Публикации Статии Страница 2
ЛЕКСЕБРА: когато ВКС говори и... ДУМИТЕ мълчат     покоят ми е там - в отдалечаващата се мъгла, когато ще спра да преминавам през дългите подвижни прагове и да живея в пространството на врата, която се отваря и затваря.   Самюъл Бекет   Един бърз поглед назад през годините може категорично да свидетелства за това колко много...
Бележка, д-р Васил Петров: През последните няколко години у нас е налице бурно развитие както на наследственоправната доктрина, така и на съдебната практика по въпросите на наследяването. Противоречията в съдебната практика доведоха до образуването на няколко тълкувателни дела, по...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2021, № 7, с. 5–21) 1. Управление Съгласно неговия първи член, Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на...

Есен

ПОДКАСТ (дата на записа: 08.05.2022 г., продължителност: 1:08:35) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - По какво Есента е различна в сравнение с останалите сезони? - Какво представлява момиджигари? -...
* Тук можете да се запознаете с част I на настоящата студия. 11. Същност и функции на давността. Давността е правен институт, който намира приложение във всички клонове и отрасли на правото. Посредством концепцията за давността законодателят придава правно значение...
Становище по повод проект на Наредба за дейности по асистирана репродукция, за който е открита процедура за обществено обсъждане от 23.05.2022 г. (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6854) Обобщените по-долу тези, представени по време на организирания от фондация „Искам бебе“ семинар за обществено обсъждане на проекта, може да видите...
ПОДКАСТ (дата на записа: 15.05.2022 г., продължителност: 1:18:29) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Защо бункерът никога няма да се превърне в дом? - Защо бункеризацията и бункерното...