Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м....

  Бел. от автора: Прегледът обхваща седемнадесет решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.02.2015 г. и м.03.2015 г. От съображения за...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 74, ал. 3 ТЗ

(Добри Тенев, Георг Шиков)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 6 юни 2018 г., председателят на Върховния...
vatreshno-ubejdenie_sudia

Вътрешно убеждение на съда в модерната правова държава

        Принципът за вътрешното убеждение е застъпен както в гражданския, така и в наказателния процес. Той е един от основните принципи, върху които...

Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6...

                                                       С настоящия сигнал, депозиран на 9, 12 и 15 август 2016 г., омбудсманът на Република България, членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на...
V_Petrov_Summary_judgement

Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege lata и de lege...

  1. Уводни бележки Настоящият доклад, който няма претенции за изчерпателност или за окончателност, а само цели да постави началото на една дискусия, е посветен на...

Противоречива съдебна практика (част III)

17. От кой момент става изискуемо вземането и започва да тече погасителната давност за извършени подобрения в чужд имот при прекратен договор за наем?   Решение...

Предложение за допълване на тълк. д. № 4/2017 г. по описа на ОСГТК на...

С настоящото предложение за допълване на образуваното на 05.10.2017 г. тълкувателно дело № 4/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, депозирано...