Национални конференции по биоетика и биоправо

 

Пета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии”

(17-18.11.2017 година):

програма.

 

Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо –

“Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”

(21-22.10.2016 година):

програма.

 

Трета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Човекът в биоетичните и биоправните регулации”

(11-12.12.2015 година):

програма.

 

Втора национална конференция по биоетика и биоправо

“Етични и правни граници на медицинската грижа”

(7-8.11.2014 година):

програма.

 

Първа национална конференция по биоетика и биоправо

“Тяло и достойнство”

(18-19.10.2013 година):

програма.