ПОДКАСТ

(дата на записа: 13.03.2024 г., продължителност: 2:04:42)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Венецианският търговец“ (13.03.2024)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

Епизодът е част от вътрешната за Вокс нихили тема „Право и литература“, в която ще се фокусираме върху връзката между литературата и правото, като разглеждаме литературни произведения, в чийто сюжет са вплетени съдебни процеси. Ще се опитаме да „пречупим“ важни прави въпроси през непредвидимостта на литературните текстове, за да представим по един достъпен и надяваме се интересен начин както правото, така и литературата.

Темата се организира по идея на Стоян Ставру.

 

Любомир Бабуров, Дари Тенев и Стоян Ставру обсъждат:

– Кои са венецианският търговец (Атонио) и неговият кредитор (Шейлок)?

– Защо християните не харесват евреите?

– Имат ли кредиторите права върху телата (месото) на своите длъжници?

– Има ли меню (сделка) в наказателното право?

– Кои са основите сюжетни линии във Венецианският търговец?

– Какво представлява изключителната компенсаторна неустойка?

– Защо трябва да се спазва законът?

– Как се дава и отказва милосърдие?

– Може ли правото да се справи без литература?

– До къде стига правото във Венецианския търговец?

– Как правото се преобръща в себе си (трансформациите на Порция)?

– Има ли двойници във Венецианският търговец?

– Има ли фалоцентризъм в процеса пред Венецианския Дож?

– Комедия ли е Венецианският търговец?

 

„Венецианският търговец“ е пиеса на Шекспир от края на 16-и век, която може да бъде анализирана в множество различни направления. Ние избрахме да се съсредоточим върху ролята на Порция (преоблечена като доктор по гражданско право), която консултира венецианския Дож относно приложението на неустойка, по силата на която евреинът Шейлок има право да получи един фунт месо от тялото на венецианския търговец Антонио задето не му е върнал заетите от него 3000 дуката. В драматичния съдебен процес право и литература се срещат, за да създадат едно от най-енигматичните произведения в западната културна история. Останете с нас до края в първия епизод на Вокс нихили, който надхвърли в своята продължителност 2 часа…

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Венецианският търговец (пиеса), Уилям Шекспир, прев. Валери Петров, 1596 – 1598 (линк);

Венецианският търговец (филм), Майкъл Радфорд, 2004 (линк);

The Harmonies of “The Merchant of Venice (книга), Lawrence Danson, New Haven: Yale University Press, 1978;

The Economy of Obligation (книга),  Craig Muldrew , London: Palgrave, 1998: книгата за икономиката на задълженията на Крег Мълдрю, която казва как 80% от делата в края на 16 век са свързани с непогасени дългове;

Bond Priorities in The Merchant of Venice, Jan Lawson Hinely, Studies in English Literature 1500-1900, Vol. 20, 2/ 1980, pp. 217-239;

The Merchant of Venice and the Possibilities of Historical Criticism, Walter Cohen, English Literary History, Vol. 49, 4/ 1982, pp. 765-789;

– Shylock and the Slaves: Owing and Owning in The Merchant of Venice, Amanda Bailey, Shakespeare Quarterly, Vol 62, 1/ 2011, pp. 1-24;

The Tricksy Work: Richard Weisberg on the Merchant of Venice, Geoffrey Hartman, Law and Literature, Vol. 23, 1/ 2011, 71-79;

Poethics and Other Strategies of Law and Literature (книга), Richard Weisburg, New York: Columbia University Press, 1992;

A Critical Introduction to law and Literature (книга), Kieran Donlin, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

 

Представяне на госта:

Дарин Тенев е литературовед и японист. Преподава в Софийския и в Пловдивския университет. Последната му книга е “Три лекции върху Хайдегер. Модалност и идентичност в Битие и време” (Изток-Запад, 2023).

 

ШЕЙЛОК:

Да идем при нотариуса — там,

дори не двамата, а вие сам

ще ми подпишете една хартийка,

в която ще се казва на шега,

че ако тоз и тоз във даден срок

не изплати указаната сума

на еди-кой си, този еди-кой си

ще има право като неустойка

да вземе къс месо, тежащо фунт,

от собственото тяло на длъжника,

и то оттам, отдето той поиска

по свое усмотрение.

 

Венецианският търговец,

Уилям Шекспир

прев. Валери Петров

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.