Публикации Статии Страница 5
ПОДКАСТ (дата на записа: 08.02.2023 г., продължителност: 1:10:35) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Погледни нагоре!“ (08.02.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
(публикувана за първи път в сп. „Адвокатски преглед“, 2022, № 5-6)   1. Двете тези за отговорността на наследника, приел по опис Приелият по опис наследник, за разлика от наследника, приел направо, отговаря ограничено. Но какво означава това? По въпроса за естеството...

Играта

ПОДКАСТ (дата на записа: 08.02.2023 г., продължителност: 1:06:48) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Играта“ (08.02.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(доклад, изнесен на Научна конференция „Теодор Пиперков и Кристиан Таков“, организирана от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“, проведена на 09.04.-10.04.2022 г., актуализиран към 22.09.2022 г.) § 1. Встъпителни бележки Понятията за жизнеспособност, раждане и аборт са добре познати и изследвани в...
ПОДКАСТ (дата на записа: 25.01.2023 г., продължителност: 1:28:04) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Спорт и политика“ (25.01.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
Настоящото становище по тълк. д. № 2/2022 г. ОСТК на ВКС е депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 500126/10.01.2023 г. като част от инициативата „Сигнализирай: Правото!“ на електронно издание „Предизвикай правото!“. Тълкувателното дело е образувано въз...
Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   През 2022 г. излезе от печат новата монография на проф. д.ю.н. Орлин Борисов с наименование „Теорията на съвременното международно публично право и анализ на неговите основни категории“. Той има солидна...