Публикации Статии Страница 4
Предговор Този текст разглежда съвременни перспективи за брачните съюзи. Хвърля се поглед към настоящето и към миналото, за да бъде разбрано бъдещето на брака. Взимат се предвид две противоположни тенденции, които доминират отношението към брака в близките години....
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 10/2019 г.)   I. Въведение Практическата приложимост на гражданското дружество като форма за осъществяване на съвместна дейност не се нуждае от специална обосновка. Ще се задоволя...
ПОДКАСТ (дата на записа: 17.06.2020 г., продължителност: 1:27:18) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Кои животни изпитват болка? - Защо (не) крещим (от болка)? - Има ли шанс анималистиката в литературата да ни покаже света на животните?   Права на животните:...
  (доклад, изнесен на шестата годишна национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и права“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“ на 24 ноември 2018 г.)   Колко „нечовешко“ може да бъде правото?   Два...
ПОДКАСТ (дата на записа: 05.07.2020 г., продължителност: 1:25:02) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Каква е целта на симулацията „Кобаяши Мару“ в „Стар Трек“? - Какво представлява „късметът“ и защо не трябва да си го пожелаваме по Великден? -...
Разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката гласи: „Комисията утвърждава цените по ал. 1 като пределни цени на всеки лицензиант с решение, което е индивидуален административен акт“. Конституционният съд (КС) е сезиран от омбудсмана...
(публикувана за пръв път в сборника „Правна наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 30 септември – 1 октомври 2011 г. (организирана от Юридически факултет)“, Мръчков, В., Д....