Публикации Статии Страница 4
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат. Правната защита на атмосферния въздух от замърсяване е един от значимите екологични проблеми на нашата съвременност. Европейският съюз (ЕС) обръща...
ПОДКАСТ (дата на записа: 12.02.2024 г., продължителност: 1:19:54) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Деконструкция и правораздаване“ (12.02.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(публ. в сп. „Правна мисъл“, г. I (1935), № 4)1 Йосиф Фаденхехт Мотиви Апелативният съд, за да приеме направения от касаторите с писмената им декларация, нотариално заверена от 3.II.1930 г., отказ от уговореното право на изкупуване недвижимия имот, продаден от тях...
ПОДКАСТ (дата на записа: 12.02.2024 г., продължителност: 1:24:50) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Холистичната спиритуалност“ (12.02.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
(доклад, представен на Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023) на тема „ЧОВЕК И ПРИРОДА“) автор: Добрин Добрев, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“ Статията може да бъде свалена и прочетена в pdf формат тук. 1. Въведение В съвременния свят дигиталната...

Тишина

ПОДКАСТ (дата на записа: 07.02.2024 г., продължителност: 1:20:07) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Тишина“ (07.02.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(публ. в сп. „Правна мисъл“, г. IV (1938), № 5-6) Мингрели Цв. Тричков* Кои лихви са насрещно възмездителни? Нека бъде казано веднага: това са лихвите, които, при липса на особено съглашение, купувачът дължи до деня на плащането на цената, макар и да...