Публикации Статии Страница 3
Решение № 130/24.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 878/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 31, ал. 1 ЗН чл. 20 ЗН чл. 227, ал. 1 ЗЗД Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер...
Kак следва да се извърши връчването на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, когато заявителят е посочил различен адрес на физическото лице-ответник от установените при служебната проверка на съда по чл. 411, ал. 1 ГПК настоящ и постоянен...
  (текстът е представен като доклад на конференцията "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", 22-23.11.2013 г. ВТУ)   Издигна се огромен месец снощи,  като свиня нощта се черна тръшна.  О, господи, пази ни здрави още  и дай ни хляб, и дай ни...
Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал. 2 ТЗ чл. 345, ал. 1 ТЗ С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания,...
Джон Т. Нунан син Институт за академични изследвания, Принстън   Публ. в Theological Studies 54 (1993)   Превод: Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров Редакция и биографска справка: Васил Петров   Джон Т. Нунан син (24 октомври 1926 г.-17 април 2017 г.) е федерален апелативен съдия в...
Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 50 ЗС чл. 53 ЗС чл. 109, ал. 1 ЗС чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ Собственикът на недвижим имот не може да извършва такива...
Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 116, б. „а“ ЗЗД Давността се прекъсва: с признаване на вземането от длъжника. Основание за допускане: (на касационното обжалване) чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК Въпрос: Съставлява...