Публикации Статии Страница 3
Решение № 226/04.04.2018 г. на ВКС по т. д. № 1906/2016 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.   Основание за допускане: (на касационното обжалване) чл. 280, ал. 1, т. 2...
1. По въпроса за това, как се прилага давността за данъчните задължения – служебно или с възражение – доктрината и съдебната практика са смущаващо единни. Изключенията, доколкото ги има, са толкова изолирани, че по-скоро са потвърждение на правилото. Проблемът има...
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско право“, бр. № 3/2016 г., с. 91–107) Темата за имуществените права, които могат да бъдат предмет на непарична вноска в капитала на търговските дружества, винаги предизвиква интерес както сред практикуващите юристи,...
Месечно списание за правна наука, правна политика и съдебна практика Редактор проф. д-р Йосиф Фаденхехт I. Статии и студии Обща теория на правото. Философия и социология на правото. Правна психология Божинов, Борис. Позитивното право и интуитивната философия. – VII, 396-399. Дел Векио, Джорджо. Етика,...
(Теофана Евгениева и Румен Неков) С настоящото предложение за допълване на образуваното на 08.12.2017 г. тълкувателно дело № 8/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, депозирано на 14 март 2018 г., председателят на Върховния касационен съд,...
  Решение № 17/07.02.2018 г. на ВКС по т. д. № 539/2017 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът...
Въведение Въпреки недотам ясното положение на спортното право в пределите не само на българската правна доктрина, но и на международно равнище, този сравнително нов дял на правото бележи забележителен темп на развитие през последните години. Посочената тенденция е плод на...