Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл....

публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 11/2019 г.)   Правилата за връчване на съобщения и призовки имат важно...

Програма за пета национална годишна конференция „Предизвикай: Вписванията!“ (25 октомври 2019 г.)

  ПРОГРАМА НА ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!“ 25 октомври 2019 г. гр. София, Съдебна палата, Зала № 15 (Тържествена зала)     РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ                        8:45 –...

Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение в...

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 3/2019 г.)   1. Ред за събиране на публичните вземания Редът за събиране...

Предложение за допълване на тълк. д. № 3/2019 г. по описа на ВКС, ОСГТК

  (сигнал № 22 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (Константин Кунчев, Румен Неков)   С настоящото предложение за допълване на образуваното на 22.07.2019 г. тълк. д. №...

Завещателно разпореждане с международен елемент – коментар на съдебна практика

I. Общи бележки Въпросите, касаещи наследяването като субективно право в цялост и в частност – формите на завещанието, са регламентирани още през средата...

Сигнал за противоречива практика по въпроси на изпълнителния процес

  (сигнал № 19 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (за противоречиво разрешаваните въпроси в материята на принудителното изпълнение вж. още и сигнала от „Предизвикай правото!“,...