1. Откриване на дебата: 0:00 минута от първото видео

2. Биоетиката и биоправото като науки за “спасяването” (“оцеляването”) на човека (Стоян Ставру): 4:30 минута от първото видео

3. За нуждата от дискусия и за участието на специалисти от различни области (Стилиян Йотов): 13:50 минута от първото видео

4. За различните интерпретации на отношението на човека към неговото тяло (Стоян Ставру): 20:25 минута от първото видео

а) човешкото тяло – табу или култ (20:25);

б) тялото като идентичност (22:49);

в) тялото като притежание (24:13):

– разпореждания с тялото приживе (27:05);

– разпореждания с тялото по случай на смърт (30:00);

г) тялото като обществен ресурс (34:20);

д) тялото като продукт за потребление (35:40);

е) за либералния и за етатичния подход или защо не можем да ходим голи (43:29);

5. За човешките тела: 46:55 минута от първото видео

а) относно съгласието/несъгласието за послесмъртно донорство (46:55);

б) за “специалните” тела (47:28);

в) ваденето на зъб като “частично самоубийство” (49:45);

г) тялото като задължение и практиката на принудително донорство от осъдени на смърт в Китай (00:02);

д) либерал-егалитаристичен модел за тялото (01:03);

е) безусловни задължения към самите нас: да не се самоубиваме, да не лъжем, да се самоусъвършенстваме (01:51);

6. Дискусия – първи рунд: 05:17 минута от второто видео

а) въпрос за неприкосновеността на жилището (05:41);

б) въпрос за самоусъвършенстването и постхуманизма (08:25);

в) въпрос относно религиозните аспекти за броя на телата и “частите” (дух, душа) на човешката личност; кой кого притежава – личността тялото или тялото личността; съществува ли право на душа? (10:17);

г) ще настигне ли България модерността и за дефицита на обществен дебат ? (12:01);

в) с кой орган може да идентифицираме личността – сърцето, мозъкът, хипофизата…? (15:17);

г) отговор на Стоян Ставру: за разликата между усъвършенстването и подмяната на тялото и идеята за Следчовека (17:57);

д) отговор на Стилиян Йотов: за провалените законопроекти за защита правата на пациента (19:43);

е) отговор на Стоян Ставру: има ли част от тялото, която не може да бъде заменена и дискусията за “Разглобения (подменения) кораб”; за неделимостта на човешкото тяло; тялото като динамична биологичност (22:59);

ж) отговор на Стоян Ставру: за дуализма и множествеността на личността в религиозен и мултикултурален аспект; за Декарт и неговата вина за разделението между пациента и неговото тяло (26:31);

з) отговор на Стоян Ставру: притежават ли ни телата?; трите биологични събития в нашето тяло: раждане, болест и смърт (28:32);

7. Дискусия – втори рун: 30:23 минута от второто видео

а) въпрос за евтаназията (30:23);

б) тялото, което дава плодове (жената, която ражда, и отделените от тялото биологични материали); за личната (генетичната) информация в органите, тъканите и клетките, отделени от нашето тяло (30:52);

в) има ли човек, който да се смята като напълно автономно биологическа система (32:53);

г) къде се намира биоетичния диалог в България (33:10);

д) отговор на Стоян Ставру: намираме се в началото на дебата; възможна ли е биоетика “на парче”; биоетиката като “работилница” за възможни разрешения и биоправото, в което е нужен само един отговор на всеки въпрос (33:48);

е) отговор на Стилиян Йотов: за съсловните интереси в биоетичния и биоправния дебат (38:24);

ж) отговор на Стоян Ставру: за личния характер на решението за евтаназия (41:51);

з) отговор на Стилиян Йотов: за правото на евтаназията и за несрещното задължение (42:56);

и) въпрос за ролята на личността и институциите (44:43);

й) кой разполага с живота, кое е суверенът на тялото? въпросът за биополитиката (47:13);

к) отговор на Стоян Ставру: биополитиката между биоетиката и биоправото (50:13);

8. За целта на настоящия дебат (Стоян Ставру): 50:59 минута от второто видео.

9. Анонс към следващия дебат (Стоян Ставру): 52:38 минута от второто видео.

Забележка: видеосъдържанието е направено с цел предоставянето на улеснен достъп до конкретна част от дебата с оглед на неговото съдържание. Посочената срещу всяка отделна тема минута и секунда е линк към съответната част на дебата.

Съдържанието е част и от описанието на всяко едно от двете видеа (първа и втора част от дебата) и може да се използва в рамките на страницата на ютуб.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.