За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от...

Връчването на заповед за изпълнение след изменението на чл. 411, ал. 1 ГПК (ред.,...

Kак следва да се извърши връчването на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, когато заявителят е посочил различен адрес на физическото лице-ответник от...

Преглед на съдебната практика относно въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес. Приложен коментар

                                                                (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 2/2016 г.)   Все повече започват да се наблюдават искания...

Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6...

                                                       С настоящия сигнал, депозиран на 9, 12 и 15 август 2016 г., омбудсманът на Република България, членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на...

За осъдителния характер на иска по чл. 56 от Закона за наследството

  1. Искът по чл. 56 ЗН и неговата цена Чл. 56, ал. 1 от Закона за наследството дава право на кредиторите на отказалия се от...

Трети задължени лица по смисъла на разпоредбите на чл. 452, ал. 3 и чл....

(Димитър Иванов, Делян Николов*, Румен Неков, Веселин Янев**)   1. Описание на проблема   В практиката на органите по принудително изпълнение се наблюдават чести случаи, при които биват...

Определяне на разноските за юрисконсулт и адвокат в съдебния процес

  С решение № 10 от 29.09.2016 г. по конституционно дело № 3/2016 г на КС се отхвърля искането на омбудсмана на Република България за...