Публикации Статии Страница 6
ПОДКАСТ (дата на записа: 05.11.2022 г., продължителност: 1:34:16) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Необходимост или лукс е ходенето? - Съществува ли универсално човешко право а ходиш пеша? -...
  1. Първият въпрос, който разглежда съдията-докладчик след образуването на наказателно дело от общ или частен характер, е този за подсъдността. Въпросът за подсъдността единствено може да се решава от съда като субект, на когото е възложена функцията по ръководство...
ПОДКАСТ (дата на записа: 26.10.2022 г., продължителност: 1:16:39) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Какви са новите тенденции в светската есхатология? - Защо се страхуваме от чиповете и...
Днес, 02.10.2022 г., сме пак на избори – „поправителни“ – за парламент, но на този фон ме гложди, че догодина са се задали най-малкото местни. И неусетно в съзнанието ми изплува какво се случи преди около 10 години. На...
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.10.2022 г., продължителност: 1:24:56) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Тунеядци ли са съдиите? - Важно ли е чувството за справедливост на гражданите? - Какво...
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.09.2022 г., продължителност: 1:24:34) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Къде зимуват Васко Жабата и Цеца Мецата? - Може ли Галин Релефа да се...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2021, № 3, с. 5–22) Предмет на настоящия анализ е въпросът доколко с иска по чл. 109 ЗС могат да бъдат защитавани определени екологични стандарти, включително такива, чието постигане се свързва...