Vox Nihili. Шепоти от бъдещето!

(снимки: Михаела Янева)

“Ratio” и “Предизвикай правото!” обединяват своите усилия, за да пресрещнат фантастичните сценарии преди да са се превърнали (неочаквано?) в наша “втора” реалност. Развитието на науката и най-вече на технологиите поставя все по-остро множество въпроси, които винаги са вълнували човечеството. Какво означава да си човек? Какво представлява съзнанието? Имат ли съзнание животните? Съществува ли свобода на волята? Има ли смисъл от понятието “достойнство”? На къде върви еволюцията? Ще се превърнат ли социалните мрежи в “кошерен” ум? Доколко е правилно да ограничаваме възможностите на хората да променят гените и телата си? Време ли е да се откажем от биологичното? Ще се слеем ли с машините? Какво ще е място за материалното в епохата на дигиталното? До къде ще ни доведе виртуализацията? Кога ще изчезне човечеството? Съществува ли извънземен разум?

Бясно препускащата наука рядко се съобразява с вдигнатия показалец на етиката. Изследванията се случват въпреки всякакви забрани и единствено тежкият инцидент е в състояние да разколебае учените в тяхната решимост да направят това, което вече е станало възможно. В този контекст е напълно разбираема стената, която разделя природните и хуманитарните науки. Неохотата, с която представителите на тези две групи учени съгласуват понятията и идеите си за света, е причината за все по-честите случаи на разминаване между тях и плановете им за бъдещето на човечеството. Смелостта на учените-експериментатори е симптом на безразсъдство в очите на социалните философи.  Мъдростта на етиците е въпрос на празни приказки в ушите на биоинженерите. Така се раждат различни парадигми, които все повече се нуждаят от общо пространство, което да може да издържи на техния сблъсък.

Именно за да се опитаме да отговорим на нуждата от подобно пространство за “празни приказки”, които могат да изпълнят със смисъл вакуума по границите между биотехнологиите и съвременната философия, инициирахме поредицата от дискусии “Vox Nihili”. Специфичен акцент ще са предизвикателствата, които най-новите постижения в развитието на съвременните технологии поставят пред развитието на правото.

Събития от поредицата:

1.Престъпления на ума” (09.08.2017)

2.Критика на чистия свръхразум” (27.10.2017)

3.Краят на индивидуалността” (19.01.2018)

4.Твоето по-добро копие” (23.03.2018)

5.Симулирай това!” (16.05.2018)

6.Време и памет” (31.07.2018)

Във формат на подкаст (обособени в тематични групи):

I. Извънредно положение

7.Извънредно положение” (24.03.2020)

8.Морал и извънредност” (27.03.2020)

9.Хигиена и право” (03.04.2020)

10.Секс кукли [real doll]” (30.03.2020)

II. Биология, етика и право

11.За вирусите с любов” (04.04.2020)

12.Права и растения” (21.04.2020)

18.За правата на животните” (12.06.2020)

19.Права и животни: интелигентност” (13.06.2020)

24. “Права на природата” (08.07.2020)

25.Чудовищни тела” (15.06.2020)

27.Междувидови чудовища” (20.06.2020)

III. Бъдеще

13.Дигиталният живот след смъртта” (12.04.2020)

14.Бъдещето на брака” (26.04.2020)

20.Новите лица на експертите” (13.06.2020)

26.Ядрена война” (23.08.2020)

IV. Космос, етика и право

15.Космически войни” (11.04.2020)

16.Космически боклук” (17.04.2020)

17.Игра на дронове” (24.04.2020)

V. Философия

21.Идентичност и кинцуги” (21.06.2020)

22.Насилие ЕООД” (26.06.2020)

23.Гражданско неподчинение” (05.07.2020)

28.Превод” (13.09.2020)

29.Късмет и отговорност” (05.07.2020)

Други свързани разовори между “Предизвикай правото!” и Ratio:

За достойнството и границите на правото” (25 октомври 2017)

Бягаме ли от свободата си?” (27 август 2019)