Публикации Статии Страница 4
(публикувана за пръв път в сп. „Общество и право“, бр. № 10/2007 г.) От 01.03.2008 г. ще влезе в сила новият Граждански процесуален кодекс (ГПК). В голямата си част той съхрани повечето положения, съдържащи се в стария (т.е. действащия към...
ПОДКАСТ (дата на записа: 16.04.2021 г., продължителност: 1:33:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво (не) могат да купят парите? - Как пазарите изтласкват морала като регулатор на човешкото поведение? - Има ли по-силен мотиватор от парите и защо (няма)? --- „Рап и...
(текстът е в основата на доклад в рамките на магистърска програма към Софийски университет „Защита на човешките права“, изнесен на 06.04.2021 г.)   I. Карл Шмит (1888-1985) 1900-1907 г. – хуманитарна гимназия, 1907-1910 – право, докторат. 1916 г. (по време на войната)...
ПОДКАСТ (дата на записа: 01.04.2021 г., продължителност: 1:35:40) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Какво представлява рапът и за какъв точно „разговор“ иде реч(итатив)? - Какво представлява пРАПоведта и защо Еминем и „нискочестотен“? - Трябва ли да си сърдит екстровертен логопед,...
Въведение Пекулиумът е специфичен за римското право инструмент, чрез който господарят или pater familias е предоставял дадено имущество на своя роб или подвластен. Той е служил не просто за отделяне и обособяване на имуществото, но и е ограничавал отговорността на...
ПОДКАСТ (дата на записа: 30.03.2021 г., продължителност: 1:36:34) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Каква е връзката между готвенето и времето и защо всеки готвач е един „нормализиран“ кулинарен Сизиф? - Какво представлява „Кантовата диета“ и ефективна ли е тя? -...
Не може тазгодишният преглед на практиката на ВКС, постановена по Павловите искове, да не получи името „Ковид практика по чл. 135 ЗЗД“. Това е така най-малко защото съвпада изцяло с пандемичната обстановка в България и обхваща периода от м....