Публикации Статии Страница 5

Лъжата

ПОДКАСТ (дата на записа: 22.08.2020 г., продължителност: 1:30:05) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Прав ли е Кант „за мнимото право да излъжеш от хуманност“? - Дали лъжата е най-мерзкото зло базисна характеристика в човешката природа? - Трябва ли...
Недействителността е без съмнение традиционен институт с основополагащо значение за административното право, а разграничението между „нищожни“ и „унищожаеми“ административни актове е утвърдено в правната доктрина, съдебната практика и законодателството (вж. чл. 195, ал. 2 АПК). Но това съвсем не...
ПОДКАСТ (дата на записа: 25.06.2020 г., продължителност: 1:26:16) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Защо ловуваме и има ли разлика между лова за храна и лова за удоволствие? - Какво означава bushmeet в Африка? - Има ли разлика между...
(доклад, представен на петата юбилейна национална конференция „Предизвикай: Вписванията!“, организирана от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България) 1. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването – чл. 8 ЗТРРЮЛНЦ. В този смисъл е и трайната...
ПОДКАСТ (дата на записа: 31.07.2020 г., продължителност: 1:13:26) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Престъпление ли е да създадеш потомство? - Защо човекът е „морално дисквалифициран“ и какво представлява т.нар. „отрицателна етика“ на Хулио Кабрера? - Живеем ли в...
Предговор Този текст разглежда съвременни перспективи за брачните съюзи. Хвърля се поглед към настоящето и към миналото, за да бъде разбрано бъдещето на брака. Взимат се предвид две противоположни тенденции, които доминират отношението към брака в близките години....
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 10/2019 г.)   I. Въведение Практическата приложимост на гражданското дружество като форма за осъществяване на съвместна дейност не се нуждае от специална обосновка. Ще се задоволя...