Публикации Статии Страница 3
  ПРОГРАМА за конференцията   Решение № 33/03.04.2017 г. на ВКС по т. д. № 61211/2016 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани правни разпоредби: Който поради грешка е изпълнил чуждо задължение, може да иска връщане от кредитора, освен ако последният се е лишил добросъвестно...
(статията е написана в рамките на изследване, финансирано от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „П. Хилендарски“, като ФП 17 ЮФ 003.)   Социалното подпомагане, като философска идея и като действаща правноорганизирана система, е неразривно свързано със състоянието на бедност, което се...
(статията е публикувана за пръв път в сп. Норма, 2015, № 5, с. 5-25)   1. Хипотезата Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза. Две двойки мъж и жена (репродуктивни партньори) участват в две отделни процедури по асистирана репродукция. При всяка една от тях...
(Статията е публикувана за пръв път в сп. "Търговско и облигационно право", кн. 5/2018, с. 53-61)   § 1.   Встъпителни бележки Споразумяването във вреда на представлявания между представителя и третото лице е проблем, интересуващ както доктрината, така съдебната практика. Този текст цели...
(Константин Кунчев, д-р Васил Петров)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 24 юли 2018 г., председателят на Върховния касационен съд, председателят на Гражданска колегия и председателят на Търговска колегия на Върховния касационен...
  Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. Ако подлежащата на връщане...
(статията е публикувана за пръв път в сп. Критика и хуманизъм. Мишел Фуко: начини на употреба. Том I: Подчинение и критика, 2015, № 1 (44), с. 137-157)   “I have a drone!” Война на дронове   “Ако Apple правеха оръжия, те без съмнение щяха да...