Публикации Статии Страница 3
I. Въведение Целта нa настоящия преглед е да разгледа дали е възможно виртуалната валута „биткойн“ да е платежно средство според Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Това е от съществено практическо значение за идентифициране на субектите и съответните...
(Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) С настоящия сигнал, депозиран на 22 декември 2017 г., председателят на Върховния административен съд бе сигнализиран за съществуването на противоречива съдебна практика на Върховния административен съд, както и на първоинстанционните административни съдилища, по тълкуването и прилагането...
  (Теофана Евгениева, Румен Неков)   (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 1/2018 г.)   Във връзка със сигнал за противоречива съдебна практика и становище на заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска и...
(доклад, изнесен на Научна конференция „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 30.11.2017 г. в гр. София) 1. Въведение Обект на анализ в настоящия доклад е...
1. Проблемът Въпросите, свързани с начина на изчисляването на стойността на дела на прекратилия участието си в дружеството съдружник при събирателните дружества и при дружествата с ограничена отговорност, вече са ангажирали вниманието както на юридическата наука, така и на...
      С настоящото предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение, депозирано на 11 декември 2017 г., председателят на Върховния административен съд бе сигнализиран за съществуването на противоречива съдебна практика на Върховния административен съд по тълкуването и прилагането...
(преработена и допълнена; публикувана за пръв път в „Право, политика и администрация“ – електронно издание на Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Том 2. Благоевград, 2015, бр. № 4, ISSN 2367-4601, с. 29–38) Резюме: Статията цели да представи института на...