Здравето като социална и статистическа норма

1. Употреби на дефинициите за „здраве“ и „болест“ В средата на миналия век в англоезичната философия на науката се заформя един от най-особените...

Идеята за отговорността

    (доклад, представен на шестата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „Тяло и права“, провела се на 24.11.2018 г.)   (заповядайте да участвате...

Каква е етическата стойност на вирусите?

(доклад, изнесен на шестата национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и права“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален...

Правото на пациента „да не знае“ и правото на информация: последствия и отговорност

(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и...

Етично консултиране в медицинската практика. Клиничната етична консултация като инструмент за организационно развитие

  (д-р Антония Григорова, организационен психолог, МП „Интегративна биоетика“, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н., декан на ФОЗ – МУ Плевен; доклад,...

Сурогатното майчинство – актуални социални измерения и правни аспекти

(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и...

Генетичната информация като вид собственост

(доклад, представен на Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо на тема: „Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и...