Дебат 14 “Демонстриращото тяло”

 

Дата: 12 Февруари 2014 г. (сряда) от 18.30 часа.

Видеозапис на дебата: тук.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Спортуващото тяло е само една от формите на демонстриращото тяло. Правото ни да разполагаме с тялото си най-трудно би могло да бъде ограничено от другите. То е най-естественият начин да изразяваме и да бъдем себе си. Така то се превръща в особена трибуна, в бойно поле, в медия. Раждат се: девственото тяло, голото тяло, аскетичното тяло, гладуващото тяло, самобичуващото се тяло, самозапалващото се тяло, тялоко като форма на гражданско неподчинение… Когато тялото се превърне в място на случващ се събитие (послание, протест), то става обект на тълкуване. Човешкото тяло като социален код, формулиран в най-крехката, биологична субстанция на личността, е един от начините за фундаментално и радикално говорене. Говорене, което поставя редица въпроси. 

Ето част от тях:

Имам ли право да "формулирам" тялото си като послание? Има ли ограничения в телесния израз на моите убеждения? Може ли някой да ми отнеме самоконтролът върху тялото, дори и когато той изглежда екстремен (пълен аскетизъм, претарианство, самобичуване)? Може ли някой да ограничи действията ми по себенараняване (гладна стачка, самоприковаване, самозапалване, публично самоубийство, камикадзе практики), когато чрез тях искам да изразя определена морална, гражданска или политическа позиция? В какво се изразява претенцията за телесна демокрация? Кога демонстрацията с тяло се превръща в политическо зрелище? Кога протестът чрез тяло преминава в злоупотреба с тяло? Кога самото тяло се превръща в хулиганство?

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

Пламен Сивов – изпълнителен директор на Фондация "Покров Богородичен". Бил е редактор в сп. Мирна и в портала Православие.БГ. Главен редактор на сп. Свет. Пише стихове и публицистика. Автор на сайта "Поети с китара". Член на българската акустична група Точка бг.

Петър Горанов – дългогодишен преподавател по етика в Софийския университет, чийто интереси са в областта на етиката и естетиката на нравите, философията на играта, микроидеология на желанието. Автор на неотдавна излязлата провокативна книга "Нищо особено: етически предели и микроидеологии" (2013). 

 

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.