Публикации Статии Страница 4
ПОДКАСТ (дата на записа: 02.11.2020 г., продължителност: 1:26:41) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Трябва ли да слушаме чалга (всъщност за това не говорихме достатъчно)? - Има ли „лошо“ и „добро“ изкуство, и в частност: „лоша“ („нисша“) и „добра“ („висша“)...
  (публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 11, с. 5–19)   1. Значение на дела в съсобствеността При съсобствеността правото на собственост принадлежи общо на две или повече лица (съсобственици) – държавата, общините и други юридически...

Магия

ПОДКАСТ (дата на записа: 28.10.2020 г., продължителност: 1:53:22) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво означава „магия“? - Кои са мили МОЛ-овете („магически отговорните лица“) в първите човешки общества? - Кои са четирите степени на религиозност според Маркс Вебер? --- „Магия“ (28.10.2020)   Най-новата минисерия...
Димитър Раев, адвокат – Велико Търново (статията е публикувана за първи път в Юридически преглед, г. XXIII, август 1922 г., кн. 5, с. 219–221) С-кия мирови съдия извършил нотариален акт за дарение на недвижим имот и в него вписал следното условие: „Надареният...
1. Увод Разглежданите в статията два въпроса: за родителското отчуждение и за личните отношения на бабите и дядовците с техните внуци, не са получили нужното внимание в правната доктрина. Това прави необходимостта от преглед на съдебната практика, в която тези...
ПОДКАСТ (дата на записа: 17.09.2020 г., продължителност: 1:24:01) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Трябва ли да се превеждат чуждестранни книги на български език? - Какво прави един език „добър“, „успешен“ и желан? - Може ли да избираме езика си? --- „Умира ли българският...
Съгласно Конституцията (КРБ) три обстоятелства: (а) положение на война, (б) военно положение и (в) друго извънредно положение могат да послужат за приемането на закон, с който да се позволи най-високата степен, но на временно ограничаване на основни права. Ясно...