Обезпечителна мярка „временно отстраняване от длъжността „изпълнителен директор на АД“

Настоящото съчинение представлява критичен коментар на конкретен случай от съдебната практика, в който съдът е допуснал обезпечение на бъдещи кумулативно обективно съединени...

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроси на института на прихващането на вземания

(сигнал № 26 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, Румен Неков)   С Разпореждане от 20.01.2020 г. на председателя на ВКС е образувано тълк. д....

Процесуално легитимиран ли е цесионерът, нямащ качеството банка, за предявяване на иска по чл....

(публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 11/2019 г.)*   В светлините на прожекторите: Уважено е подадено заявление за...

Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл....

публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 11/2019 г.)   Правилата за връчване на съобщения и призовки имат важно...

Програма за пета национална годишна конференция „Предизвикай: Вписванията!“ (25 октомври 2019 г.)

  ПРОГРАМА НА ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!“ 25 октомври 2019 г. гр. София, Съдебна палата, Зала № 15 (Тържествена зала)     РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ                        8:45 –...

Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение в...

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 3/2019 г.)   1. Ред за събиране на публичните вземания Редът за събиране...