Траектории на майчинството

ПОДКАСТ (дата на записа: 07.03.2023 г., продължителност: 1:10:49) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Становище по повод проект на Наредба за дейности по асистирана репродукция, за който е...

Становище по повод проект на Наредба за дейности по асистирана репродукция, за който е открита процедура за обществено обсъждане от 23.05.2022 г. (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6854) Обобщените по-долу тези, представени по време...

Евтаназията и надеждата

ПОДКАСТ (дата на записа: 08.01.2022 г., продължителност: 1:12:13) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

За кризата в психичното здраве и обещанията на терапията с психеделични вещества: биоетични перспективи

(доклад, представен на деветата национална конференция по биоетика и биоправо (2021))   Актуалност на кризата в психичното здраве Депресивните разстройства са сред най-разпространените заболявания в световен мащаб,...

Мозъчна смърт

ПОДКАСТ (дата на записа: 18.01.2022 г., продължителност: 1:08:21) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Промени това: пола си!

ПОДКАСТ (дата на записа: 20.03.2021 г., продължителност: 1:43:32) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Живот по време на пандемия: граници на личните истории

(доклад, представен на осмата национална конференция по биоетика и биоправо (2020) „Живот и регулации“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт...