Публикации Статии Страница 3
I. Общи бележки Въпросите, касаещи наследяването като субективно право в цялост и в частност – формите на завещанието, са регламентирани още през средата на миналия век в Закона за наследството (в сила от 30.04.1949 г.). През годините той...
§ 1. Уводни бележки На 20 септември 2015 г. Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ публикува статията ми „Правни проблеми, възникващи при осъществяването на контрола върху редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община“. Видно...
  (Ставру, С., Р. Неков. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018. С.: Сиела, 2019, с. 370–373.   Към онлайн рубриката „Предизвикай: Съдебната практика!“, представяща актуалните съдебни актове на Върховния касационен съд – последвай този линк)   Определение № 91/21.02.2018 г. по ч....
  (публикувана за първи път в сп. „Съвременно право“, 2014, № 3) 1. Уводни бележки Правото на наследяване е субективно непритезателно гражданско право, което включва две правомощия – да се приеме или да се откаже едно наследство. Правото на наследяване се упражнява...
(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2015 г.)   „Впрочем защо разправям всичко това на тебе, толкова изкусния адвокат, който може по най-добър начин да защити и не най-доброто дело?“ Еразъм Ротердамски, из „Възхвала на...
  (Повече информация за „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018“ може да бъде намерена тук.   Към онлайн рубриката „Предизвикай: Съдебната практика!“, представяща актуалните съдебни актове на Върховния касационен съд – последвай този линк)   Решение № 6/04.04.2019 г. по т. д....
  (сигнал № 20 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (бел. ред. – Р. Н. – другите два сигнала до Върховен административен съд, депозирани от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан, преди започване работата на Звеното за...