Дебат 1 „Притежаваме ли телата си?”

Дата: 25 Септевмври 2012 г. (вторник) от 19.00 часа.

Видеосъдържание на дебата може да бъде разгледано тук.

Представяне:

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

В това първо събитие в двумесечения цикъл дебати по биоетика поставяме въпроса: Каква власт човек може да упражнява спрямо собственото си тяло? Притежаваме ли собствения си биологичен материал? Това е отправният въпрос, през фокуса на който ще бъде въведена цялостната рамка на биоправото – една от най-новите научни дисциплини, които след биоетиката се очертават в свода на голямата тема за моралните граници на научното познание.

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на проф. д. ф. н. Стилиян Йотов (професор доктор на философските науки и преподавател по Съвременна философия и История на философията в Софийския университет).

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червена зала в Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.

За допълнителна информация и литература може да разгледате монографията:

  

                 Човешкото тяло като предмет на вещни права. С.: Сиби, 2008, 216 с.