Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд...

(статията е публикувана за пръв път в сп. Норма, 2015, № 5, с. 5-25)   1. Хипотезата Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза. Две двойки мъж и жена...

Желанията като път към свободата

(юридически интерференции на недееспособността)   Няколко предварителни думи   1. През 2016 г. (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) бяха приети няколко...

Наказателноправна защита на живота в утробния му стадий

(статията е публикувана за пръв път в  сп. Теза, 2012, № 3, с. 117-124)   ,,— Защо направи това, майко? Щом било толкова опасно, да беше останало...

Правото на живот на „неродените“ живи човешки организми и неговата наказателноправна защита

(статията е публикувана за пръв път в сп. Теза, 2014, № 9, с. 61-68)   С приетата на 27 юли 2014 г. Наредба № 12 от 21.07.2014...

Евтаназията – производно право на достойна смърт?

                    Българската Конституция не урежда изрично правото на достойна смърт.1 Всъщност в сравнителноконституционен план не съществува конституция, която да урежда изрично такова право. Когато...

Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната...

Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми...

Списък на книги в областта на биоетиката и биоправото

Завинаги само твоя (2014)   Автор: Луис О'Нийл Оригинално заглавие: "Only ever yours" (английски език) Превод: 2015, Надя Баева Резюме:  Книгата ни представя антиутопия на патриахалността: в един свят, управляван от...