Публикации Статии Страница 2
(доклад, представен на Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023) на тема „ЧОВЕК И ПРИРОДА“) автор: Любослава Костова, гл. ас. д-р, секция „Етически изследвания“ – ИФС, БАН   Статията може да бъде свалена и прочетена в pdf формат тук.   „… Chiquitita, tell...
ПОДКАСТ (дата на записа: 27.03.2024 г., продължителност: 2:09:30) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Федон “ (27.03.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
(Актуализирана към 28.04.2024 г.)   Библиографията може да бъде свалена на pdf файл оттук.   Алексиев, Вл. Един спогодителен дарствен акт (правен паметник на по-новото време). – Правна мисъл, г. VI, 1940, кн. 1. Андреев, М. Към въпроса за обичайното право в България през...
ПОДКАСТ (дата на записа: 13.03.2024 г., продължителност: 2:04:42) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Венецианският търговец“ (13.03.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат. Правната защита на биологичното разнообразие е един от актуалните екологични проблеми на нашата съвременност, особено в контекста на изменението на...
ПОДКАСТ (дата на записа: 11.03.2024 г., продължителност: 01:33:54) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Съзерцания“ (11.03.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(доклад, представен на Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023) на тема „ЧОВЕК И ПРИРОДА“) автор: Констанс Хесапчиева, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“ Статията може да бъде свалена и прочетена в pdf формат тук. Въведение С бурното развитие на биотехнологиите става възможно...