Публикации Статии Страница 6

Лято

ПОДКАСТ (дата на записа: 17.04.2022 г., продължителност: 1:14:03) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. ---   --- „Пролет“ (17.04.2022)   Серията „Вокс вириди“ е „зелената издънка“ в поредицата „Вокс нихили“ на Ratio подкаст...
(публикувана за пръв път в сп. „Търговско право“, бр. № 3/2021 г.)*, **   България има граждански закон, който по блестящия си език не отстъпва на Code civil, по модерността на разрешенията си в немалко случаи оставя зад себе си монументалния...

Пролет

ПОДКАСТ (дата на записа: 17.04.2022 г., продължителност: 1:23:45) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. ---   --- „Пролет“ (17.04.2022)   Серията „Вокс вириди“ е „зелената издънка“ в поредицата „Вокс нихили“ на Ratio подкаст...
(публикувана за пръв път в: Маринова, Е., М. Мизов (съст.). Морал и етика на солидарността в съвременното общество. С., 2016, с. 341–354) С нарастването на екологичните проблеми и най-вече с увеличаването на интензивността на климатичните промени все по-често се поставя...
ПОДКАСТ (дата на записа: 24.05.2022 г., продължителност: 1:37:22) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Иде ли краят на космическият романтизъм? - Какво ще стане с костите (космите) ни,...
Напоследък в българска съдебна практика все по-често се поставя въпросът дали последиците на давността намират приложение, когато са налице обективни причини за бездействието на носителя на правото – например когато кредиторът на едно вземане въобще не знае и не...
ПОДКАСТ (дата на записа: 15.05.2022 г., продължителност: 1:09:21) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Колко вида хора има? - Кой е най-големият ни провал? - Кога неравенствата се превръщат...