2017 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 135 ЗЗД чл. 19, ал. 3 ЗЗД чл. 637, ал. 6 ТЗ чл. 685, ал. 1 ТЗ Чл. 135. (1) Кредиторът може да иска да...
1. По въпроса за това, как се прилага давността за данъчните задължения – служебно или с възражение – доктрината и съдебната практика са смущаващо единни. Изключенията, доколкото ги има, са толкова изолирани, че по-скоро са потвърждение на правилото. Тази статия...