Публикации Статии Страница 2
* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод По своята правна същност екологичната оценка на планове и програми представлява процедура за оценка на негативните последици от антропогенното въздействие върху околната среда чрез планове и програми. Тя е...
ПОДКАСТ (дата на записа: 27.10.2021 г., продължителност: 1:05:32) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Защо правата са толкова важни? - Каква е разликата между правата на гражданина и правата на човека? - Лоши ли са малките Левиатанчета? --- „За правата - несериозно!“ (27.10.2021)   Серията...
(публикувана за първи път в Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб., съст. Ставру, Ст., В. Петров. С.: Сиела, 2016, 82–96) * Становището по поставените въпроси е първият документ, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 12915/01.12.2015 г. от Професионален...
  Целта на настоящия текст е да разгледа някои аспекти на конституционно дело № 18/2021 г. във връзка с казуса с двойното гражданство на г-н Кирил Петков, които са останали извън обсега на представените правни мнения по делото и извън...
Уважаеми колеги, Щастливи сме да Ви съобщим, че Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на УНСС, Департаментът по Право на Нов български университет, „Фондация Кристиан...
                  (сигнал № 29 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 13916/05.10.2021 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров, Звеното...
СЪОБЩЕНИЕ във връзка със СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ПРАВОТО!“ (2021 г.)   Относно: провеждане през ZOOM, излъчване във FACEBOOK, удължаване срока за приемане на заявления, промяна на датата на конференцията   Във връзка с наложените противоепидемични мерки, националната конференция „Предизвикай: ОСОБЕНИТЕ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА!“,...