Национални конференции по биоетика и биоправо

Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Човек и природа”

(11-12.12.2023 година):

програма

Десета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Живот и/или технологии”

(15.12.2022 година):

програма

 

Девета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Живот и кризи”

(02.12.2021 година):

програма

 

Осма национална конференция по биоетика и биоправо –

“Живот и регулации”

(19.12.2020 година):

програма

 

Седма национална конференция по биоетика и биоправо –

“Норми и предизвикателства”

(14.12.2019 година):

програма

 

Шеста национална конференция по биоетика и биоправо –

“Тяло и права”

(24.11.2018 година):

програма

 

Пета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии”

(17.11.2017 година)

програма

 

Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо –

“Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”

(21-22.10.2016 година)

програма

 

Трета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Човекът в биоетичните и биоправните регулации”

(11-12.12.2015 година)

програма

 

Втора национална конференция по биоетика и биоправо

“Етични и правни граници на медицинската грижа”

(7-8.11.2014 година)

програма

 

Първа национална конференция по биоетика и биоправо

“Тяло и достойнство”

(18-19.10.2013 година)

програма