Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица-нетърговци

  (научното съчинение е класирано на първо място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Някои процесуални въпроси на националното право във връзка с преюдициалното запитване по чл. 267...

(научното съчинение е класирано на второ място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Обезпечителна мярка „временно отстраняване от длъжността „изпълнителен директор на АД“

Настоящото съчинение представлява критичен коментар на конкретен случай от съдебната практика, в който съдът е допуснал обезпечение на бъдещи кумулативно обективно съединени...

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроси на института на прихващането на вземания

(сигнал № 26 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, Румен Неков)   С Разпореждане от 20.01.2020 г. на председателя на ВКС е образувано тълк. д....

Процесуално легитимиран ли е цесионерът, нямащ качеството банка, за предявяване на иска по чл....

(публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 11/2019 г.)*   В светлините на прожекторите: Уважено е подадено заявление за...

Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл....

публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 11/2019 г.)   Правилата за връчване на съобщения и призовки имат важно...