Публикации Автори Статии от Борислав Ганчев

Борислав Ганчев

8 Публикации 0 Коментари
Завършил съм Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Веднага след това станах адвокат и така до момента. Доктор съм по граждански процес и главен асистент по същата дисциплина в Софийския университет. Интересите ми, освен в областта на гражданския процес, са и в търговското право, облигационното право и вещното право.