Публикации Статии Страница 3
(научното съчинение е класирано на осмо място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“,...
І. Въведение Разпоредбата на чл. 345, ал. 1 КТ урежда субективното право на уволнения работник или служител да заеме предишната си работа, на която е възстановен с влязло в сила съдебно решение или със заповед на работодателя. В...
ПОДКАСТ (дата на записа: 17.04.2020 г., продължителност: 1:20:38) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Какво представляват космическите отпадъци и защо ги има? - В какво се изразява т.нар. „Кеслеров ефект“? - Превръща ли се Космосът през антропоцена в едно...
(научното съчинение е класирано на шесто място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“,...
(публикувана за пръв път В: Колева, А., В. Калинов, Ст. Ставру (съст.) Истории и разказвачи. Философия, право, литература. Специално издание за юбилея на проф. Стилиян Йотов. С., 2020, ИК “Критика и хуманизъм”, с. 191-208)   вж. статията в pdf вж....
I. Увод Въпросите, свързани с правото на отказ от сключен договор и неговото упражняване, не за пръв път са предмет на разглеждане от Съда на ЕС. Правото на отказ е регламентирано в правото на ЕС като бърз, лесен...
ПОДКАСТ (дата на записа: 11.04.2020 г., продължителност: 1:28:07) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Чие притежание е космосът? - Предстоят ли войни за ресурси между големите космически сили? - Трябва ли да запазим извънземните микроорганизми извън значението им за...