ПОДКАСТ

(дата на записа: 05.10.2023 г., продължителност: 1:38:17)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Редки болести“ (05.10.2023)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров, Петя Стратиева и Стоян Ставру обсъждат:

– Кога една болест се приема за рядка?

– Кои са редките болести?

– Каква е грижата, която изисква една рядка болест?

– Какъв е генетичният компонент при редките болести?

– Как наличието на рядка болест се отразява върху репродуктивния избор?

– Защо се създават референтни мрежи по редки болести?

– Какво представляват експертните центрове по редки болести?

– Защо се поддържат списъци и досието на хората с установена рядка болест?

– Какво представлява медицинският консенсус и как се съотнася към медицинския стандарт и добрите медицински практики?

– Клинични пътеки или диагностични групи?

– Как Европа поставя и се опитва да се справи с проблема „редки болести“?

– Какви са правните предизвикателства пред регулирането на редките болести?

– Кои са законодателните промени, на които настояват хората с редки болести в България?

– Помагат ли технологиите и какви са надеждите за бъдещо развитие на медицината в областта на редките болести?

 

Съгласно § 1, т. 42 от Закона за здравето „рядко заболяване“ е заболяване, което е с разпространение не повече от 5 на 10 000 души от населението на Европейския съюз. Разпоредбата, даваща легална дефиниция на понятието, е включена в Закона за здравето едва през 2014 г. Редките болести в по-голямата част от историята на човечеството и на медицината практически не са съществували като самостоятелен обект на изследване, диагностициране и лечение. През последните години, а и с развитието на персоналната медицина, тяхната видимост значително нараства. Увеличават се и свързаните с тях медицински практики и държавни регулации. Днес разговорът е посветен именно на тази динамика в отношението ни към редките болести. Разговорът ви очаква – заповядайте!

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

– Проектът „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести“ (текстове), Ретина България, Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания (линк);

Ретина България (неправителствена организация) (линк);

Как се лекуват редките болести в България (текст и аудио), интервю на Пламена Бачийска с проф. Ивайло Търнев и Владимир Томов, 25.02.2020 г., БНР, Хоризонт (линк);

Нужни ли са промени в Закона за здравето за хората с редки заболявания? (текст), Гергана Хрисчева, 28.09.2023, БНР, Новини (линк).

 

Представяне на госта:

Петя Стратиева е Председател на Сдружение Ретина България и съосновател на Националния алианс на организациите на хората с редки болести у нас – Редки Болести България. Тя е доктор по медицина със специалност по имунология и доктор по молекулярна биология. Освен научно-медицинския, Петя притежава и 20-годишен международен опит от иновативната индустрия в областта на здравеопазването с фокус върху политики и взаимодействия с институции. Изпълнявала е различни управленски роли във водеща глобална фармацевтична компания, сред които дългогодишен генерален мениджър за България и ръководител политики за Югоизточна и Централна Европа.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.