ПОДКАСТ

(дата на записа: 14.11.2022 г., продължителност: 1:41:34)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

– Кои са хуманитарните науки и по какво се различава от социалните науки?

– Превъзхождат ли ги „точните“ науки?

– Полезни или нужни са хуманитарните науки?

Хуманитарните науки“ (14.11.2022)

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в дистанционен аудио формат.

 

Любомир Бабуров, Валентин Калинов и Стоян Ставру обсъждат:

– Кои са хуманитарните науки и по какво се различава от социалните науки?

– Превъзхождат ли ги „точните“ науки?

– Полезни или нужни са хуманитарните науки?

– Нанася ли травми процесът на модернизация и как разказваме за традициите си?

– Какво представлява компенсаторната теория на Одо Марквард?

– Какво представляват „наративната атрофия“ и „херменевтичното убийство“?

– Възможно ли е философ да напише статия в съавторство с 25 човека и кога статията се превръща в подписка?

– Има ли диктатура на точните (практически полезните) науки?

– Какви са предимствата а многозначността?

– Как човекът се превръща в криза на вселената?

– Превърнала ли се е теоретичната физика в хуманитарна наука?

– Може ли хуманитарните науки да произвеждат „лоша“ релативност?

– Какви а основанията на философите, когато валидират своите и приемат чуждите (хипо)тези ?

– Ще се разберат ли в крайна сметка Стоян и Любо?

 

Темата за хуманитарните науки често и устойчиво „броди“ в сред много от епизодите на вокс нихили. Днес хванахме бика за … рогата. И тъй като бяхме само хуманитаристи, въпреки спорадичните опити на Любо, тезите бяха предвидими. Философията е най-фундаменталната наука, а като майка на всички науки е и най-подходящото място, на което да се случи така желаната в съвременния научен живо интердисциплинарност. Нещо повече, може да се каже, че философията е интрадисциплинарна наука, защото има потенциала да включи в себе си реалностите на всички останали научни полета. Философията е мъртва? Да живее философията!

Извършеният от хуманитарните науки поврат от безпрекословната еднозначност към културата на многозначността става следователно наложителен като реплика на травмата от херменевтичната гражданска война: така че многозначността не е научно злодеяние, а жизнено- и смъртноважно благодеяние.“

Одо Марквард, Относно неизбежността на хуманитарните науки

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Относно неизбежността на хуманитарните науки, Одо Марквард, LiterNetq 02.01.2005 (линк);

Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България (линк).

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.