Национални конференции по биоетика и биоправо

 

Шеста национална конференция по биоетика и биоправо –

“Тяло и права”

(24.11.2018 година):

програма

 

Пета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии”

(17.11.2017 година)

програма

 

Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо –

“Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”

(21-22.10.2016 година)

програма

 

Трета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Човекът в биоетичните и биоправните регулации”

(11-12.12.2015 година)

програма

 

Втора национална конференция по биоетика и биоправо

“Етични и правни граници на медицинската грижа”

(7-8.11.2014 година)

програма

 

Първа национална конференция по биоетика и биоправо

“Тяло и достойнство”

(18-19.10.2013 година)

програма