Публикации Статии Страница 3
(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии“, организирана от Фондация за равитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“)   I. Въведение   Правото на...
                                (д-р Васил Петров, Константин Кунчев)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 4 декември 2018 г., председателят на Върховния касационен съд, председателят на Гражданска колегия и председателят на Търговска колегия на Върховния...
  (статията е публикувана за пръв път в сп. „Юридически свят“, 2017, № 2, 90-122, както и в gramada.org (22 януари 2018 г.)*   I. Въведение   1. Встъпителни бележки Negotiorum gestio е познато в континентална Европа още от Античността. Изтъкнатият римски юрист Улпиан оправдава...
(допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 11/2018 г.) В практиката на съдилищата зачестиха случаите на предявяване на отрицателни установителни искове за недължимост на суми, представляващи публични държавни или общински вземания,...
                                   (публ. за пръв път в сп. „Съвременно право“, № 2/2018) Статията представлява редактиран вариант на доклад със заглавие „Недействителността по чл. 76 ЗН като особена непротивопоставимост в колективен...
  Юридически архив Списание за правна наука и съдебна практика   Библиография От година VII (1935/1936) до година XI (1939/1940)   I. Статии и студии Правна политика Драганов, Досю. Една много належаща реформа , г. VIII, 665-670. Златарски, Никола. Наложително ли е и как трябва да се реформира българското...
  (д-р Антония Григорова, организационен психолог, МП „Интегративна биоетика“, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н., декан на ФОЗ – МУ Плевен; доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота:...