Публикации Статии Страница 3
(бел. ред. – електронното издание предоставя на доц. д-р Малчев право на отговор)   Научните работници, занимаващи се с проблемите на наследственото право, у нас се броят на пръстите на едната ръка. Вследствие от това наследственоправната литература е най-малката...
  (сигнал № 22 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (Константин Кунчев, Румен Неков)   С настоящото предложение за допълване на образуваното на 22.07.2019 г. тълк. д. № 3/2019 г. по описа на ВКС, ОСГТК, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под...
Значението на съдебната практика и по-специално тази на Върховния касационен съд (ВКС) нараства. Начало на тенденцията постави Гражданският процесуален кодекс от 2007 г. (ГПК), с който бяха установени съществени промени в уредбата на касационното обжалване, насочени към...
  Взе да ми писва да слушам за законни, но неморални имотни сделки на политически големци, в каквито повечето от нас, макар и по-скромно, сме участвали, опитвайки се да скрием някой лев от данъци. Затова ще разкажа за...
(преработен и допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 5/2019)   Написаното в следващите редове е бърз прочит на нормативната уредба и промените й, представяне на скромната като обем към...
  (предговор към трите годишника от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ – „Гражданско право: 2018“, „Облигационно и търговско право: 2018“, „Гражданско процесуално право: 2018“)   Ако някой е извършил нарушение срещу закона, дай си сметка първо каква е моята връзка...
  1. За автора и приноса му в правната наука Приех предизвикателството да говоря днес тук пред Вас за големия български учен и неговите безценни за правната и историческата наука „Спомени“ не без притеснение – в крайна сметка аз...