ПОДКАСТ

(дата на записа: 28.02.2024 г., продължителност: 1:19:54)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

За ПРИМЕР“ (28.02.2024)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров, Камелия Спасова и Стоян Ставру обсъждат:

– Защо толкова често даваме примери?

– Какво представлява ентимемата и как е свързана с примера?

– Как може един силогизъм хем да е фундаментално „счупен“, хем да си работи добре?

– Каква е разликата между пример, парадигма и модел?

– „Прост човек“ ли е съдията (питаме Аристотел)?

– Кога примерът е „препон“ (примерът за пример, изключителният пример)?

– Пречи или помага примерът?

– Какво представлява дедуктивното вклиняване?

– Как функционира примерът: редукция и генерализация, интерпретация, парадигматизация?

– Кога ще заменят примерите в задачите в учебниците по математика?

– Каква е разликата между добър и хубав пример?

– В какво се състои „троянският кон“ в примера?

– Кой пример е „секси“?

– Пример ли е цитатът в науката?

– Какъв пример е прецедентът в правото?

– Има ли място за примери в нормативното?

– Какво представлява „въплътеният пример“ (Христос, Сократ)?

– Що за пример беше примерът с едната ръка (Стоян)?

 

Няма разговор във Вокс нихили, в който да не сме дали някакви примери. Да, обикновено неточни, неясни, а понякога и доста странни примери. И все пак те са част от аргументативната ни стратегия и всеки, който ги дава вярва, че ще му помогнат, за да докаже тезата (теорията) си. Как обаче дребномислието на примера се съотнася с високата теория и може ли изобщо той да бъде използван ефективен? Не е ли всеки пример отделен проблем и в крайна сметка винаги сингуларно събитие? Или наистина е подходящ инструмент, за да се разбираме и да спорим? Ето по тези въпроси давахме всякакви примери. Но говорихме и за Примера. Приятно слушане!

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Събитие и пример у Платон и Аристотел (книга), Камелия Спасова, Фондация Литературен вестник 2012 (линк);

Едип или Сократ (видео), Камелия Спасова, 30.10.2023 (линк);

Аналитики (книга), Аристотел, прев. Иван Христов, Христо Ботев, 1997 (линк);

„Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ – новата книга на Камелия Спасова (аудио), БНР, Христо Ботев, 22.10.2021 (линк);

Добрият съдия (подкаст), Вокс нихили, 27.10.2022 (линк);

Лекционен курс върху поетика на примера с допълнителни материали, Софийски университет, катедра „Теория на литературата“ (линк);

За поетическото изкуство (книга), Аристотел, прев. Ал. Ничев, София: Софи-Р, 1993 (линк);

Реторика (книга), Аристотел, прев. Ал. Ничев, София: Захари Стоянов, 2013: за ентимемата като съкратен силогизъм (линк);

Увод в логиката и методологията на хуманитарните науки. Хуманитаристиката след „смъртта на човека” (книга), Деян Деянов,  Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2001 (за силогизма като разширена ентимема);

Как да възхваляваме Ахил: примерът срещу ентимемата (Аристотел, „Реторика“), (статия), Камелия Спасова, сп. Littera et Lingua, зима 2010, 19 декември 2010 (примерът срещу ентимемата) (линк);

Софистът. Диалози (книга), Платон прев Богдан Богданов, Том IV. София: Наука и изкуство, 1990 (за примера с въдичаря);

-„Мимесис и памет: аедът, софистът и философът (към понятието за двойник през „Софистът“ на Платон)“ (статия), Камелия Спасова,. Ред. Моника Вакарелова. Пирон 11: Изкуства и памет (ХХ–ХХІ век), 2015 (за въплътеният пример на софиста, аеда и други древни мошеници) (линк);

What Is a Paradigm? (видео), Giorgio Agamben, The Signature of All Things: On Method, translated by Kevin Attell and Luca D’isanto, Zone Books, 2009, pp. 9–32 (за парадигмата и изключителния пример) (линк);

Homo sacer (книга), Джорджо Агамбен, София: Критика и хуманизъм, 2004 (За примерът като включено изключение) (линк).

 

Представяне на госта:

Камелия Спасова е доцент по антична и западноевропейска литература, ръководител на катедрата „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“. Гост-лектор в Кьолнския университет (2016–2018). Млад изследовател към Център за академични изследвания в София (2014–2015). Има две теоретични книги: „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012) и „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ (2021). Автор е и на две стихосбирки: „Парцел № 17“ (2007) и „Кеносис, книга на празнотата“ (2016).

 

 

„Ентимемата – това е силогизъм от вероятното или от признаците, като вероятното и признаците не са едно и също нещо.“

Аристотел

 

Примерите съдържат в себе си логически излишък, подробности, оставени настрани, които не могат докрай да бъдат трансформирани под общото правило, да бъдат генерализирани и универсализирани. Но диалектическият излишък, както и диалектическата редукция, са необходими условия за задвижването на реторическия агон.“

Камелия Спасова

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.