Публикации Статии Страница 3
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.09.2022 г., продължителност: 1:24:34) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Къде зимуват Васко Жабата и Цеца Мецата? - Може ли Галин Релефа да се...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2021, № 3, с. 5–22) Предмет на настоящия анализ е въпросът доколко с иска по чл. 109 ЗС могат да бъдат защитавани определени екологични стандарти, включително такива, чието постигане се свързва...

Аборт

ПОДКАСТ (дата на записа: 15.10.2022 г., продължителност: 1:34:34) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - До кога и при какви условия може да бъде извършен аборт според българското...
Традицията за преглед на практиката на ВКС по Павловите искове ще бъде продължена и тази година. Тук веднага следва да се уточни, че тя обхваща постановените актове в периода от м. 04.2021 г. до края на м. 07.2022 г....
  (становище по тълк. д. № 1/2022 г. на ВКС, ОСГТК, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 508169/11.10.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров)   Настоящото становище1 е депозирано като част от инициативата „Сигнализирай:...
(публикувана за първи път в сп. „Съвременно право“, 2021, № 3) 1. Увод Българската държава допуска привилегирована натурализация1 на чужди граждани от български произход съгласно нормата на чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗБГ. Тези лица е достатъчно да удостоверят, че...
Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук. Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на Конституционния съд (РКС) на Република България № 5 от 14.06.2022 г. по конституционно дело (к.д.) №...