Публикации Статии Страница 5
Традицията за преглед на практиката на ВКС по Павловите искове ще бъде продължена и тази година. Тук веднага следва да се уточни, че тя обхваща постановените актове в периода от м. 04.2021 г. до края на м. 07.2022 г....
  (становище по тълк. д. № 1/2022 г. на ВКС, ОСГТК, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 508169/11.10.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров)   Настоящото становище1 е депозирано като част от инициативата „Сигнализирай:...
(публикувана за първи път в сп. „Съвременно право“, 2021, № 3) 1. Увод Българската държава допуска привилегирована натурализация1 на чужди граждани от български произход съгласно нормата на чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗБГ. Тези лица е достатъчно да удостоверят, че...
Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук. Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на Конституционния съд (РКС) на Република България № 5 от 14.06.2022 г. по конституционно дело (к.д.) №...
ПОДКАСТ (дата на записа: 19.09.2022 г., продължителност: 1:34:06) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Какво представлява безделничеството и има ли почва (?) то в… Китай? - Колко „дзен“...
ПОДКАСТ (дата на записа: 15.09.2022 г., продължителност: 1:14:43) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Каква е разликата между метавселената и виртуалната реалност? - Колко метавселени е „допустимо“ да...
(доклад, представен на конференция „Х национална конференция на докторантите в областта на правните науки“, проведена на 07–08.11.2020 г.; публикуван за пръв път със съкращения в Сборник доклади от конференция „Х национална конференция на докторантите в областта на правните науки“....