Vox Nihili. Шепоти от бъдещето!

(снимки: Михаела Янева)

“Ratio” и “Предизвикай правото!” обединяват своите усилия, за да пресрещнат фантастичните сценарии преди да са се превърнали (неочаквано?) в наша “втора” реалност. Развитието на науката и най-вече на технологиите поставя все по-остро множество въпроси, които винаги са вълнували човечеството. Какво означава да си човек? Какво представлява съзнанието? Имат ли съзнание животните? Съществува ли свобода на волята? Има ли смисъл от понятието “достойнство”? На къде върви еволюцията? Ще се превърнат ли социалните мрежи в “кошерен” ум? Доколко е правилно да ограничаваме възможностите на хората да променят гените и телата си? Време ли е да се откажем от биологичното? Ще се слеем ли с машините? Какво ще е място за материалното в епохата на дигиталното? До къде ще ни доведе виртуализацията? Кога ще изчезне човечеството? Съществува ли извънземен разум?

Бясно препускащата наука рядко се съобразява с вдигнатия показалец на етиката. Изследванията се случват въпреки всякакви забрани и единствено тежкият инцидент е в състояние да разколебае учените в тяхната решимост да направят това, което вече е станало възможно. В този контекст е напълно разбираема стената, която разделя природните и хуманитарните науки. Неохотата, с която представителите на тези две групи учени съгласуват понятията и идеите си за света, е причината за все по-честите случаи на разминаване между тях и плановете им за бъдещето на човечеството. Смелостта на учените-експериментатори е симптом на безразсъдство в очите на социалните философи.  Мъдростта на етиците е въпрос на празни приказки в ушите на биоинженерите. Така се раждат различни парадигми, които все повече се нуждаят от общо пространство, което да може да издържи на техния сблъсък.

Именно за да се опитаме да отговорим на нуждата от подобно пространство за “празни приказки”, които могат да изпълнят със смисъл вакуума по границите между биотехнологиите и съвременната философия, инициирахме поредицата от дискусии “Vox Nihili”. Специфичен акцент ще са предизвикателствата, които най-новите постижения в развитието на съвременните технологии поставят пред развитието на правото.

Събития от поредицата:

1.Престъпления на ума” (09.08.2017)

2.Критика на чистия свръхразум” (27.10.2017)

3.Краят на индивидуалността” (19.01.2018)

4.Твоето по-добро копие” (23.03.2018)

5.Симулирай това!” (16.05.2018)

6.Време и памет” (31.07.2018)

 

От март 2020 г. “Вокс Нихили (Vox Nihili) със Стоян Ставру” се провежда във формат на подкасти (разговори) на български език, които могат да бъдат открити в SounCloud, Spotify, iTunes, Stitcher и GooglePodcast. Основен водещ и отговорящ за съдържанието по темите за обсъждане е доц. д-р Стоян Ставру, който се опитва да работи с провокациите, поставяни му от Любомир Бабуров. Гости в част от разговорите са Петко Желязов, д-р Никола Кереков, Васил Лозанов, Стефан Русинов и Константин Василев. Худжници на поредицата са Бояна Алексиева (хидожник на епизоди № ЕР43, ЕР45, ЕР48, ЕР50, ЕР55, ЕР59, ЕР62, ЕР64, ЕР67, ЕР70, ЕР73, ЕР76, ЕР78, ЕР81, ЕР84, ЕР87, ЕР89, ЕР91, ЕР95, ЕР103), Невена Няголова (ЕР148, ЕР150) и Елеонора Светозарова (художник на епизоди № ЕР101, ЕР107, ЕР111, ЕР114, ЕР117, ЕР120, ЕР121, ЕР124, ЕР126, ЕР128, ЕР129, ЕР132, ЕР134, ЕР136, ЕР139, ЕР141, ЕР143, ЕР145, EP152, EP155, EP157, SPECIAL ЕР1, EP159, EP162, както и на общата за цялата серия картина, следваща непосредствено настоящия абзац).

