Публикации Статии Страница 3
  Първото издание на новата инициатива на „Предизвикай правото!“ – „Обговори правото!“ – ще се проведе на 18-ти ноември, от 18:00 часа, в Конферентната (Огледалната) зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.   Четирима дискутанти ще обсъждат помежду си...
(допълнен вариант на публикувания в „Правна мисъл“, бр. № 1/2019 г.) (настоящата библиография е актуална към 20.11.2019 г.; същата се актуализира периодично – бел. отг. ред.)   Учебници и помагала, коментари, сборници с казуси, прегледи на съдебната практика, прегледи на...
  1. Кратки исторически бележки Липсата на съгласие като основание за нищожност в смисъла, който сега влагаме в това понятие, не е съществувала в ЗЗД (отм.). Въпреки това обаче теорията и практиката са били единодушни, че в определени хипотези...
Свободата на установяване е един от основните принципи при създаването на единен пазар в рамките на регионален съюз. Нейната цел е осигуряването на свободно придвижване и даването на възможност за участие в икономически дейности в рамките на...
Sutor, ne supra crepidam! (Обущарю, не по-високо от обувките)   Отговор на публикация от 12.09.2019г. със заглавие „Разочароващ научен труд по наследствено право (Малчев, М. Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване. С., Сиела, 2019....
  ПРОГРАМА НА ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!“ 25 октомври 2019 г. гр. София, Съдебна палата, Зала № 15 (Тържествена зала)     РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ                        8:45 – 09:15     Първи панел: „ИМОТЕН РЕГИСТЪР“            9:15 – 11:00   (модератор: Румен Неков)   Исторически и сравнителноправни изследвания Поглед...
(д-р Клер Макивор*)   (превод на д-р Васил Петров, Теофана Евгениева, Добри Тенев и Сюлейман Башов)   Забележителна черта на френската правна система е ориентираният към пострадалия подход по въпросите на отговорността за неправомерно причинена вреда. В преследване на основната цел...