Публикации Статии Страница 6
(публикувана в сп. „Правна мисъл“, г. III (1937), № 1) от д-р Йосиф Фаденхехт   В Съдийски вестник, г. XVIII, брой 2 (с. 37), в една статийка от г-н Христо Константинов се дава едно според мен неправилно разрешение на въпроса докога може...
ПОДКАСТ (дата на записа: 24.01.2023 г., продължителност: 01:22:38) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Етиката във видеоигрите“ (24.01.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(доклад, представен на Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023) на тема „ЧОВЕК И ПРИРОДА“) автор: д-р Иван Колев, ПУ „Паисий Хилендарски“   1. Видове безсмъртие Разбиранията за безсмъртието са разнородни. Според професора по философия Майкъл Чолби концепциите за безсмъртието могат...
ПОДКАСТ (дата на записа: 20.12.2023 г., продължителност: 01:48:58) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Език и време“ (20.12.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
1. Увод През 2018 г. публикувах1 статия на тема „Допустим ли е косвен контрол за процедурна законосъобразност на нормативни административни актове?“. В нея обсъдих въпросите на приложното поле на косвения контрол за законност над нормативните административни актове, като обосновах тезата,...
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.01.2024 г., продължителност: 01:23:19) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Плоскоземците“ (22.01.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(за пръв път публикувана в: Койчева, Р., Д. Маринова, П. Марков (съст.). Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том I. Частно право....