Публикации Статии Страница 3
(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2018, № 3, с. 14-30)   Увод Тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГТК на ВКС постави на обсъждане въпроса за момента, от който се дължи обезщетение за забава при начална липса на...
(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии“, организирана от Фондация за равитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“)   Настоящата статия има...
  I. В светлините на прожекторите Съдебното решение по гражданско дело е постановено, след като съдът е предоставил на страните срок за представяне на писмени защити по реда на чл. 149, ал. 3 ГПК, но преди той да е изтекъл. Страда...
(Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан)   С настоящия сигнал, депозиран на 7 август 2018 г., председателят на Върховния административен съд и заместник-председателите и ръководители на Първа и на Втора колегия на Върховния административен съд бяха сигнализирани за съществуването на противоречива съдебна практика...
Медицинският прогрес през последните десетилетия ни доведе до една сложна ситуация. От една страна, благодарение на съвременните медицински възможности сме способни да излекуваме болести, които преди няколко години са били считани за нелечими, от друга страна, използването на всички...
(допълнен вариант на статията, публикувана първоначално в сп. „Търговско и облигационно право“, кн. 1/2018 г.)   Изключването е основание за прекратяване на членството в ООД, което има санкционен и до известна степен принудителен елемент, тъй като се осъществява извън волята на...
                                                    Иван Илич (4.09.1926 – 2.12.2002) С радост приех да участвам на този форум, посветен на Науката и Човека. Предложената тема: „Общество, управлявано от Компютри“, буди тревога. Предполагате, че машините, които човек е внедрил във всички сфери на своя живот...