Генетичната информация като вид собственост

(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и...

Свободни до самия край: случаят Енгларо

Медицинският прогрес през последните десетилетия ни доведе до една сложна ситуация. От една страна, благодарение на съвременните медицински възможности сме способни да излекуваме болести,...

Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд...

(статията е публикувана за пръв път в сп. Норма, 2015, № 5, с. 5-25)   1. Хипотезата Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза. Две двойки мъж и жена...

Желанията като път към свободата

(юридически интерференции на недееспособността)   Няколко предварителни думи   1. През 2016 г. (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) бяха приети няколко...

Наказателноправна защита на живота в утробния му стадий

(статията е публикувана за пръв път в  сп. Теза, 2012, № 3, с. 117-124)   ,,— Защо направи това, майко? Щом било толкова опасно, да беше останало...

Правото на живот на „неродените“ живи човешки организми и неговата наказателноправна защита

(статията е публикувана за пръв път в сп. Теза, 2014, № 9, с. 61-68)   С приетата на 27 юли 2014 г. Наредба № 12 от 21.07.2014...

Евтаназията – производно право на достойна смърт?

                    Българската Конституция не урежда изрично правото на достойна смърт.1 Всъщност в сравнителноконституционен план не съществува конституция, която да урежда изрично такова право. Когато...