Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната...

Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми...

Списък на книги в областта на биоетиката и биоправото

Завинаги само твоя (2014)   Автор: Луис О'Нийл Оригинално заглавие: "Only ever yours" (английски език) Превод: 2015, Надя Баева Резюме:  Книгата ни представя антиутопия на патриахалността: в един свят, управляван от...

Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност

(доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо: 21.10.2016) (текстът е публикуван за пръв път в Ставру, Ст. М. Станкова, П. Михова (съст.)...

Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС

  1. Въведение   Независимо от споделяните общи ценности от държавите-членки на ЕС и хармонизираната правна уредба, в редица области съществуват разлики в законодателството на държавите-членки, като...

Решение на Съда по настойничество в Алгеро по случая Нуволи

превод: Полина Петкова   РАЙОНЕН СЪД САСАРИ, ОТДЕЛЕНИЕ НА ГРАД АЛГЕРО Решение № 99/07 (R.N.C. r.g. 11/07 R.) за назначаване на подкрепящо лице     Съдията по настойничество ДОПУСКА ЗА...

Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти

(Александра Цветкова, Мария Петрова - статията е изнесена като доклад на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо "Биоетика и биоправо - модерни практики...

Връзката бедност-здравен статус на жените пенсионери в България

Фокус на настоящото изследване са проблемите, пред които са изправени жените пенсионери, а именно по-ниските размери на полагаемите им се пенсионни обезщетения и по-високият...