Новият ГПК и призоваването на страна за разпит

(публикувана за пръв път в сп. „Общество и право“, бр. № 10/2007 г.) От 01.03.2008 г. ще влезе в сила новият Граждански процесуален кодекс (ГПК)....

Спиране на гражданско дело при разкриване на престъпно обстоятелство (чл. 229, ал. 1, т....

1. Процесуалните разпоредби и различното им тълкуване Съгласно чл. 17, ал. 1 ГПК гражданският съд взема становище по всички въпроси, които имат значение...

Важно съобщение във връзка с шестата национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“ (2020)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ПРАВОТО!“ (2020 г.) Относно: провеждане през ZOOM, излъчване във Facebook, промяна на датата   Във връзка с епидемичната...

Библиография на български юридически публикации по въпросите на домашното насилие

(актуална към 29 април 2020 г.)   Велчев, Борис. Престъплението по чл. 144а НК. // Съвременно право, 2019, № 2. Викторова, Десислава. Домашното насилие като...

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство...

(сигнал № 27 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано в деловодството на...

Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица-нетърговци

  (научното съчинение е класирано на първо място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Някои процесуални въпроси на националното право във връзка с преюдициалното запитване по чл. 267...

(научното съчинение е класирано на второ място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...