Публикации Статии Страница 3
                          (публ. за пръв път в сп. „Правна мисъл“, бр. № 2/2019 г.)   Въпросът дали участието в търговско дружество (ТД) представлява търговска дейност изглежда разрешен в...
  доц. Бончо Бончев   (публ. в Юбилейния сборник „30 години българско административно правосъдие (1913-1943)“. С., Министерство на правосъдието, 1943)   За автора: Бончо Матеев Бончев е роден в гр. Балчик на 06.12.1906 г. Завършва държавни и правни науки в Юридическия факултет...
  (допълнен вариант на публикувания в „Предизвикай: Несъстоятелността!“, съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018)*   (настоящата библиография е актуална към 25.01.2020 г.; актуализира се периодично – бел. отг. ред.)     Ангелова, Яна. Гарантиране на трудовото възнаграждение на работниците...
публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 11/2019 г.)   Правилата за връчване на съобщения и призовки имат важно значение за законосъобразното протичане на съдебния процес. Този факт обуславя интереса към тяхното задълбочено разглеждане...
(съществото на снимката не само е живо, но освен всичко друго е и охлюв, наречен Costasiella kuroshimae)   И понеже навършваме девет години и едноцифрената ни възраст, така да се каже, ще остане в миналото, което си е страхотен...
                                                               (Добри Тенев, Злати Ангелов)   (за противоречиво разрешаваните...
  (публ. в сп. „Юридически архив“, г. V (1933/1934), № 1) доц. Васил Берон   За автора: Васил Богомилов Берон (26.11.1904 г. – 02.11.1935 г.) е роден в гр. София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1927 г.). Доброволен асистент в ЮФ...