Публикации Автори Статии от Ивайло Димитров

Ивайло Димитров

4 Публикации 0 Коментари
"Ивайло Димитров е магистър по „Право“. Към момента е редовен докторант и хоноруван асистент в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Автор е на научни публикации в сферата на гражданското право и правния режим на обществените поръчки."