Румен_Неков_Критични_бележки_ТР_4/2014

Критични бележки по отговора на въпрос № 4, б. „г” от Тълкувателно решение №...

  1. Уводни бележки С дългоочакваното тълкувателно решение по въпросите на заповедното производство, Върховният касационен съд даде своите отговори на част от нормативната главоблъсканица, поставена от...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има...

Съдебното производство за смяна на пола

Автори: ЦВЕТЕЛИНА КЪРЖЕВА и ИВАН ГЕОРГИЕВ Доклад, изнесен на първата Национална конференция по биоетика и биоправо (18.10.2013)   1. Въведение Полът, наред с името, датата на раждане и гражданството, представлява основен елемент...

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите,...

  (превод на Добри Тенев и Злати Ангелов) ГЛАВА IV ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА РАЗДЕЛ 1 Изпълнение Подраздел 1 Общи положения   Чл. 1342. (1) Изпълнението е доброволен акт по престиране на дължимото. (2) Изпълнението...

Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6...

                                                       С настоящия сигнал, депозиран на 9, 12 и 15 август 2016 г., омбудсманът на Република България, членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на...

Решение № 247/02.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 1873/2016 г., ТК, II...

  Решение № 247/02.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 1873/2016 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: (1) Когато две лица си дължат взаимно пари...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на...

                                (д-р Васил Петров, Константин Кунчев)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 4 декември 2018 г., председателят...