Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?

(за пръв път публикувана в сп. „Собственост и право“, 2023, № 5)   1. Двете становища в практиката на ВКС Според едното становище в практиката на ВКС,...

Подсъдност от последна степен, или за правомощието на ВКС да определя компетентния съд по...

(доклад от научна конференция, състояла се на 22.06.2022 г. в УНСС, на тема: „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност“) 1....

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за преклузиите и спирането поради преюдициални спорове...

(сигнал № 34 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на ВКС под вх. № В-967/23.05.2023 г. от „Предизвикай правото!“ чрез Тихомир Р....

Кой може и кой не може да бъде инструментарен свидетел при нотариално завещание? Коментар...

  1. Професор Холгер Шпаман от Юридическия факултет на Харвардския университет в своя скорошна лекция, посветена на приликите и разликите между общото право и континенталноевропейското...

Два процесуални аргумента за отговорността на наследника, приел по опис

(публикувана за първи път в сп. „Адвокатски преглед“, 2022, № 5-6)   1. Двете тези за отговорността на наследника, приел по опис Приелият по опис наследник, за...

Спиране на дело за нарушени права върху интелектуална собственост при висящо производство пред административен...

Настоящото становище по тълк. д. № 2/2022 г. ОСТК на ВКС е депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 500126/10.01.2023 г....

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за местната подсъдност на молбите за защита...

(сигнал № 32 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1714/10.11.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай...