ПОДКАСТ

(дата на записа: 22.10.2022 г., продължителност: 1:24:56)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

– Тунеядци ли са съдиите?

– Важно ли е чувството за справедливост на гражданите?

– Какво се случва когато митологичния съдия Херкулес (Дуоркин) срещне съдията Сизиф (Ставру)?

Добрият съдия“ (22.10.2022)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в дистанционен аудио формат.

 

Любомир Бабуров и Стоян Ставру обсъждат:

– Тунеядци ли са съдиите?

– Важно ли е чувството за справедливост на гражданите?

– Какво се случва когато митологичния съдия Херкулес (Дуоркин) срещне съдията Сизиф (Ставру)?

– До къде се разпростира зоната на разумност според Ричард Познър?

– Утопия ли е идеята за „грижовния“ съдия и поетиката на съдебния текст (Марта Нусбаум)?

– Служат ли за нещо мотивите на съдебните решения?

– Носи ли удоволствие „съдийската игра“?

– Защо Ленин не е харесва буржоазните съдилища и как работниците и фабрикантите в крайна сметка ще научат правото?

– Какви истории и разказва съдиите („Номос и наратив“ на Робърт Ковър)?

– Какъв е патосът на дисциплиниращите другарски съдилища и каква е връзката им с промишлените и с народните съдилища?

– Буквопоклонници ли са съдиите и какво сме научили от евреите за „пратекста“?

– Канон или смърт?

– Как се дресира съдия и има ли изцяло идеологически „обезпаразитен“ съдия?

– Може ли особените мнения да са „чисто“ литературни текстове“?

 

Днес разговорът беше посветен на идеалите за Добрия съдия: съдията спасител, съдията герой, съдията стратег, съдията изпълнител, съдията от народа и още много други. И все пак имаше един идеал, който беше най-близо до реалността и той беше свързан с насладата от това да играеш съдийската игра. И вместо да говорим ние, този път даваме думата на Ричард Познър за насладата от съдийстването:

Повечето хора, които стават федерални съдии, го правят, защото мислят, че ще се наслаждават на съдийството дори и в случаите, когато решенията им нямат значително въздействие върху обществото. За да се наслаждаваш на съдийстването в такива случаи, трябва да се наслаждаваш на самия процес, на протокола, който (за апелативен съдия) включва да се четат писмени становища и да слушат устни аргументи (много от нас се наслаждават на взаимодействието си с юристите), да преговарят с други съдии, да формулират правила и стандарти, да разпознават политическите и институционални ограничения и възможности на правораздаването, да се наслаждават на човешката комедия, разкрита чрез делата, и да пишат (макар че в днешно време по-често се среща хипотезата на надзираване на писането на) съдийски становища, които трябва да се съобразяват с известни принципи на реториката, предимно включващи справянето с общоприети правни източници и деликатното вплитане в тях на тревоги към политиката.“

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Ролята на съдията в двадесет и първи век, Ричард А. Познър, Съдебно право (линк);

Добрия текст и добрият съдия, Стоян Ставру, В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: съдебната практика! Вещно право: 1961 – 2019. Закон за собствеността, Сборник, С., 2019, с. xix-xxxii (линк);

Поетика на съдебния текст, Стоян Ставру – В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Съдебната практика! Етажна собственост: 2008-2018 (с 32 тематични карти). ЗС, Глава IV, Том I и Том II. С., 2018, с. xix-xxxiii (линк);

Страшния съд над текста в правото (два “литературни” вектора към добрия съдия и успешния прокурор), Стоян Ставру,  В: Макариев, Пл., В. Дафов (съст.) Битие и присъствие. Сборник в памет на доцент д-р Стоян Асенов. С. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, с. 134-157;

„Другарският съд“ в периода на комунизма в България, Анастасия Пашова, 18.06.2014, Либерален преглед (линк).

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.