Няколко “коледни” думи за Вокс Нихили в края на 2020 прочетете тук 🙂

С ЕР№ са отбелязани номерата на епизодите от Ratio Podcast. Добавена е и самостоятелна номерация на епизодите в рамките на серията Vox Nihili (стартираща от № 1), като последователността на номерацията отговаря на последователността на публикуване на подкастите. Следва да бъде посочено, че публикуването на отделните епизоди се разминава с последователността на тяхното записване. Поради това датата на записване на всеки епизод е посочена в сколи непосредствено след името му. До настоящия момент са налични следните епизоди, обособени в няколко тематични групи :

I. Извънредно положение

01. ЕР43Извънредно положение” (24.03.2020)

02. ЕР45 “Морал и извънредност” (27.03.2020)

03. ЕР48 “Хигиена и право” (03.04.2020)

04. ЕР50 “Секс кукли [real doll]” (30.03.2020)

30. ЕР128Краят на света” (06.09.2020)

32. ЕР132 “Постапокалипсис” (10.09.2020)

31. ЕР129 Ваксини и общо благо” (26.12.2020)

SPECIAL ЕР1 Демос vs. вирус” (03.04.2021)

 

II. Биология, етика и право

05. ЕР55 За вирусите с любов” (04.04.2020)

06. ЕР59 Права и растения” (21.04.2020)

12. ЕР76 За правата на животните” (12.06.2020)

13. ЕР78 Права и животни: интелигентност” (13.06.2020)

18. ЕР91 Права на природата” (08.07.2020)

19. ЕР95 Чудовищни тела” (15.06.2020)

21. ЕР103 Междувидови чудовища” (20.06.2020)

24. ЕР114 Права на животните: болка” (17.06.2020)

26. ЕР120Права и животни: лов” (25.06.2020)

28. ЕР124 Лоши животни” (06.07.2020)

35. ЕР139 Да притежаваш труп” (12.09.2020)

41. ЕР152 Промени това: пола си!” (20.03.2021)

 

III. Бъдеще

07. ЕР62 Дигиталният живот след смъртта” (12.04.2020)

08. ЕР64 Бъдещето на брака” (26.04.2020)

14. ЕР81 Новите лица на експертите” (13.06.2020)

20. ЕР101 Ядрена война” (23.08.2020)

36. ЕР141 Умира ли българският език?” (17.09.2020)

 

IV. Космос и технологии

09. ЕР67 Космически войни” (11.04.2020)

10. ЕР70 Космически боклук” (17.04.2020)

11. ЕР73 Игра на дронове” (24.04.2020)

44. ЕР157 Киберсигурност” (10.01.2021)

45. ЕР159 Лични данни и свобода” (16.01.2021)

 

V. Философия

15. ЕР84 Идентичност и кинцуги” (21.06.2020)

16. ЕР87 Насилие ЕООД” (26.06.2020)

17. ЕР89 Гражданско неподчинение” (05.07.2020)

22. ЕР107 Превод” (13.09.2020)

24. ЕР111 Късмет и отговорност” (05.07.2020)

25. ЕР117 Антинатализъм” (31.07.2020)

27. ЕР121 Лъжата” (22.08.2020)

29. ЕР126 Прошката” (06.09.2020)

33. ЕР134 Свобода на бръщолевенето” (19.01.2021)

34. ЕР136 Свобода на конспирациите” (21.01.2021)

37. ЕР143 Магия” (28.10.2020)

38. ЕР145 Музика и критика” (02.11.2020)

39. ЕР148 Музика и опиянение” (05.11.2020)

40. ЕР150 Вина” (25.12.2020)

42. ЕР155 Срам” (25.12.2020)

46. ЕР162 Отвъд физиката” (25.01.2021)

 

Епизодите може да чуете и в YouTube на този адрес.

Други свързани разовори между “Предизвикай правото!” и Ratio.bg

За достойнството и границите на правото” (25 октомври 2017)

Бягаме ли от свободата си?” (27 август 2019)