Национални конференции по биоетика и биоправо

Предстоящи

Трета национална конференция по биоетика и биоправо – 2015

 

Проведени:

Първа национална конференция по биоетика и биоправо – "Тяло и достойнство" (2013 година)

Втора национална конференция по биоетика и биоправо – "Етични и правни граници на медицинската грижа" (2014 година)

Трета национална конференция по биоетика и биоправо – "Човекът в биоетичните и биоправните регулации" (2015 година)

Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо – "Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето" (2016 година)