Публикации Статии Страница 3
Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   През 2022 г. излезе от печат новата монография на проф. д.ю.н. Орлин Борисов с наименование „Теорията на съвременното международно публично право и анализ на неговите основни категории“. Той има солидна...
(доклад, изнесен на конференция „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност“, организирана по повод 90-годишнината от рождението на проф. д-р Филип Рачев, 23 юни 2022 г. УНСС)   1. Природният закон задължава времето да тече въпреки всичко....
(публикувано за пръв път в Паницидис, Х., Д. Божков, П. Горанов (съст.). Тялото: вариации, спекулации, доктрини (тематичен сборник). С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018)   1. Намерение Защо тялото е изоставено навън – на показ, а душата вечно се крие –...
(доклад, изнесен на Юбилейната конференция „30 ГОДИНИ ЮФ НА УНСС – ПРИЕМНИК НА ВЕКОВНА ТРАДИЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ПРАВНАТА НАУКА И ПРАКТИКА“, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС, проведена на 04 ноември...
(сигнал № 32 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1714/10.11.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров, председателят на ВКС и ръководителят на Гражданската колегия са уведомени...
ПОДКАСТ (дата на записа: 15.12.2022 г., продължителност: 1:20:21) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Умният град“ (15.12.2022)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
Експериментирал съм... но се съм вдишвал, Бил Клинтън Съгласно Конституцията на Република България (чл. 57, ал. 2 ) „Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други“, а съгласно...