Дебат 18 “Трансформираното тяло”

Дата: 2 юли 2014 г. (сряда) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: тук и тук.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Едно от най-постоянните свойства на човешкото тяло е неговата пластичност – способността ни да го променяме. Едни от най-древните, съзнателно предизвиквани промени в човешкото тяло са телесните модификации. В исторически аспект те са били част от различни ритуали за приобщаване и инициация, които са очертавали границите на общността в телата на нейните членове. Днес, телесните модификации са част арсенала за оцеляване в битката за индивидуалност, в резултат на която се обособяват различни субкултури, дефиниращи себе си чрез отношението си към тялото. Татуировки, изгаряния, брандирания, пробивания, промушвания, провисвания и неизчерпаем брой форми за самонараняване се вместват между естетическата хирургия и самоволно предизвикания "чудовищен вид". Модерното изкуство, обективиращо се върху и дори в тялото, съдържа в себе си както демонстрация, така и провокация към търпимостта на останалите. Така започват въпросите.

Ето част от тях:

Има ли граници на изкуството, обективиращо се в тялото? Необходима ли е изрична правна регулация на телесните модификации? Кой трябва да извършва телесните модификации? Трябва ли да се изследва мотивацията за една телесна модификация? Кога телесната модификация съдържа такава степен на самонараняване, която е обществено неприемлива и поради това – юридически недопустима? Какво представляват трансплантационните телесни модификации? Къде водят трансформациите на тялото, които му дават нови сетива и възможности?

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

Емил Сапаревски – един от първите татуисти в България, собственик на Inky Dragon, организатор на Софийския фестивал на татуировките.

Даниела Папанчева – доктор по психология на здравето, психотерапевт с богат опит в индивидуалната и груповата терапия, консултант към Изпълнителната агенция по трансплантация.

 

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.