Публикации Статии Страница 3
1. Поставяне на въпроса Нормата на чл. 214, ал. 1, изр. 3 ГПК позволява по всяко положение на делото пред първата инстанция на ищеца да измени размера на иска. Когато ищецът иска да увеличи иска по размер – без значение...
ПОДКАСТ (дата на записа: 02.10.2023 г., продължителност: 1:11:12) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Деди култура“ (02.10.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
(доклад, представен на научна конференция „30 ГОДИНИ ЮФ НА УНСС – ПРИЕМНИК НА ВЕКОВНА ТРАДИЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ПРАВНАТА НАУКА И ПРАКТИКА“, проведена на 4 ноември 2021 г.; публикуван за пръв път в сборник „30 години ЮФ на УНСС....
ПОДКАСТ (дата на записа: 13.09.2023 г., продължителност: 1:19:10) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „АУТИЗЪМ: спектър и йерархии“ (13.09.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва...
(публ. за пръв път в сп. „Собственост и право“, бр. 8/2023 г.) Понастоящем множество граждани на Руската федерация, придобили недвижими имоти в България (по Черноморието, в планински курорти и в други населени места), се опитват да ги продадат. В редица...
ПОДКАСТ (дата на записа: 12.09.2023 г., продължителност: 1:45:39) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Дълг и бъдеще“ (12.09.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(статията е публикувана за пръв път в списание „Собственост и право“, 2023, № 6)   1. Едно право може да бъде симулативно прехвърлено. Възможно е с последваща сделка симулативният приобретател да прехвърли същото право на трето добросъвестно лице. Съгласно чл. 17,...