Za-min-rabotna-zaplata

За минималната работна заплата като императивна граница по чл. 446, ал. 1 ГПК

   1. Уводни бележки В последно време в практиката по принудителното изпълнение се родиха различни виждания относно обхвата на процесуалноправната защита, уредена в разпоредбата на чл....
ВКС потвърди съществуването на "квазилични" сервитути

ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути

Сервитутните права са част от доскорошната "екзотика" на вещното право. Споменати единствено във връзка с владелческия иск по чл. 75 ЗС („сервитут“), те „заживяха“...

Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото...

  В правната литература, разглеждаща нормите на гражданскоизпълнителното обективно право, както и в част от практиката по прилагането на чл. 446, ал. 1 ГПК се...

Решение № 247/02.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 1873/2016 г., ТК, II...

  Решение № 247/02.03.2018 г. на ВКС по т. д. № 1873/2016 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: (1) Когато две лица си дължат взаимно пари...

Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан? (още...

  I. Мило мое право, самодостатъчно ли си ти? Настоящите размишления не претендират за окончателна истинност просто защото истината е в зависимост от познанието, до което...

Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата...

(публикувана за пръв път в: Научни трудове на Русенския университет, т. 54, серия 7 (Правни науки). Русе, 2015)   ВЪВЕДЕНИЕ Демонстрацията на необясним материален просперитет от лица,...

Противоречива съдебна практика (част I)

1. Кои са критериите, за да се определи дали едно дело е гражданско или търговско? Противоречива съдебна практика при банков кредит: В смисъл, че са търговски...