За правомощията на съда след отмяна на разпределението (чл. 463 ГПК)

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 2/2022 г.)   I. Въведение С разпореждане от 09.06.2021 г. на председателя на...

Производството по замяна и вдигане на запрещението

  (дoклад, представен на седмата национална годишна конференция „Предизвикай: Особените искови производства!“ (6 ноември 2021 г.), организирана съвместно от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза...

Положение на засегнатите от нарушението лица, които не са предявили иска, в производството по...

(доклад, представен на седмата национална годишна конференция „Предизвикай: ОСОБЕНИТЕ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА!“ (6 ноември 2021 г.), организирана съвместно от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза...

Правният режим на исковете за защита на колективните интереси на потребителите съгласно Директива 2020/1828...

(доклад, представен на седмата национална годишна конференция „Предизвикай: ОСОБЕНИТЕ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА!“ (6 ноември 2021 г.), организирана съвместно от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза...

Подсъдността на исковете за наследство

Никола Ников1 (статията е публикувана за първи път в Юридическо списание, година IV, кн. X, октомври 1892 г., с. 308–310)   Член 161 от Гражданското Съдопроизводство2 постановява,...

Представлява ли таксата „битови отпадъци“ привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2...

.   I. Въведение С разпореждане от 09.06.2021 г. на председателя на ВКС бе образувано тълк. д. № 2/2021 г. по описа на ОСГТК на ВКС, чийто...

Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на сделките – предмет на...

(допълнен и преработен вариант на статия, публикувана първоначално в сп. „Общество и право“, 2021, № 2)   Поставя се както в теорията, така и в съдебната...