Дебат 6 “Клониране”

Дата: 15 Май 2013 г. (сряда) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: част първа и част втора.

Представяне:

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

След като дискутирахме различните форми на подпомагане (от асистирана до “синтетична” репродукция) и на предотвратяване (контрацепция, стерилизация и аборт) на естествената репродукция, както и след като потърсихме границите на допустима намеса в човешкия геном при неговото формиране (негативна и позитивна евгеника), идва ред на четвъртия, последен дебат от поредицата “Граници на репродуктивната власт”. Той е посветен на асексуалната асистирана репродукция: на проблема за допустимостта на клонирането на хора, както и на социалните и юридическите последици, в случай че такова бъде извършено.

В дискусията ще бъдат поставени за разглеждане следните въпроси:

Представлява ли клонирането отнемане на самоличността на клонирания? Кой е клонингът? Какви са родствените му отношения с клонирания? Притежава ли човек право на собственост върху своите гени? Ако геномът ни може да бъде представен във формата на код, то кой е неговият “автор”? Какви са правата ни върху нашите генетични наследници (репликанти) в дородилния период на тяхното биологично развитие? Какви са правата ни спрямо бременността с плод, който е заченат с наш генетичен материал, но въпреки волята ни? Какви са разликите и има ли ги въобще между терапевтичното и репродуктивното клониране? Кой за какви права може да претендира по отношение на стволовите клетки, извлечени от плацентата при раждането на детето? В какво се изразява претенцията за генетична собственост?

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на Диляна Йорданова (магистър психолог с педагогическа правоспособност и допълнителни обучения в различни области като работа с деца с аутизъм и хиперактивност, семейно конкултиране и терапия, психодрама, арг-терапия).

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.