Публикации Статии Страница 7
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.12.2022 г., продължителност: 1:45:16) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Наръчник за доброто“ (22.12.2022)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 12, с. 60-72)   1. Поставяне на въпроса В една обща публикация с д-р Васил Петров, публикувана през 2013 г. и посветена на наследяването при едновременна и последователна смърт...
  1. Въведение С разпореждане на председателя на ВКС от 19.10.2022 г. е образувано тълкувателно дело № 2/2022 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС по въпроса: „Когато недвижим имот, придобит по време на брака при действието на Семейния...
ПОДКАСТ (дата на записа: 05.12.2022 г., продължителност: 1:18:26) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Градът: възможен или не?“ (05.12.2022)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва...
(публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2022 г.)   В статията е разгледана конверсията на нищожен договор за кредит в договор за заем за потребление по реда на чл. 240 ЗЗД. Даденото разрешение за...
ПОДКАСТ (дата на записа: 28.11.2022 г., продължителност: 1:26:40) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Бедствия без край“ (28.11.2022)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
  1. Тази статия е провокирана от един отдавнашен спор, който водим с колегите и приятелите доц. дфн Стоян Ставру и д-р Васил Петров. Тяхното настояване, подкрепено и в практиката на ВКС, на това, че чл. 10а ЗН установява оборима...