Публикации Статии Страница 3
Днес каузата “Предизвикай правото!” навърши 7 години.   Започнала като личен блог, тя претърпя сериозно развитие и се разгърна не само като професионален правен сайт, но и като нарастваща общност, организираща и участваща в мрежа от инициативи. Искрено съм благодарен на...
(предговор към книгата на д-р Делян Недев „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“) „Всеки е чувал пляскане с две ръце. А как звучи пляскане с една ръка?“ ? „Всеки е чувал шума от прилагането на една правна норма....
С настоящото предложение за допълване на образуваното на 05.10.2017 г. тълкувателно дело № 4/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, депозирано на 3 ноември 2017 г., председателят на Върховния касационен съд, ръководителите на Гражданска и Търговска...
  1. Кому дава разрешение районният съд по чл. 130, ал. 3 СК и чл. 130, ал. 4, изр. 2 СК?   Режимът на сделките на ненавършилите пълнолетие лица по нашето право е усложнен. От една страна, малолетните лица са недееспособни –...
(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2017, № 3)    ВЪВЕДЕНИЕ   Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията, КПХУ) не е първият международен акт, който урежда статут на хората с увреждания. Революционното в случая е,...
Странно четиво са законите, че и други нормативни актове. Почти случайно попадам на Закон за събиране на държавните вземания. Последният е обнародван на 26 март 1996 г. И в него пише, че точно три месеца по-късно предстои да влезе...