Национални конференции по биоетика и биоправо

Седма национална конференция по биоетика и биоправо –

“Норми и предизвикателства”

(14.12.2019 година):

програма

Шеста национална конференция по биоетика и биоправо –

“Тяло и права”

(24.11.2018 година):

програма

Пета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии”

(17.11.2017 година)

програма

Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо –

“Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”

(21-22.10.2016 година)

програма

Трета национална конференция по биоетика и биоправо –

“Човекът в биоетичните и биоправните регулации”

(11-12.12.2015 година)

програма

Втора национална конференция по биоетика и биоправо

“Етични и правни граници на медицинската грижа”

(7-8.11.2014 година)

програма

Първа национална конференция по биоетика и биоправо

“Тяло и достойнство”

(18-19.10.2013 година)

програма