Арбитражът – възможност или риск?

I. Въведение   Още от дълбока древност, при възникването на даден спор, хората са търсили помощта на трето, незаинтересовано от спора лице, което да го разреши....
Absoliutnata-pogasitelna-davnost

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?

  1. Уводни думи Времето е феномен с широка многозначност. Безспорен е фактът, че то влияе на човека във физически, психологически и социален аспект. Неговото социално значение...

Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, бр. 5 от 2013 г.)   I. Въведение (1) (а) Представителството е предвидена и гарантирана от правната...

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от...

Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на...

С настоящото предложение за допълване на образуваното на 24.01.2017 г. тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ВКС, Търговска колегия,, депозирано на 2...

Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на...

  С настоящото предложение, депозирано на 3 Юни 2016 г., председателят на Върховния касационен съд бе сигнализиран за съществуването на противоречива съдебна практика по тълкуването...
Sadebnata-ekspertiza

Съдебната експертиза и нейната травматичност

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 27, с. 518-526) (още един поглед към случилото се по...