Vasil_Petrov_cum_viribus_hereditatis

За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове

  1. Приемане на наследството по опис Лицето, в чиято полза възниква право на наследяване, сир. лицето, комуто се предлага едно наследство, има три различни опции: а....

Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради погасяване по давност на...

  1. Увод в проблема В съдебната практика се предявяват искови молби от длъжника по едно облигационно правоотношение, с които той моли съда да признае за...

Спорната съдебна администрация на гражданските отношения

(статията е публикувана за пръв път в сп. Търговско право, 2015, бр. 4)   1. ВЪВЕДЕНИЕ Производствата по спорна съдебна администрация нямат изрична уредба в Гражданския процесуален...

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2...

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС...
vatreshno-ubejdenie_sudia

Вътрешно убеждение на съда в модерната правова държава

        Принципът за вътрешното убеждение е застъпен както в гражданския, така и в наказателния процес. Той е един от основните принципи, върху които...

Съдебното производство за смяна на пола

Автори: ЦВЕТЕЛИНА КЪРЖЕВА и ИВАН ГЕОРГИЕВ Доклад, изнесен на първата Национална конференция по биоетика и биоправо (18.10.2013)   1. Въведение Полът, наред с името, датата на раждане и гражданството, представлява основен елемент...
Преценка за недействителност при отказ за вписване

Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване

(в контекста на въпроса за вписването на сделките с паркоместа и Определение № 255/20.06.2012 г. по гражданско дело № 175/2012 г, II-ро ГО на...